Hem

13 04 2021
Vill du ha runda stenar?

Jag har en hel del runda stenar vid mitt hus. Vill du ha? Kom och hämta på Ferievägen 12!

Maria Pettersson


08 04 2021
Nu kryper de fram ur skrymslen och vrår

Jag satte upp kameran inatt vid vår fågelautomat och se! vad som dyker upp vid midnatt! Men vad är det för en konstig hackspett som syns en halv sekund i början?

En gul fläck i pannan men jag ser inget rött på huvudet. Den är svartvitt mönstrad som en större hackspett. Alltså är det en större hackspett.


Och röd under gumpen…


06 04 2021
Välkommen till vårens arbetsdag i Klockhammar
lördag 17 april 2021 kl 9.00-15.00. Samling vid logen kl 09.00 för utdelning av arbetsuppgifter som inte är fördelade i förväg.

Under vårens arbetsdag kommer som vanligt kommittéerna att arbeta med det som ligger inom deras arbetsområde. Respektive sammankallande tar kontakt med övriga i gruppen och bestämmer plats för möte samt går igenom arbetsuppgifter för dagen.

En arbetsgrupp under ledning av Pentti Koskela kommer att se över samtliga postlådeställ och efter behov renovera samt bättra på med målning. Ett par frivilliga för målning behövs.

Logen ska städas ur, saker som är trasiga eller inte nödvändiga ska plockas bort. Där behövs ett gäng på cirka 4-5 personer. Gammal kyl ska köras till tippen.

Träkojan som står mellan Jaktvägen och Slalomvägen behöver ses över och eventuellt renoveras för att vara säker. Om den är i för dåligt skick får den rivas helt.

Boulebanan ska rensas från ogräs.

Dasset vid Magasinet behöver renovering, plåt och några nya tegelpannor.

Sly ska röjas på många olika områden Här behövs mycket arbetskraft. Röjsågar samt övriga verktyg som behövs finns och kommer att delas ut under morgonen.

Under arbetsdagen kommer ett par personer åka runt med föreningens släp för att samla upp sly som röjs.

Ingen ärtsoppa idag pga Covid 19!

Frank Holmberg som är ny i styrelsen ordnar en tipspromenad i anslutning till arbetsdagen, se nedan!

Kan du inte vara med på arbetsdagen?

Om du vill lätta ditt samvete så sätt gärna in ett frivilligt bidrag om 500 kr på föreningens bankgiro 735-9441 eller Swish 123 277 6581. Skriv ditt namn! Bidragen hjälper till att finansiera den materiel som behövs under arbetsdagen.

Hjärtligt välkomna till en givande arbetsdag!

Vid frågor hör av dig till:
Alexander Larsson
073 – 971 77 55
alexander.larsson@klockhammar.se

TIPSPROMENAD i anslutning till arbetsdagen

Tipspromenaden kostar 20:-  Swisha till 0702 84 57 69 (Frank Holmberg) eller betala kontant vid start. Skriv namn så att rätt vinnare kan utses!

Start vid Vargdalsvägen 20 (hos Frank o Prasert)!
Rundan går först norrut och viker av mot Slalomvägen. Vidare mot Ugglebergsleden. Följ leden mot Uggleberget. Nya frågor med ca 200 m avstånd. Följ leden ner till Slalomvägen tillbaks till starten för att lämna ditt resultat samt gissa på utslagsfrågan.

Vinster:
1:an får 50% av erlagda insatser
2:an får 30%
3:an får 20%

Vinnarna publiceras på hemsidan. Utbetalning sker veckan därpå.

Stort Lycka Till!
Alla i styrelsen!


31 03 2021
Förstörelse på min fina tomt

Jag har lagt ner mycket arbete på min tomt på Utflyktsvägen. Nu har tyvärr någon med fyrhjuling nått in på min tomt under en manöver, det går ju inte när marken är mjuk. Väldigt tråkigt.

Michael Laffin
0708 189259


30 03 2021
Info från Grannsamverkan Lokalpolisområde Örebro

34.-Nyhetsbrev-Mars-2021.pdf

Skydda-din-cykel.pdf


25 03 2021
Från gårdagens styrelsemöte

Inför arbetsdagen 17 april
Kontakta Alexander Larsson om du har något som behöver göras!
alexander.larsson@klockhammar.se
073 971 77 55

Styrelsen har beslutat

 • att i Samfälligheten enbart använda entreprenörer och leverantörer som kan uppvisa  F-skattsedel
 • att köpa in gungorna till badplatsen så att de finns på plats i vår
 • att starta utbyggnaden av Vattenverket så fort bygglovet kommer

Efter arbetsdagens slut lördag 17 april bjuder styrelsen in till tipspromenad.

Nästa styrelsemöte sker onsdag 28 april. Hör gärna av dig med tips och frågor!


24 03 2021
Sopstationen vid Vedlunds

”Återvinningstationen i Närkes Kil kommer tillfälligt att tas bort ca en vecka med början under v 13 för renovering. Platsen ska asfalteras samt få nytt nätstängsel. Hoppas alla kan ha överseenden med detta. När vi sedan ställer behållarna tillbaka kommer en tidningsbehållare att bytas ut mot en extra kartongbehållare för att möta upp den utökade insamlingen av kartong vi har märkt av.
Med vänlig hälsning
Mia Steinbach
08-566 144 04
Regionchef”
Förpacknings- och Tidningsinsamlingen, FTI
mia.steinbach@ftiab.se | www.ftiab.se

09 03 2021
Att komma ihåg inför din deklaration

Glöm inte ränteavdraget som du får göra avseende din del i föreningens investeringslån!
I den ekonomiska redovisningen för 2020 som du fick inför stämman kan du läsa inledningsvis att räntekostnaden för 2020 var 474 kr per fastighet vilket gäller för de som betalat ränta och amortering på investeringslånet 2020.

 1. Bättra på ditt ränteavdrag med 474 kr om du är ensam ägare till din fastighet, annars delar du med den andra ägaren
 2. Ange under ÖVRIGA UPPLYSNINGAR följande magiska förklaring (hustrun och jag delar ägandet och lämnar varsin deklaration):
  Ytterligare ränteavdrag har skett med 237 kr som avser Klockhammars Samfällighetsförening, org.nr. 717909-4268, per fastighet 474 kr avseende del i investeringslån. Vid delat fastighetsägande hälften var.

03 03 2021
Nyckel upphittad idag vid Nedre Dammen

Återfås mot beskrivning hos Anna Luth, 070-58 40 599


01 03 2021
Här är hela Vattenkommittén på bild


Från vänster Daniel Eriksson, Bosse Lundblad (kontaktperson), Björn Erlandsson…


…och Ronan O´Sullivan.


27 02 2021
Får på vägen morgon och kväll


Foto: Alexander Larsson

Fåren kommer att spendera dagen i hagen från och med nu  medan de sover i stallet om natten. Det innebär att de  flyttas med hjälp av vallhund (ofta morgon och kväll) på vägen från stallet till hagen och tillbaks. Bilförare håll uppsikt! Med HAGEN menas den stora hagen som vetter söderut från Klockhammars gård.


25 02 2021, 27 02 2021
Vår nya styrelse har konstituerat sig

Fr v Kristina Sundell, Frank Holmberg, Maria Pettersson, Alexander Larsson, Hans Nilsson, Gabrielle Peteri och Caroline Karlsson

Vid kvällens konstituerande styrelsemöte fördelades roller och ansvar enligt följande:
Hans Nilsson, ordförande, vald av stämman
Frank Holmberg, vice ordförande
Gabrielle Peteri, sekreterare
Caroline Karlsson, vice sekreterare
Maria Pettersson, kassör
Kristina Sundell, suppleant, medlemsförteckning
Alexander Larsson, suppleant

Valberedning 2021
Merit Israelsson, kontaktperson
Sara Andersson
Elisabet Ronquist

Inför arbetsdagen 17 april 2021
Har du tips till kommande arbetsdag 17 april?
Hör av dig till Alexander Larsson (se fliken KONTAKT)!

Nästa styrelsemöte 24 mars!
Hör gärna av dig till styrelsen med tips och frågor!

 


23 02 2021
Det gamla Klockhammar

Nu finns ett antal svartvita fotografier att studera, likaså inspelningar från de historiska rundvandringar som Karl Lager underhöll oss med för cirka 10 år sedan!

Fotografierna finns här:  Historik


20 02 2021
Årets stämma avklarad!

Stämman genomfördes i år som poströstning eftersom coronan sätter käppar i hjulet för flera andra alternativ. Vid stämman deltog 8 personer, nämligen revisorerna Ann Hermansson Alm och Tomas Bodin samt den avgående styrelsen. Styrelsemedlemmarna sprättade kuvert och räknade röster alltmedan revisorerna övervakade arbetet. Alla röster räknades två gånger av två olika funktionärer för att sedan kontrolleras av en tredje funktionär för att resultaten skulle vara korrekta. 81 röster hade inkommit varav 79 godkändes och 2 förklarades ogiltiga. Vi började arbetet vid 10-tiden och blev klara omkring 15.30.


Foto: Alexander Larsson

Christer Söderbäck (till höger) avtackades av Hans Nilsson efter 17 år i styrelsen genom att ta emot föreningens gåva, en fin yxa med inetsat namn ”ORMHUGG” med runor. Christer kvarstår som webbredaktör och ansvarig för utskick av akuta sms-larm.

Ett antal medarbetare byter av varann efter stämman. Vi tackar avgående funktionärer för gott arbete med stort engagemang och hälsar de nya tillträdande i kommittéer och styrelse varmt välkomna! Fliken KONTAKT kommer att uppdateras när styrelsen har konstituerat sig.

Stämmoprotokoll 20 feb 2021


16 01 2021
Till helgen kommer det plusgrader och då blir det spännande!

Den Luttrade vet att vatten fryser om det blir minusgrader och att vattnet också  kräver mer plats i rör och slang när det fryser. Mer plats kan innebära att röret eller slangen går sönder men så länge det finns en ispropp som kork så går det bra.

Den Luttrade vet att när vädret blir varmare så tinar isproppar. Det vatten som då kommer forsande tar enklaste vägen ut genom den trasiga slangen och sen rinner det och rinner och rinner…

Nu blir det inte kul för den som inte sett om sitt fritidshus inför vintern. Vattenkommittén noterar en ökad förbrukning och grannarna undrar varför det bildas imma på insidan av fönstren och vattendroppar efter husgrunden.


07 02 2021
Grönsaksland och tvätt vid Lagers stuga nära badet

Kalle Lager, sensommaren 1977. Kalle och Karin var föräldrar till Karl Fredrik och Per-Olof Lager. Karl Fredrik och Per-Olof ser vi då och då vid sin stuga.


Kalle i grönsakslandet

Karin Lager har stortvätt. Hon gjorde en stortvätt på våren och en på hösten. Karins pappa var rättare hos Klockhammars Gård.


Karin använder tvättmaskinen BLÄNDA modell 1897. Den tillverkades av industrifabriken Hällabäck och såldes av Åhlen & Holm på postorder 1900 – 1940.

BLÄNDA presenterades på Stockholmsutställningen 1897.

Här ser du hur man använder Blända vid Odensjö Hembygdspark! Klicka på bilden!

Text och stillbilder: Bengan Sundin
Den avslutande videon, se eftertexter!


04 02 2021
Strömstaren i våra bäckar


Strömstare vid Nedre Dammen (tidigare år). Foto: Göran i Gubbahagen

Passa på att spana efter strömstare! Under dagens promenad observerade vi
födosökande strömstarar i såväl den övre som i den nedre dammen. De håller till i det rinnande vattnet efter dammborden.

Göran i Gubbahagen


02 02 2021
Spåhagen i snö


28 01 2021
Spark önskas köpa

Önskar köpa en spark! Har du någon ståendes?
Gunnar Kunkell
Tel. 070-332 10 95


28 01 2021
Den nya valberedningen efter stämman

Sara Andersson och Merit Israelsson (båda boende på Vandrarvägen) erbjuder sig att delta i den nya valberedningen men ser gärna att det finns en tredje deltagare.
Hör av dig, exempelvis genom att besvara punkt 21 a på röstsedeln!


23 01 2021
Strålande sol och plusgrader

Hög vattennivå i kvarndammen!

 


18 01 2021
Ska du sälja ditt hus?


14 01 2021
Medmänniskor och samhällets funktioner


Tomasbodastugan torsdag 14 jan 2021. Foto: Göran i Gubbahagen

Under förmiddagens skidtur fick jag blodtrycksfall nära Tomasboda. Kunde ta mig fram till Vallegatan och där orkade jag inte längre. Träffade där Per Erik och hjälpsamma skidvänner från Hammarbygatan i Kil. De kallade på ambulans och hjälpte mig på alla sätt. Blev sedan liggandes i snön i en dryg timme innan Garphyttans brandförsvar kom med bandvagn och kunde ta mig ned till bilvägen där ambulans väntade. Forslades till akuten på USÖ där det blev stor undersökning. Det är inga större fel på mig och jag har nu kommit hem!

Jag vill tacka alla hjälpsamma människor som hjälpt mig i kyla och snö! Kortet på Kilsbergsstugan tog jag innan jag började må illa.
TACK! Göran i Gubbahagen


14 01 2021
Fint skidspår på Basvägen

Vill tacka den som gjort fina skidspår på basvägen (vägen med bom) som går från Orienterarvägen. Oskar, 5 år, meddelar att spåren är perfekta !
Fam Luth & Åkerblom
Kommentar 1:
Det är Gunnar Eriksson i Norrbacka, Närkes Kil,  som dragit de fina skidspåren åt oss!
/Liselotte Sliwon

13 01 2021
Lekplatsen vid badet

Lekplatsen besiktigades i juni 2020 av ett certifierat företag och fick då några anmärkningar. Dessa åtgärdades under sommaren varvid lekplatsen godkändes. Lekplatsen kommer i fortsättningen att besiktigas årligen.  Gungorna dömdes ut då de var av en äldre konstruktion som inte uppfyllde nuvarande regler. Gungorna togs bort strax därpå.

Vad gäller försäkring om det skulle inträffa en olycka under lek så har föreningen en ansvarsförsäkring där lekplatsen ingår.

 


09 01 2021
Bokbussens tider våren 2021


07 01 2021
Spännande spår nära Lockhyttan

Nordväst om Lockhyttan igår längs en liten väg efter att vi vi avvek från Bergslagsleden. Varg?
Mvh Ole Fröbert

Förslag? Mejla webbredaktören christer.soderback@klockhammar.se

Kommentar 1 från Sara Andersson:

Mkt troligt varg. Bilden jag bifogar är ett konstaterat vargspår av Grimsö vargspårare.
Häls. Sara

Kommentar 2 från Göran i Gubbahagen
Jag tittar på Skandobs där man lägger in observationer av rovdjur.
Här ett exempel på vargspår:
https://www.skandobs.se/#showObservationOne/9aa8881e-8bbf-476e-881d-61ac37929e37
Hälsningar Göran i Gubbahagen

Kommentar 3 från Frank Holmberg
Jag och min ”fru” har sett varg 2 gånger här på Vargdalsvägen. Senaste gången var i höstas då Prasert pratade i telefon och en varg sprang över gräsmattan. Hon ropade på mig men jag hann inte se den. Jag har fortfarande vargen på Bärplockarvägen i färskt minne.
Mvh Frank o Prasert


02 01 2021
Nyårsnattens fackeltåg till Uggleberget

På nyårsnatten samlades en skara vid badet där facklor delades ut i mörkret. Regnet hade just stillat sig och vi kunde påbörja vår vandring mot Uggleberget under trygg ledning av Hans Nilsson.

Marschaller hade placerats ut efter  vår väg  av någon (får vi gissa på Inga-Britt Nilsson?) och uppe på berget brann en munter brasa i den lätta vinden. Alla som eldat brasor i skog och mark vet att sådana eldar med osviklig precision letar sig mot de åskådare som mest söker undvika röken. Vi skådade ut över Närkesslätten och kunde finna nyårsraketer på mer eller mindre stort avstånd. Dimman skylde understundom Ullavi Klint men lika fort blev sikten god igen.

Trevligt initiativ!
/Christer S


23 12 2020
Gymnastikavslutning

Då var det julavslutning för Klockhammars morgongympa!
Foto: Hans Nilsson


20 12 2020
Liten julklapp till alla i Klockhammar

Spången som utgår  från Slalomvägen vid Ugglebergsledens början är nu i sin helhet försedd med halkskydd i form av skyddande metallnät. Nätet monterades under torsdagen 18 dec och har skänkts av Frank H på Vargdalsvägen 20 medan arbetet utförts av Gunnar K och Gustav P.

Nu känns det tryggt att gå på spången utan att halka!
/Gunnar K


19 12 2020
Busskur med välfyllt bokskåp


19 12 2020
Mycket vatten forsar förbi idag

 


15 12 2020
Hur många tomtar hittar du utefter Skogalundsleden?

Det är bara att knalla på och räkna!
Skogalundsleden börjar här:

 


28 11 2020
Advent i Klockhammar lördag 28 nov

Idag reste vi en vacker gran som bröderna Svärd på Slalomvägen hade skänkt till föreningen. Helena Sjölinder och Liselotte Sliwon ordnade med belysningen och ett antal goda krafter med Kjell Wahlqvist i spetsen  såg till att granen reste sig som den skulle med Anders Åkerbloms traktor till stor hjälp. Den observante kan se hur granens fot, när granen nästan är uppe i vertikalläge, sjunker ned någon halvmeter tack vare Gustav Pratneckers eleganta  fäste. Granen fick överraskande en spontan utsmyckning som efter en stund kunde tas bort tack vare Anders Åkerbloms traktortakklättrande.


Här faller snart Svärds ståtliga gran för Åkerbloms motorsåg.                 Foto: Kristina Sundell


…och nu bär det iväg mot badet!                                                                     Foto: Kristina Sundell


Anders sågar till granens fot så att den ska passa i Pratneckers stativ. Foto: Kristina Sundell

Isen låg tunn på baddammen till barnens förtjusning: kastade man ut några isbitar eller stenar på isen så sjöng isen medan bitarna gled allt längre ut.

Liselotte Sliwon (i bakgrunden) ordnade med små färdigpackade godispåsar både till vuxna och till barn, vilket blev mycket uppskattat. Vi höll avstånd och det serverades ingen glögg i Smedjan i år. På bilden grabbar webbredaktörens hustru tag i en vuxenpåse.


27 11 2020
Solskensmotion

Härligt att gymma ute en solig och krispig morgon. Berit, Bosse och jag körde cirkelträning med 10 olika övningar tre varv. Superbra nu i dessa coronatider.

I en låda vid utegymmet finns en matta, en kettlebell och några hantlar i olika vikt.
Lådan är låst med ett kodat hänglås. Koden kan du få av mig.
Margareta Uske, 070-3497492
text & foto


fr v Bosse, Berit och Margareta


26 11 2020
Bengan Sundins önskan uppfylld!

Det av många efterlängtade bokskåpet finns nu på plats i busskuren!
Det är bara att fylla på med nya böcker, eller låna om andan faller på!
Tack Patrik G för gott snickeri!


19 11 2020
Nya fina vägskyltar

Börje Lundén och Eddie Pettersson i Vägkommittén har satt upp nya fräscha skyltar eftersom de gamla var tämligen slitna. Det blev totalt 6 st nya skyltar.


19 11 2020
Jobbigt pumpbyte på Orienterarvägen

Igår arbetade Avloppskommittén tillsammans med XYLEM (f.d.Flygts pumpar) hela eftermiddagen med att byta en trasig avloppspump på Orienterarvägen. Vädret var inte precis det bästa och man var utomhus.  I avloppsnätet finns några pumpar utplacerade där det inte finns en naturlig lutning mot Reningsverket.

18 11 2020
Från styrelsemötet 17 nov

Styrelsen har fått in förslag från flera kommittéer och börjar nu arbeta med budgetförslaget till vårens stämma.  Vi har inget organiserat adventsfirande i dessa coronatider men reser ändå en vacker gran, skänkt av en medlem, den 28 nov.

Nästa styrelsemöte blir 12 jan 2021. Hör gärna av dig till styrelsen med förslag och frågor!


18 11 2020
Hantlar och kettlewells till vårt gym

Nu finns det några hantlar och några kettlewells vid vårt lilla gym.
Ett kodlås skyddar, ring mig om du vill använda grejerna.
/Kjell Wahlqvist
0705 86 95 22


16 11 2020
Ebba går ut med din hund och matar din katt

Hej jag heter Ebba, jag är 9 år och bor i Klockhammar.
Om ni vill ha hjälp med era husdjur så kan ni ringa mej.
Jag kan t ex gå ut med hundar eller mata katter.
Jag är hemma på eftermiddagarna.

0731 43 16 86 (Pappas nr)


26 10 2020 kl 19.30
Hög vattenförbrukning, orsaken okänd

 • Var uppmärksam på läckor!
 • Är det blött där det inte brukar vara blött?
 • Gå ett varv runt grannens hus om det är obebott!

/Vattenkommittén, Hans Selin
073 932 62 37


24 10 2020
Britta Ivarssons väg, ny minnesskylt invigd


Peter Ivarsson monterar skylt

Idag avtäcktes en ny gatuskylt i Klockhammar. Som framgår av bilden så är den placerad mellan logen och Magasinet, pekandes ned utefter stigen mot Nedre Dammen. Brittas son Peter fick äran att montera den nya skylten.

Skylten har sin historia om vilken Bengt ”Bengan” Sundin (Tomtägareföreningens ordförande omkring 1970 – 1990) kan berätta:
”Vid bildandet av Klockhammars Tomtägareförening 1968 blev Britta (eg. Ulla-Britt) vald till föreningens kassör. I mitten av 1970-talet byggde Olle Knutsson och Edvard Larsson om det gamla stallet till fårhus. Hagar anordnades i anslutning till fårhuset och vägen från stora vägen vid Herrgården till Nedre Dammen blev spärrad av Gunnebostängsel. Britta blev ”upprörd” då hon inte längre kunde gå sin sedvanliga motionsrunda runt Nedre Dammen. Edvard, som hade en traktorgrävare, anlade då en ny väg runt kullen och delade därigenom hagen i två delar. Den nya vägen kallades ”Britta Ivarssons väg”, ett namn som fallit i glömska eftersom alla inblandade gått ur tiden. Jag ser vägskylten som ett senkommet tack för de insatser som Britta gjorde.”


Fr.v. Bengt Sundin, Peter Ivarsson, Hans Nilsson


19 10 2020
Från kvällens styrelsemöte

29 oktober kommer en plåtslagare för att laga de takrännor, stuprör osv som är trasiga på våra gemensamma byggnader.

Det nya borrhålet som initialt gav blott 700 l/h ger efter ”sprängning” 1600 l/h, en betydande förbättring.

Nästa styrelsemöte blir den 17 nov 2020 då vi förbereder budgetförslaget till kommande stämma. Våra kommittéer förväntas då ha lämnat sina förslag för det kommande verksamhetsåret. Hör gärna av dig till styrelsen med frågor, tips och förslag!


18 10 2020
Björn i sikte?

Troligen björnspillning på stigen från övre delen av slalombacken
mot det stora gränsröset ovanför Slalomvägen.

/Göran i Gubbahagen
070 615 40 56

Kommentarer från medlemmar: Det kan också vara räv eller grävling.26 09 2020
Till dig med egen vattenpump oavsett var du tar vatten ifrån

Styrelsen har uppfattat att det funnits idéer om att ansluta eget vatten till det egna huset under de tillfällen samfällighetens vattenförsörjning inte fungerat.

Om du skulle göra det så är du riktigt illa ute.

Ingen sammankoppling av eget vatten får under några omständigheter ske med Klockhammars vattennät. Vill du ansluta eget vatten för att försörja ditt hus så måste din anslutning till samfällighetens vattennät avlägsnas permanent. Det räcker alltså inte med att ha någon form av ventil som avskiljare. Du får heller inte under några omständigheter återansluta till samfällighetens vattennät efter en sådan anslutning av eget vatten.

Orsaken är att en sådan anslutning kan orsaka sådan skada på det samfällda vattennätet att Klockhammar blir utan tjänligt vatten under lång tid. En livsfarlig bakteriespridning kan ske genom att vattennätet får sammankoppling med enskilda brunnar.

Vattenverket står under kontroll, har strikta hygienregler och lämnar vattenprov enligt fastställt  schema. Förutom detta sker övervakad filtrering för att förhindra spridning och tillväxt av bakterier.

Har du några frågor eller funderingar är du alltid välkommen att kontakta styrelsen och även funktionärerna i Vattenkommittén. Vi påtalar detta för allas säkerhet och för att alla i Klockhammar skall känna sig trygga med vattnet som kommer ur våra kranar.

Klockhammar september 2020
Styrelsen för Klockhammars samfällighetsförening


25 09 2020
Klockhammarsäpple

Vi är nyfikna på det ursprungliga ”klockhammarsäpplet” som jag förstått finns på en gård i Algutstorp. Jag önskar kontakt med de som vet mer om detta träd. Avsikten är att ympa och bevara historien!
Om det är så att vi har ett enligt Wikipedia erkänt äpple måste vi bevara det.
Något vi skall vara stolta över. ; )
mvh
Frank o Sert
Vargdalsvägen 20
0702845769

20 09 2020
Dagens omröstning och resultat

De första lagfarna ägarna (nåja, vovven ”ior” röstade inte) hängde på låset en kvart innan röstningen öppnade och sedan följde en ström av medlemmar som ville avge sina röster. Omröstningen, som var rådgivande, gav följande resultat:

72 röster: använd samfällighetens eget kapital
2 röster  : ta banklån
3 blanka

Röstningsförfarandet övervakades av våra revisorssuppleanter Margareta Uske och Lennart Åberg. Här räknar Margareta rösterna efter att omröstningen avslutats kl 14.

Omröstningsförfarandet skedde i enlighet med Lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lantmäteriet hade försett oss med en aktuell förteckning över lagfarna ägare.

Styrelseledamöterna Caroline Karlsson (till vänster) och Gabrielle Peteri kontrollerar förteckningen över lagfarna ägare, väl skyddade bakom Coronaglaset.

Inga-Britt Nilsson serverade korv och en brasa fanns att värma händerna vid. Det var tämligen kyligt och blott +6 grader vid röstningens början.

Styrelsen har nu att ta fram ett budgetförslag till stämman våren 2021 där finansieringen av en eventuell utbyggnad av Vattenverket kommer att basera sig på dagens utslag.


16 09 2020
Kallelse till omröstning 20 sept kl 10 – 14

Söndag 20 sept kl 10 – 14 är du kallad till logen för att rösta om de två förslag som vår kassör Kristina presenterade vid arbetsdagens information. Röstningen är avsedd att ge styrelsen en uppfattning om hur medlemmarna anser att en tänkt utbyggnad av Vattenverket skulle kunna finansieras. Med omröstningsresultatet i ryggen kan styrelsen på ett bra sätt förbereda budgetförslaget till ordinarie stämma i februari 2021. Omröstningen är alltså inget beslut i någon form, enbart en opinionsyttring.

Vattenkommitténs Hans Selin och Patrik Gustafsson finns tillgängliga vid logen kl 11 – 12 för eventuella frågor som ligger inom kommitténs ansvarsområde. Kanske du får svar på dina frågor redan nu om du studerar Patriks presentation på arbetsdagen:

Vattenverket presentation 2020 2.0     Text till presentationen Vattenverket 2020 2.0

Vem har rösträtt vid föreningens omröstningar?

Denna etikett satt utanpå vårt kuvert som vi fick i brevlådan, med kallelse både till arbetsdagen och till omröstningen. Det innehöll även en blankett för att lämna fullmakt till ett ombud. Vi är båda lagfarna ägare och äger vår fastighet tillsammans med hälften var.

Följande gäller vid omröstning i föreningen:

 1. Om vi går till logen på söndag båda två så kan vi lämna en (1) röst.
 2. Om Christer går men inte Anne-Marie så måste hon lämna en fullmakt till Christer som han visar upp, annars får han inte rösta.
 3. Om ingen av oss går men vill rösta genom ombud, t ex en granne, så ska både Christer och Anne-Marie lämna varsin fullmakt. Ombudet ska alltså ha med sig 2 fullmakter från oss och får då lämna vår röst, 1 st.
 4. Om du äger två fastigheter med eller utan hus så har du en (1) röst.
 5. Om du och din sambo äger två fastigheter tillsammans så har ni en (1) röst.
 6. Om du och din sambo delar på ägandet av en fastighet och du dessutom står som ensam ägare till en annan fastighet så har ni tillsammans en (1) röst.
 7. Ett ombud som äger fastighet får naturligtvis rösta för egen del men också medföra högst tre (3) fullmakter. (Enligt SFS 2020:198 10 § får en samfällighetsförening under 2020 frångå stadgarnas krav på högst 1 fullmakt per ombud och låta styrelsen själv bestämma i saken. Styrelsen har bestämt att ett ombud får medföra tre (3) fullmakter.)

Uppgifterna om lagfarna ägare är hämtade ur Lantmäteriets Fastighetsregister genom att Styrelsen beställt ägarförteckning från detta. Endast lagfarna ägare har rösträtt.

/Christer S, webbredaktör


12 09 2020
Dagens arbetsdag och informationstillfällen

Regn och lite småkallt hindrar inte våra medlemmar att infinna sig till höstens arbetsdag för att få del av Hans Molins arbetsfördelning. Tack alla som kom idag och hjälpte till att bevara vårt fina Klockhammar!

På logen samlades vi gruppvis i fyra omgångar för att få information om Vattenverkets investeringsbehov, hur detta skulle kunna finansieras och svar på insända frågor i ämnet. Här berättar Vattenkommitténs Patrik Gustafsson hur vår vatten pumpas upp, renas och distribueras. Sittandes i bakgrunden närmast bortom Patrik syns Hans Selin, sammankallande i Vattenkommittén, som besvarade insända frågor. Vår kassör Kristina Sundell berättade om de ekonomiska förutsättningarna.

Du som inte kunde närvara idag kan ladda ned Patriks presentation som två pdf-filer:

Vattenverket presentation 2020 2.0
Text till presentationen Vattenverket 2020 2.0

Vill du ta del av Kristinas ekonomiinformation så kontaktar du sekreteraren gabrielle.peteri@klockhammar.se


Tisdag 8 sept kl 19.32
Läckaget mellan borrhålen tätat. Renspolning och fyllning av bassängen pågår. Vattnet åter i morgon onsdag 07.00.
Obs!  Vattnet är missfärgat men ofarligt. Använd inte mer vatten än nödvändigt, det tar ett par dagar innan vattnet är klart igen.
Mvh Vattenkommittén

kl 14.40
Problem med brunt vatten har uppstått under dagen

I ett första steg för att säkra vattenförsörjningen har vi idag börjat borra en ny källa. Under borrningen har vi gått igenom ett berglager som har förbindelse med vår befintliga källa. Därför har missfärgat vatten kommit med in i vårt vattenverk. Vi renspolar nu källa och bassäng. Vi har för närvarande ingen prognos när vattnet är åter, sannolikt  tidigast onsdag morgon.

Tyvärr finns just nu inget rent vatten att hämta i Vattenverket. /Vattenkommittén

kl 13.22
Vattnet avstängt, akut problem i Vattenverket. Mer info senare.


08 09 2020
Lördag 12 sept arbetsdag och informationsmöte

Välkommen till höstens arbetsdag som börjar  som vanligt kl 09.00 med samling vid logen.
Under dagen får du också 20 minuter information i logen om vår framtida vattenförsörjning och vad som behöver göras för att trygga vår tillgång till vatten. Vid informationstillfällena har vi delat in medlemmarna i fyra grupper och satt ett tidsschema så att vi inte ska överskrida 50 pers vid varje informationstillfälle, se utsänd information som du ska ha fått i din brevlåda!

Ingen ärtsoppa idag heller, tyvärr!
Välkommen!


03 09 2020
Otydliga brevlådor i Klockhammar


Så här ska det se ut! Exempel från Orienterarvägen

Idag har jag varit ute och delat ut kallelser i brevlådorna i Klockhammar. På sina håll är det väldigt enkelt att hitta rätt låda, som på bilden, på andra håll betydligt svårare.
Ber dig att titta så att det tydligt framgår namn och adress på just din låda, att det inte är solblekt eller bortrivet. Förstår att du hittar den, men jag gör det inte alla gånger 😉
Tack på förhand!
Gabrielle

Sekreterare i styrelsen


31 08 2020
Från extra styrelsemöte 27 aug

Styrelsen tillsammans med Vattenkommitténs Hans Selin och Patrik Gustafsson diskuterade en enda punkt, nämligen behovet av att bygga om i Vattenverket. Drifts- och underhållskostnaderna måste minska och kunde vi använda en mindre mängd kemikalier årligen så vore det bra för miljön. Vi diskuterade hur detta skulle kunna gå till, vad det skulle kosta, hur detta skulle kunna finansieras och vad detta skulle innebära för medlemmarna i GA3 (gemensamhetsanläggning för vatten) i form av avgifter.

Medlemmarna har tidigare uppmanats att inkomma med frågor rörande vattenproduktionen genom att kontakta Hans Selin. Några frågor har inkommit, fler frågor välkomnas så att Hans Selin i god tid kan förbereda sina svar.
Mejla din fråga till  hans.selin@klockhammar.se

arbetsdagen lördag 12 sept kallas medlemmarna att under 20 min gruppvisinformation av Vattenkommittén om en tänkt utbyggnad av Vattenverket och få svar på inskickade frågor medan kassören Kristina Sundell redogör för de alternativ till finansiering som finns. När du får kallelse till arbetsdagen får du också information om den gruppindelning som vi gör med tanke på Corona för att inte alla ska komma på samma gång. Informationen sker på logen.

Söndag 20 sept kl 10 – 14 kallas medlemmarna i GA3 till en röstning för att anvisa hur ombyggnaden av Vattenverket ska finansieras. För att minska resandet och antalet närvarande röstberättigade har styrelsen beslutat att ett ombud får medföra fullmakt för 3 andra medlemmar. Enligt SFS 2020:198 10 § får nämligen en samfällighetsförening under 2020 frångå stadgarnas krav på högst 1 fullmakt per ombud och låta styrelsen själv bestämma i saken. Kallelse får du per brev.


26 08 2020
Viktigt besök var 14-e dag

Här ser du Håkan Friberg som troget tömmer våra soptunnor! Nu går han visserligen på tre veckors semester men sen kommer han igen, kanske med den nya bilen som är planerad!


17 08 2020 kl 07.15
Stort beröm, kära medlemmar!

Vi klarade av hålla er alla med bra vatten under ytterligare en mycket varm och solig helg! Under helgen har vi haft extra övervakning med täta kontroller på Vattenverket  för att försöka undvika förra helgens kollaps. Tillsammans med er Klockhammare har vi lyckats!!! Vi sänkte förbrukningen rejält jämfört med förra helgen, då 130 m3/dygn  till ca 85 m3/dygn denna helg!! Stort och varmt tack till er alla som respekterade vår vädjan om att vara sparsamma med vårt dricksvatten!! Utan er hjälp hade vi inte klarat det!
Nu jobbar vi vidare för att klara nästa ”högtryck”…
Hans, Micke och Patrik
Vattenkommittén

15 08 2020 kl 08.30
Fortsätt att spara på vattnet!

Du får inte vattna i trädgården, tvätta bilen eller fylla barnens leksaker med vårt vatten! Vi har en chans att klara lördag och söndag men marginalen är inte stor.
/Vattenkommittén

14 08 2020 kl 07.25
Respektera bevattningsförbudet!

Om alla respekterar bevattningsförbudet
så har vi en chans att klara helgen.
Men marginalen är inte stor.
/Vattenkommittén


13 08 2020 kl 08.15
Från styrelsemötet 11 augusti

Vattenfrågan
Styrelsemötet ägnades till största delen åt vattenfrågan och hur styrelsen skulle kunna lösa denna på ett bra och långsiktigt sätt. Detta ligger i styrelsens uppdrag. Det kan bli fråga om nyinvestering i ett större filter med kringutrustning, monterat i Vattenverket, som klarar en större mängd vatten per dygn än det nuvarande och som samtidigt är betydligt smidigare att hantera under drift än det nuvarande filtret. Analys har visat på ett aggressivt vatten (kolsyra) som måste neutraliseras. En eller flera vattenpumpar med högre kapacitet skulle kunna införskaffas.

Extra styrelsemöte 27 aug
Styrelsen och Vattenkommittén samlas vid ett extrainsatt styrelsemöte torsdag 27 augusti för att förbereda ”Vatteninformation” till medlemmarna under höstens arbetsdag. Du har möjlighet att mejla frågor i förväg till hans.selin@klockhammar.se

Medlemsinformation på arbetsdagen 12 sept
Under arbetsdagen får du information om den planerade utbyggnaden, både vad gäller material och vilka finansieringsalternativ som finns. Alla berörs vi av Covid-19 och Folkhälsomyndighetens riktlinjer. Medlemsinformationen under arbetsdagen måste då ske etappvis i grupper om max 50 personer.


13 08 2020 kl 08.10
Vattnet före och efter måndagens åtgärder


Kan du se botten i cisternen? Den är 4,5 meter djup! Bild tagen lodrätt ned i cisternen via en inspektionslucka söndag 9 aug

Lycka för en vattenverksfunktionär är när man ser botten i bassängen!
Vattnet i bassängen är det vi skickar ut i ledningsnätet. Jämför bilderna!


Idag är det klart och fint vatten! Bild tagen torsdag 13 aug kl 07.00

Våra åtgärder och medlemmarnas stöd genom att hålla igen på förbrukningen har gett resultat! Vi har förbättrat kvaliteten men inte kvantiteten! Fortsätt att spara!
Vi jobbar för fullt med åtgärderna för att öka mängden vatten så att det räcker till alla.
Patrik

Vattenkommittén


13 08 2020 kl 08.00
Lägesrapport torsdag från Vattenkommittén

Under måndagen 10 aug sänkte vi en av pumparna 40 meter. Pumpen sitter nu på 80 meters djup med resultat att vi nu har fått betydligt bättre råvattenkvalitet som minskar problemen i reningsprocessen.

MEN VI HAR INTE ÖKAT MÄNGDEN DRICKSVATTEN!
Vi har samma maxkapacitet som tidigare. Om förbrukningen överstiger vad verket kan leverera så blir resultatet tyvärr som tidigare: vattnet stängs av. Under veckan har vi hittills haft en normal vattenförbrukning och vi har därför störningsfritt kunnat leverera bra vatten.

Kommande veckoslut väntar värme, sol och därmed många som vistas i Klockhammar. Därför uppmanar vi ännu en gång ALLA att endast använda vårt vatten till det absolut mest nödvändiga: dryck, matlagning, toaletter och dusch. Bevattning är varken tillåtet eller möjligt.

Hamnar vi i samma läge som i den gångna helgen kommer vi att tvingas stänga av vattentillgången stora delar av dygnet. Vi kommer INTE att acceptera så orimligt stor förbrukning som tidigare, toleransnivån sänks för att inte riskera ett haveri igen. Så det är allas gemensamma ansvar att respektera vår uppmaning. Vi måste hjälpas åt. Ser du någon som tvättar bilen eller fyller badbaljan, informera då vänligt om att det tyvärr inte är ok. Det handlar inte om att vi ska bevaka varandra, vi ska hjälpa varandra.

Så även om du inte varit i Klockhammar i veckan och inte förbrukat något vatten så finns det inte ”lagrat” för att användas vid behov under helgen.

Allt gott till er, vi klarar inte vårt uppdrag utan dig och dig och dig och alla andra i Klockhammar!

Vattenkommittén
Hans, Patrik och Micke


12 08 2020
Tack för bra vattenjobb!

Ett sån’t enastående gäng vi har i vår vattenkommitte’ ? !! Ger inte upp i första taget! Nu återstår endast att vi alla kan återgälda allt detta jobb med att vi anstränger oss att tänka efter hur vi använder vårt fina vatten!

Vi vill ge en STOR ELOGE till allihop som hjälpt till med detta arbete ?
Lisbeth o Göran Norell
Tack för bra jobb i Vattenkommittén!
Eivy och Sven Nilsson

11 08 2020 kl 06.45
Bassängen full med fint vatten – men var försiktig

En god morgon, inte sant?

Bassängen full med klart och rent vatten. Om alla hjälps åt med att vara försiktiga med dricksvattnet så kommer det att fungera och alla har rinnande gott vatten i kranen.
Hälsningar från en trött men nöjd

Vattenkommitté, Hans, Patrik o Micke


10 08 2020 kl 19.30
Vattnet måndag , lägesrapport
Nu har vi vatten!

Vattnet är igång igen. MEN!!! OBS!!! Spola INTE för att få klart vatten!!! Det kommer att tömma bassängen helt i onödan UTAN att du fått bättre dricksvatten i kranen! Missfärgningen är enbart kosmetisk och är helt ofarlig! Vänligen respektera detta! Vattnet klarnar men det kommer sannolikt att ta något dygn eller två.
Använd vårt gemensamma dricksvatten med förstånd!
Dagens arbete
Vi har sänkt den ena pumpen ca 40 meter för att få större marginal till den nuvarande grundvattennivån. Nu sitter råvattenpumpen på ca 80 meters djup och vi hoppas att pumpen skall kunna leverera bättre vatten framledes. Arbetet med att sänka pumpen har i stort sett tagit hela dagen i anspråk.
Vi har renspolat de igensatta filtren och fyllt upp bassängen. Vi har sedan försiktigt släppt på vatten ut på nätet för att kunna ha koll på vilken kvalitet vi får. Risken är annars att vi får oönskade effekter när vattnet strömmar fritt ut på nätet. Hittills har allt sett bra ut och vi hoppas att det skall fungera normalt. Vi kommer att ha ökad kontroll under de närmsta dygnen.
Närmaste framtid
Vi håller på att ta in offerter från filterleverantör, brunnsborrare m.fl för att sätta en budget för att förstärka vår anläggning så att vi slipper dessa tråkiga avbrott i vattenleveransen. Som vi tidigare sagt så måste denna process få ta den tid den tar så att vi gör rätt från början. Under den tiden vädjar vi fortsatt om att alla snålar med vattnet och använder vårt viktigaste gemensamma livsmedel med respekt.
Nu har vi fått analyssvaren från laboratoriet och vårt vatten innehåller ”aggressiv kolsyra” (ofarligt för människan) som ”äter upp” de tillsatsmedel vi använder för fälla ut järn och mangan. Vår ambition är att få en lösning som gör driften av vattenverket effektivare, enklare att hantera och inte minst blir mindre kostsamt.
Kommande informations- och frågestund planeras. Skicka in dina frågor!
Under tiden vi arbetat med vattenverket har naturligtvis många frågor, idéer och lite kritik kommit upp. Utifrån detta planerar vi i Vattenkommittén att hålla någon form av organiserad informations- och frågestund under hösten. Vi vill därför ha era frågor, idéer, förslag, kritik eller annat redan nu. För att kunna ge informationen på bästa sätt och ha klara svar vill vi ha frågorna via mail i förhand till hans.selin@klockhammar.se  . Vi återkommer med datum för infoträffen när vi vet mer hur vi löser det praktiskt. Skicka dina funderingar redan idag!
Välkommen med frågor
Ni är naturligtvis alltid välkomna med era funderingar angående vattnet till oss i Vattenkommittén! Vi svarar självklart på frågorna efter bästa förmåga. En del av faktorerna som ställt till det för oss hade ingen kunnat förutse och planera för. Nu jobbar vi framåt, vad som hände 1978 eller 2003 är inte relevant coronaåret 2020. Vi måste lösa problemen vi har idag nu, och förhoppningsvis kunna förutse framtida fenomen och risker.
Alltså: frågor angående Klockhammars vattenförsörjning ställer du direkt till oss i Vattenkommittén. 
Hans Selin, Patrik Gustafsson och Michael Holm
Våra kontaktuppgifter finns i Funktionärsförteckningen som varje fastighetsägare fått.

Mer info kommer.


Hans Selin, Vattenkommittén, inspekterar en slang och rullar ut vajer.
Foto: Patrik Gustafsson


10 08 2020 kl 15.40
Vattnet måndag 3, på vattenfronten intet nytt

Arbetet under dagen med pumpar och borrhål sker med kraft och intensitet men ännu finns inget att meddela angående påkoppling av vattnet.


10 08 2020
Tips: Hur du kan ordna eget trädgårdsvatten

Som alla vet har hört och märkt så råder det vattenbrist i Klockhammar. Vattenförbrukningen har varit uppe i nära 1 kubik (1000 liter!) vatten per hushåll och dygn.
Detta motsvarar vatten till

 • disk- och tvättmaskin
 • mat och dryck
 • fyra badkar
 • 30 hinkar vatten till tomaterna per dag

Här kommer ett tips på hur man enkelt och billigt kan minska förbrukningen av vårt  gemensamma dricksvatten och åtminstone få tomatvattnet från grund/regnvattnet.

Man pumpar helt enkelt upp grundvattnet och använder detta till bevattningen! Vattenmängden i grundvattnet varierar mycket beroende årstid och var i Klockhammar man bor. I våras grävde vi en damm på Pjäxvägen och på en vecka tog vi ca 30 000 liter vatten från grundvattnet. Nu på sommaren är det torrare men det kommer upp minst 500 liter om dagen vilket räcker gott och väl till både damm, tomater, potatis och blommor. Men just nu i skrivande stund när det är mycket torrt i marken kommer det inte mycket.

Beskrivning på hur man kan göra kan du se i denna bilaga (pdf)

Hälsningar,
Vesa Kutti
Pjäxvägen 4, 070 789 22 50


10 08 2020
Även andra har problem med vattenförbrukningen

https://www.sydsvenskan.se/2020-08-09/manga-hushall-utan-vatten-i-kopenhamn


10 08 2020 kl 11.00
Vattnet måndag 2, lägesrapport från Vattenkommittén

Bakgrund och analys
Under en längre tid har vattenförbrukningen ökat kraftigt. Vi ser ett samband med corona-utbrottet då fler stannar hemma, några flyttar ut permanent till sina fritidshus och ett antal Klockhammarsbor arbetar hemifrån. Under varma dagar lockar säkert även vårt fina bad till att ännu fler vistas i vår by, vilket ju naturligtvis är roligt. Detta tillsammans med en snöfattig vinter som orsakat låga grundvattennivåer har skapat så stora påfrestningar på vårt vattenverk så att det till slut ”kraschar”. Vi har pressat våra borrhål och filter långt över gränsen.

Fortsätt att spara på dricksvattnet!
Vår anläggning är inte dimensionerad för att klara dessa faktorer. Vi hade redan innan pandemin planerat för en utbyggnad av vattenverket för att klara en högre förbrukning, planen var att klara 100 m3/dygn. Då hade vi tagit till marginal för att klara av ett Klockhammar även på sikt. Nu har vi redan passerat denna gräns med råge, vi har enskilda dagar då vi förbrukat ca 130 m3/dygn. Detta innebär att vi hämtar vatten på andra nivåer i borrhålen som gör att vi får med järnutfällningar som vi inte vill ha, det täpper filter och vattnet tar slut i bassängen. Därför har vi vädjat ett flertal gånger om sparsamhet. Oftast har det hörsammats men i helgen fick vi ingen respons och då brakade vattenförsörjningen ihop, som ni alla säkert märk av. I det läget har vi inget annat att göra än att stänga av vattnet helt.

Fortsatt arbete under måndagen
Under måndagen kommer vi att sänka pumparna i borrhålen för att har större marginal till grundvattennivån och förhoppningsvis komma undan en del av järnutfällningarna. Dock kvarstår att vår anläggning i nuläget bara klarar maximalt ca 90 m3/dygn. Vi skall bygga ut anläggningen under hösten men det hjälper oss inte just idag.

Spara spara spara!
Så återigen vädjar vi till dig att spara på vårt dricksvatten!!! Använd vattnet endast till nödvändigt hushållsarbete. Ingen trädgårdsbevattning, ingen biltvätt, inga badleksaker i trädgården!

Vi i Vattenkommittén jobbar på men det är en komplex utrustning vi behöver och vi vill att det skall fungera under lång tid framöver. Därför tar det tid. Tur i oturen är att vi inte hunnit beställa en anläggning som redan idag hade varit för liten, pandemin fick oss att påfresta vattenverket till sitt yttersta.

Mer info kommer.
För Vattenkommittén,
Patrik Gustafsson

10 08 2020 kl 10.38
Vattnet måndag 1
1. Du kan hämta dricksvatten vid kranen på Vattenverkets högra utsida.
2. Arbetet med borrhålen och pumparna fortsätter under dagen efter att man kompletterat med slang, elkabel, vajer och provpumpning.
3. Mer info kommer här på hemsidan när det finns något att berätta. Det finns ingen prognos ännu när vattnet kan släppas på igen.

Söndagsarbete vid ett av borrhålen. Nu kommer det minsann klart och fint vatten!
Från vänster Hans Selin, Eddie Pettersson, Marcel Minnegal (konsult ), Hans Nilsson, Michael Holm. Foto: Patrik Gustafsson

09 08 2020 kl 19.46
Vatten finns i kranen på Vattenverkets högra sida
Efter kl 20 ikväll, inatt och under måndagen kan du hämta dricksvatten vid kranen på Vattenverkets högra utsida. Medtag kärl. Under måndagseftermiddagen finns förhoppningsvis ny information.

09 08 2020 kl 18.37
Vatten finns hemma hos alla ikväll söndag mellan 19.30 – 20.00
En tankbil med dricksvatten har gjort två vändor och fyllt bassängen med vatten. Ikväll släpps vattnet på mellan 19.30 – 20.00 för att alla ska kunna göra det viktigaste. Gör bara det allra nödvändigaste med vattnet! Betr måndagen så kommer mer information senare.

09 08 2020 kl 14.33
Vattnet avstängt
Nu är vattnet avstängt och det är alldeles tomt i Vattenverket. Mer info enligt punkt 1 nedan kommer senare.

09 08 2020 kl 13.56
Lågt grundvatten
I morse konstaterades att den låga grundvattennivån i kombination med hög förbrukning medför att pumparna i borrhålen tidvis pumpar upp brunt vatten vilket senare märks i ledningsnätet.

Åtgärder som planeras:
1. Tankbil med 15 m3 dricksvatten är beställd från ett jourföretag för att under dagen (delvis) fylla dricksvattenbassängen i Vattenverket. Mer info kommer när detta är utfört.

2. Utgående vatten till hushållen stängs av senare idag. Därefter arbetar vi vid borrhålen för att om möjligt rensa och pumpa ur brunt vatten (som då hamnar på marken bredvid borrhålen). Detta arbete påbörjas under söndagseftermiddagen. Förhoppningen är att rent vatten återfyller och att pumparna återigen kan leverera fint vatten.

3. På styrelsemötet 11 aug kommer styrelsen att diskutera hur vi ska få till stånd en långsiktig lösning i vattenfrågan. Vi är redan ett stycke på väg vad gäller utbyggnad av Vattenverket och inväntar offert från ett företag som vi hade kontakt med och besök ifrån före sommaren. Därutöver måste nog ytterligare ett borrhål med tillhörande pump diskuteras.

08 08 2020 kl 18.09
Rengöring av bassängen pågår, återfyllning påbörjas kl 22 och tar cirka 8 timmar. Inget vatten finns denna gång i någon kran på Vattenverkets utsida. Vattnet beräknas tillbaks imorgon bitti (söndag).

Tidigare har medlemmarna hörsammat vädjanden från Vattenkommittén att spara på vattnet, och varje gång har förbrukningen sjunkit närapå omgående men idag lördag skedde ingen återhållsamhet. Resultatet blev att vi omedelbart var tvungna att stänga, vilket vi hade förvarnat om tidigare under lördagen som en tänkbar konsekvens.

/Vattenkommittén, Hans Selin

08 08 2020 kl 15.28
Förbrukningen oförtrutet alltför hög trots allvarliga uppmaningar tidigare idag att spara på vattnet. Vattnet måste tyvärr stängas av omedelbart. Mer information följer senare.

08 08 2020 kl 11.00
VATTNET: Förbjudet: bevattning, biltvätt, vattenlek och annan onödig förbrukning. Mycket folk i Klockhammar denna helg, risk att vattnet måste stängas av om den höga förbrukningen fortsätter. /Vattenkommittén.

08 08 2020 kl 10.32
SPARA PÅ VATTNET! Onormalt hög vattenförbrukning, vårt filter hinner inte med att rena allt vatten så det kan se lite brunt ut. Du MÅSTE spara annars tvingas vi stänga av vattnet temporärt senare idag.

/Vattenkommittén, Hans Selin


06 08 2020
Glashyllor till kylskåp

Söker 1 eller helst 2 glashyllor till vårt kylskåp som ersättning för trasiga hyllor.
Mått 32*52 cm.

Gunnar Kunkell
Vargdalsvägen 34
tel 070 332 10 95


02 08 2020
Gungorna vid badet har gungat hädan

Vid stämman i våras fick styrelsen i uppdrag att se över säkerheten vid vår lekplats. Detta är nu gjort. Ett certifierat företag har föreslagit ett antal  förbättringsåtgärder vilka nu i stort är utförda. Vad gäller gungställningen så var den behäftad med sådana fel att det var lika bra att riva den, vilket skedde idag. Vi får väl se i kommande budgetförslag till stämman vad det skulle kosta att montera nya gungor.


01 08 2020
Vackert hemlighus vid Kvarnen

Snyggt, eller hur? Bakom den vackra fasaden döljer sig en grå konstruktion som inte passar i Klockhammarsmiljön. Nu ser det mycket snyggare ut! Tack Kjell Wahlkvist och Bo Samuelsson för kamoufleringen!


29 07 2020
Stort tack till hjälpsamma medlemmar

Idag har vi bytt en vattenpump som först måste fiskas upp ur sitt djupa hål vilket minsann kräver mannakraft! Stort tack till Eddie Pettersson, Hans Nilsson och Kjell Wahlqvist som kunde hjälpa till!

Hans Selin och Patrik Gustafsson
Vattenkommittén


29 07 2020, uppdaterad 31 07 2020
Sverigeritten rastade hos oss

Här ett inslag från SVT ÖREBRO, filmat i Klockhammar:

 

Man startade dagens etapp i Ramshyttan och nu bär det av vidare mot Ånnaboda och senare mot Tiveden.

Här kan man läsa mer om Sverigeritten:
https://www.icelandichorse.se/dettaarsif/Nyheter/nyheterfransif/Sverigeritten2020/

Foto: Hans Nilsson


29 07 2020
SVT Örebro om solcellsbidrag

SVTT Örebro hade igår ett inslag om solceller som dels handlade om att statsbidragen för året nu är slut, dels en intervju med en solcellsägare i Klockhammar! Inslaget kan ses t.o.m. kl 23.59 tisdag 4 aug 2020.

https://www.svtplay.se/video/27657473/lokala-nyheter-orebro/svt-nyheter-orebro-28-juli-07-35?start=auto


26 07 2020 kl 05.00
Uppmaning och info från Vattenkommittén

Bassängen är nu fylld och vattnet åter. Vattnet är missfärgat men spola INTE för att få klart vatten. Vi måste hushålla med vårt viktigaste livsmedel, vatten. För närvarande förbrukar vi nästan dubbelt så mycket vatten per hushåll mot normalvärdet. Därför måste vi förbjuda ALL onödig förbrukning, så som bevattning, biltvätt, vattenlek och liknande. Respekteras inte detta kommer vi tvingas att stänga av vattnet delar av dygnet, alltså även under dagtid.

Om vårt Vattenverk
Vi har en bassäng på 30 m3 som fungerar som buffert för att jämna ut vattenflödet över dygnet. När vi förbrukar för mycket vatten klarar inte våra filter och pumpar att fylla bassängen. Filtren behöver ”vila” en stund under natten för att kunna backspola och därmed rensa filtermassan. Nu förbrukar vi alldeles för mycket vatten och denna process fungerar inte som den ska. När nivån i bassängen blir för låg stängs utgående vatten av helt. Att återfylla bassängen tar 6-8 timmar och under den tiden finns det inget vatten i våra ledningar. Det största problemet med avbrotten är att det frigörs partiklar ur ledningsnätet när dessa blir trycklösa. Dessa partiklar vill vi inte ha ut, det är dessa partiklar som du kan  uppfatta som ”smutsigt vatten”. Det är inte hälsovådligt men ställer till andra problem. Ledningsnätet blir på sikt tätare och tätare och kan inte leverera vatten som det skall. De små partiklarna fastnar även i era varmvattenberedare, toastolar, kranar m.m. och som försämrar både funktion och livslängd. Naturligtvis blir det på sikt en kostnad när våra toastolar blir bruna och varmvattenberedaren inte värmer som den ska.

Utifrån detta är vår ambition i Vattenkommittén att hålla en jämn och hållbar förbrukning utan avbrott. Förutom det ”komfortproblem” som det innebär att det inte kommer vatten ur kranen så får vi andra egentligen större problem med de delar av vattenanläggningen som inte syns ute i era hus.

Vädjan
Därför vädjar vi nu åter till er alla att använda dricksvattnet med förstånd! Detta är på inget sätt unikt för Klockhammar, så fungerar i stort sett alla vattenverk av vår storlek. Till detta kommer att grundvattennivåerna fortfarande är låga och det kan vi inte åtgärda hur gärna vi än skulle vilja.

Kommande upphandling
Vi håller på att upphandla en ny filteranläggning men det tar tid. Vårt vattenverk är väldigt speciellt. Enkelt förklarat, det är stort för att vara litet och för stort för att vara litet! Därför finns det en enda leverantör i Sverige som kan hjälpa oss att bygga om filteranläggningen. Det innebär att processen tar tid och tills dess måste vi gemensamt se till att den anläggning vi har idag fungerar. Dessutom måste vi säkerställa att vi köper rätt anläggning som klarar våra behov under 20-30 år framåt. Hur ser det ut i Klockhammar år 2040? Att överdimensionera innebär att vi får en för stor anläggning som över tid blir onödigt dyr att driva.

Till slut:
Som du ser så har vi lite mer uppgifter att tampas med i Vattenkommittén än att bara akut se till att du får vatten i kranen den 26 juli 2020.

Så snälla Klockhammare, hjälp oss att hålla ned vattenförbrukningen. Vi jobbar ständigt för att säkerställa vattenförsörjningen men vi klarar det inte utan DIN hjälp!

Och vi måste ställa oss frågan, varför förbrukar vi periodvis alldeles för mycket vatten i Klockhammar? Vår anläggning skall egentligen klara våra behov idag men gör av någon anledning inte det, allt beroende på våra beteenden, hur vi använder vårt dricksvatten.

Hans Selin, Patrik Gustafsson, Michael Holm
Vattenkommittén

P.S.
Du som har egen trädgårdsbrunn eller liknande berörs såklart inte av bevattningsförbudet!


Havs- och vattenmyndigheten har goda råd till den enskilde när man behöver spara på vattnet:

https://www.havochvatten.se/hav/fiske–fritid/miljopaverkan/vattenbrist/tips-for-att-spara-vatten.html


25 07 2020
Vattnet stängs av kl 19.00…

…och släpps på igen imorgon söndag före kl 07.00. Orsaken är återigen hög vattenförbrukning som nu överstiger 100 m3/dygn när den normalt brukar hålla sig runt 70 m3/dygn. Varken pumpar eller filter hinner med.

/Hans Selin, sammankallande i Vattenkommittén


17 07 2020 kl 19.00
Onormal vattenförbrukning – igen!

De senaste dygnen har vattenförbrukningen stigit från normalt cirka 70 m3/dygn till över 100 m3/dygn och då hinner inte pumparna med att fylla upp i vattenverkets bassäng. Fortsätter det så här så stängs vattnet av automatiskt och då drabbar det återigen oss alla.

Minska ditt trädgårdsvattnande. Var sparsam. Skaffa istället egen brunn för trädgårdsbevattning – kanske tillsammans med grannen?

/Hans Selin, Vattenkommittén


14 07 2020 kl 17.50
Orsak till den låga vattennivån klarlagd

En medlem som är i färd med att anlägga en ny pool vred igår på vattenkranen för att för första gången fylla poolen med hjälp av vårt gemensamma dricksvatten. Effekten blev – som vanligt – att slöseriet drabbade oss alla, bl a genom att tvinga ut Vattenfunktionärerna att leta läckor.

14 07 2020 kl 17.00
Kritiskt låg vattennivå! Var sparsam med vårt Klockhammarsvatten medan Vattenverket fyller upp cisternen igen.


09 07 2020
Helikopter i Klockhammar


SE-HZB,  Bell 206L Long Ranger

Vackert solsken och knappt någon vind, ett utmärkt flygväder! Många flygsugna hade samlats på vår fotbollsplan för att få åka en sväng med Helinords blåvita Bell 206L som nu var utrustad med avskiljande plexiglasskivor för att man skulle kunna genomföra passagerarflygningen på ett godkänt sätt.


07 07 2020
Solenergi och elkostnad för Vattenverket

Här kommer den senaste jämförelsen av elkostnader sedan solpanelerna började göra verkan. Jag har jämfört månad för månad under perioderna 2018-07-01–2019-06-30 med 2019-07-01–2020-06-30.

Enligt Linde energis hemsida där man kan se Vattenverkets kostnader har förbrukningen minskat med 39% under perioden 2019-07-01–2020-06-30 jämfört med perioden 2018-07-01–2019-06-30.

Under perioden 2019-07-01–2020-06-30 har föreningen även sålt 8378,86 kWh till Linde. Det är producerat överskott som inte kunnat användas i Vattenverket.

Kristina Sundell


04 07 2020
Om föreningens SMS-tjänst för akuta meddelanden

För första gången sedan vi för ett antal år sedan började nyttja sms-tjänsten har vi upplevt tekniska problem i och med att några felaktiga meddelanden slingrat sig ut till anmälda mottagare. Felet tror vi nu är åtgärdat men vi bevakar noga den fortsatta funktionaliteten så att den ska fylla sitt syfte att snabbt informera medlemmarna om viktiga saker av akut karaktär.  Tjänsten har fungerat bra och utan kostnad för föreningen.

Christer Söderbäck


04 07 2020
Fina skyltar nu på plats!

Kjell Wahlqvist och jag har nu monterat de skyltar som styrelsen beställt.
Nog passar de fint på plats, eller hur?
/Hans Nilsson


03 07 2020
Vacker gäst i växthuset


Foto: Liselotte Sliwon

En makaonfjäril hade tagit sig in i vårt växthus idag men efter fotografering så återvände den till det fria.

/Berit Samuelsson


01 07 2020
Mediainformation om föreningen

P4 Örebro resp. Nerikes Allehanda har nyligen haft inslag om Klockhammar på nyhetsplats. Inslagen gällde dels badet, dels vårt dricksvatten.

På förekommen anledning meddelas att ingen från styrelsen har kontaktat media. Media hörde av sig till föreningen. Att besvara medias frågor genom att ge relevant föreningsinformation är givetvis seriöst och korrekt.

/Styrelsen


30 06 2020
Dofter vid Spåhagen

Blomsterprakt i Spåhagen!
Ta en promenad till Spåhagen och titta på den fina blomsterprakten, lukta på klätterrosen. Den luktar som jag minns det från min mormors stugvägg. 
Göran i Gubbahagen 


26 06 2020
Tack till lojala medlemmar!

Tack alla lojala medlemmar som hörsammat uppmaningen att spara på vattnet! Efter uppmaningen för några dagar sedan att vara sparsam så sjönk förbrukningen omgående från över 100 m3/dygn till cirka 70 m3/dygn. Vi måste fortsätta vår sparsamhet tills vi senare kunnat åtgärdat de begränsningar som finns i nuvarande vattenproduktion.

Hans Selin
Sammankallande i Vattenkommittén


23 06 2020
Från kvällens styrelsemöte

Uppdaterad 24 06 2020

1. Gungorna vid badet har tjänat ut och kan innebära en fara för barnen. Gungorna kommer att monteras ned.

2. Vattenförbrukningen i Klockhammar överstiger nu vad filtret i Vattenverket hinner släppa igenom. Vattenfunktionärerna utreder därför via konsult hur vattenförsörjningen kan tryggas. Man kan konstatera att förbrukningen i Klockhammar för närvarande ligger 30% över medelförbrukningen per hushåll och det egendomliga, eller uppseendeväckande, är att den volym vatten som pumpas ut från Vattenverket inte på långa vägar motsvaras av mängden inkommande avloppsvatten till Avloppsverket. En enkel slutsats blir då att mycket vatten rinner ut någon annanstans hemma hos medlemmar och då är trädgårdsbevattning och fyllning av badtunnor och små/större pooler att misstänka.

Avstå från  bevattning! Det funkar inte för oss! Resultatet blir oregelbundna akuta avstängningar av vattnet!

3. Styrelsen har beställt 6 st fina skyltar att monteras på avsedda platser med texterna   Spåhagen, Smedjan,Magasinet, Logen, Kvarnen och Stallet.

4. Nästa styrelsemöte 11 augusti 2020! Hör gärna av dig till styrelsen med tips, idéer och frågor!

/Styrelsen


19 06 2020
Traditionen lever vidare trots corona

I strålande midsommaraftonsväder restes majstången som den alltid har rests sedan tidernas begynnelse (åtminstone sedan Tomtägarföreningens tillblivelse)! Tack Alexander för uthålligt initiativ!

19 06 2020
Liten huggorm vid badplatsen

Vi observerade idag en liten huggorm på gräset vid badplatsen. Ormen tillsades att bege sig mot kvarnen vilket den gjorde. Men finns det en liten orm så kan det finnas fler. Var uppmärksam!
/Alexander


17 06 2020
Vår lekplats besiktigades idag

 • besiktning av lekplatsen skedde efter diskussion på stämman i våras
 • besiktningen visade på några mindre fel som ska åtgärdas
 • lekplatsen är stängd i väntan på åtgärd
 • den certifierade besiktningsmannen ansåg i övrigt att lekplatsen var välbyggd!

08 06 2020
Solcellerna och Vattenverkets elräkning

Solcellerna togs i drift 1 juli 2018.


06 06 2020
Sommarens första badvattenprov

Vi är ålagda att sommartid ta vattenprov vid badet för analys. Första provet togs 2 juni och analysföretaget gav igår beskedet Tjänligt så det är bara att plaska på!


04 06 2020
Huggormar syntes idag vid Nedre Dammen

Även simmande ormar i vattnet. Bra att tänka på om du har barn och hundar med dig!


02 06 2020
Vattenförbrukningen ökar

Hans Selin, Vattenkommittén, meddelar idag tisdag att vattenförbrukningen i Klockhammar närmar sig maximum vad gäller Vattenverkets produktionskapacitet. En tänkbar orsak kan vara det varma vädret kombinerat med att man önskar vattna sin gräsmatta, sina rabatter osv.

Snälla, vattna nattetid om du måste! På dagen gör det ingen nytta, särskilt inte om det är soligt och varmt!


29 05 2020
En svala…

EN svala gör ingen sommar men eftersom jag sett en idag så behövs bara en till så
är sommaren här1
/ Lars-Olov Karlsson

27 05 2020
Från gårdagens styrelsemöte

Gårdagens digitala styrelsemöte flyttade från Skype efter initialt krångel till Google Meet och kunde genomföras efter en halvtimmes försening.

1. Kassören har förhandlat med vår bank och reducerat räntan på investeringslånet med 0,35 %. Det återstår 1,5 Mkr innan lånet är betalt.

2. Den snart traditionella helikopterflygningen från Klockhammar Airport planeras till 7 juli 2020. Detta är ett externt arrangemang, föreningen har ingen del i detta förutom att vi upplåter fotbollsplanen under den tid som turerna erbjuds.

3. Behöver du en större mängd vatten så måste du kommunicera med Vattenkommitténs sammankallande Hans Selin innan du sätter igång.

4. Felsökningen av den senast befarade vattenläckan drog stora resurser både i personal och i kostnader. Orsaken visade sig vara en fastighet som spolat onormalt mycket vatten utan att fråga först. Detta förfarande drabbade oss alla.

5. På senaste arbetsdagen blev mycket arbete utfört av engagerade medlemmar men en del återstår att göra färdigt.

6. Nästa styrelsemöte tisdag 23 juni 2020. Hör av dig till styrelsen med tips, idéer och frågor!


19 05 2020
Ett stycke naturupplevelse

Nästan som en fixeringsbild!

/Helene
Vandrarvägen 11


14 05 2020
Grått hemlighus kamoufleras

Badets gråa hemlighus byter skepnad för att bättre passa in i miljön. Kjell Wahlqvist och Bosse Samuelsson ordnar detta, för allas vår trivsel.

   

Kjell på taket och Bosse på marken.


11 05 2020
Felsökning och reparationer fortsätter…

Vattenfunktionärerna har nu tillbringat 2,5 dagar med att leta efter en förmodad vattenläcka utan att lyckas. En trasig avstängare byttes idag men den var inte orsaken till den höga förbrukningen och utefter Slalomvägen syns inget onormalt flöde.  Dock är vattenförbrukningen åter på normala värden, konstigt men sant.  Fortsätt att vara  uppmärksam på konstiga vattenpölar, våta gräsmattor och annat som kan indikera en läcka.

Torleif Råsell (vid stegen) och Reine Råsell (längst ned) byter en trasig områdesavstängare längst in på Störtloppsvägen. Under måndagen fortsätter man sedan att leta efter en misstänkt läcka någonstans utefter Slalomvägen. Sven Nilsson (med hjälm) och Hans Selin (Vattenkommittén) ser på.

Suveränt av Råsells Schakt & Trädgård i Billinge, Närkes Kil, att komma dagen efter Hans Selin ringde efter hjälp! Mycket god service!


09 05 2020
Liten hjälpreda kultiverar gräsmattan

Lördag morgon kl 02.11
Inatt fick vi återigen hjälp av Vandrarvägens egen kultivator som sakta och noggrant bearbetade gräsmattan i sin jakt på (antagligen) trädgårdsborrelarver som vi brukar ha i massor på vår tomt. Flera bilder togs vilka indikerar att kultivatorn tillbringade minst en timme hos oss.  I bakgrunden vår lekstuga och den ljusa pricken i bildens överkant den lågt stående fullmånen.
/Christer S


08 05 2020
Solcellerna fortsätter att minska elkostnaden för Vattenverket


05 05 2020
…och ikväll kom göken!

Östergök, om man lyssnade från Vandrarvägen. Välkommen, herr Cuculus!


05 05 2020
Äggboden modell mini

Nu har blåmesen bråda dagar! Vi räknar till 12 ägg som den lille mesen ska värma och pyssla om! Webbkamera i holken utan att ha tillfrågat mesen.
/Sven Nilsson


Äggboden modell mini


04 05 2020
Seniorstöd, info från Örebro kommun

Webredaktörens kommentar: Föreningen kontaktades idag av en seniorlots från kommunen som undrade om hon fick sätta upp denna affisch på vår anslagstavla vid logen. Jag erbjöd henne dessutom att få publicera den på hemsidan. /CS


03 05 2020
Förrådet med vällingklockan pärlad på fritids


Förrådet med vällingklockan, pärlat av Ebba, 9 år

 Ebba, min nioåring, har pärlat byggnaden mitt emot logen, den med vällingklockan på taket. Hon är mycket intresserad av klockan och en dag kom hon hem från fritids och hade pärlat denna! Klockhammar inspirerar!
Mvh
Karin Claesson

02 05 2020
Fåglarna strömmar in i Klockhammar

05 05 2020 Uppdatering:
Jojo, grävlingen rapporterades genast från grannen och inatt var det vår tur. Heja gräsmattan!

   
Forsärla                                        Lövsångare                                  Ringduva

   
Rödhake                                        Svart-vit flugsnappare              Sädesärla


Trädpiplärka                                          Knipa

Dessa fina fåglar observerades under dagens promenad! Dessutom hördes den mystiska skogsduvan från Uggleberget och två ekorrar syntes hos grannen: den ena ekorren hade en ståtlig plymliknande svans medan den andre hade en beskedligare brun svans men försedd med den vackraste vita ring på mitten. (Skatan hoppar jag över). Och ännu inga getingar och inga grävlingar…


30 04 2020
Fördelen med dikesresning

Jag och Prasert tog en promenad tidigare i veckan och hon hittade ett kopparmynt som låg synligt efter att man rensat och grävt diken utefter Slalomvägen. Jag skickade foto till min dotter som är myntintresserad. Hon kunde konstatera att det är ett 1/6 öre från 1686. Ett besök hos frimärkshandlaren indikerade att myntet kunde vara från 1660.
Hälsningar, Frank och Prasert
Vargdalsvägen 20
Webbredaktören googlar och hittar följande bild:
Här ser du 1/6 öre silvermynt från 1686 och Karl XI. Nog liknar Frank och Praserts hittegods detta mynt? Karl XI dog 1697 och kallades i folkmun ”Gråkappan”.  Här kan man läsa mer om 1600-talets vanligaste mynt!

25 04 2020
Tack för en väl utförd arbetsdag!

Många medlemmar deltog i dagens arbetsdag och mycket blev utfört trots att den traditionella ärtsoppelunchen ställts in. Tack alla positiva medlemmar i Klockhammars Samfällighetsförening för era insatser!
/Hans Nilsson, ordförande


25 04 2020
Busskur i vardande

Ett par bilder från dagens busskursbygge. Återstår tak och väggpanel.

/Lars Andresen, text & foto

Pentti Koskela med borrmaskinen i högsta hugg. Hans Molin i bakgrunden.


24 04 2020

Ett stycke naturupplevelse dokumenterat för några år sedan från den egna terassen på Pjäxvägen! Foto: Karin Selin


23 04 2020
Varg på Bärplockarvägen


Jag var uppe klockan 04.45 i morse. Stod på farstukvisten och tittade mot Sannas hus (med finska flaggan) på Bärplockarvägen 2. Då ser jag en varg komma lunkande på Bärplockarvägen, den stannar till vid Sannas garage. Jag kliver ut på gräsmattan mittemot fast på behörigt avstånd. Vargen har sett mig och vi står och tittar på varann i ca 2 minuter. Tråkigt att jag inte hade mobilen med mig!

Är det någon annan som sett vargen?
undrar
Frank Holmberg
Vargdalsvägen 20
0702845769

22 04 2020 uppdatering nr 2
Märkvärdigt träd nedanför barnens pulkabacke

22 04 2020
Boken är 4m 22cm i omkrets, mätt i midjehöjd om man står nära stammen.

21 04 2020
Boken skyddades som naturminne genom beslut av Länsstyrelsen 1942-12-19. En konsult satte upp naturminnesbrickan våren 2019 efter en inventering/uppföljning av naturminnenas status under 2018.

Det man generellt kan säga om naturminnen är att det sällan nybildas sådana idag. I naturvårdens barndom på 1900-talet var det dock vanligt och just Örebro län har ovanligt många naturminnesskyddade träd, block och andra naturföremål, jämfört med andra svenska län. Även enstaka mindre naturområden har börjat som naturminnen men betraktas idag i juridisk mening som naturreservat. Det är t.ex. Skitåsen i Glanshammar, Norrängenbeståndet i Hallsberg, Nalavibergs ekäng i Hallsberg och Södra Mossby i Kumla.

På 1930- och 1940-talen fanns det i Örebro län en väldigt aktiv ideell naturskyddsförening som hette Örebro läns naturskyddsförening. Föreningen har numera gått i graven. Det var dåvarande sekreteraren i Örebro läns naturskyddsförening på 1930- och 1940-talen som var den aktivaste tillskyndaren av skyddet av naturminnesmärken i länet. Han hette Edvard Broddesson och var lärare på Karro. Han hade många strängar på sin lyra. Bl.a. samlade han in ett digert material om Närkes flora med avsikten att skriva en bok, men tyvärr gick han bort i förtid. Han var även inspektör av den svamp som såldes på torghandeln i Örebro på helgerna.

Men vi kan vara överens om att det är en vacker bok som växer där i Klockhammar och skicka en tacksamhetens tanke till Edvard Broddesson och hans medhjälpare i Örebro läns naturskyddsförening.

Vänliga hälsningar
Michael Andersson
Naturvårdshandläggare
Länsstyrelsen i Örebro län”

20 04 2020
Barnens pulkabacke finns i slänten på vänster hand när man lämnat Ugglebergsvägen och går på asfaltvägen mot logen. Trädet har fått en viktig skylt! Men vilket slags träd är det egentligen?

Medlem 1 tror att det är en bok.
Medlem 2 tror att det är en bok.
Konsult som medföljde medlem 2 tror att det är en bok.

Alltså är det en bok!


20 04 2020

Idag rensas diken!


16 04 2020

Idag var det dags för besök av den nya bokbussen! Turlista och kontaktuppgifter finns här! 
Kommande besök blir 14 maj och 11 juni.


14 04 2020
Från kvällens styrelsemöte

Mötet hölls elektroniskt via SKYPE och avklarades på betydligt kortare tid än som brukar vara fallet 🙂 Hela styrelsen syntes och hördes minsann! (när bilden togs så hade ännu inte alla styrelsemedlemmar hunnit checka in)

Lekplatsen och badet
På stämman fick styrelsen i uppdrag att undersöka behovet av besiktning av lekplats och bad. En certifierad besiktningsman kommer att kontaktas för att allt ska gå rätt till.

Arbetsdagen 25 april
Information  och planering delas ut i din Klockhammarsbrevlåda inom kort. På stämman fanns möjlighet att notera sitt intresse för arbetsuppgifter. De som noterade sig kommer att få uppgifter tilldelade och går kl 09.00 direkt till respektive uppgift. Övriga hjälpsamma infinner sig med två meters lucka vid logen mellan kl 9 och 10 för att få uppdrag. Ingen ärtsoppa!

Rusakulan vertikal tour
Traditionellt lopp med start på fotbollsplanen och med mål uppe på Rusakulan äger rum 20, 22 och 24 april. Man har polistillstånd och begränsar antal deltagare till max 50 personer. Parkering vid vår ordinarie parkering, efter kl 18 får man även parkera vid logen.

Förråden
På stämman fick styrelsen i uppdrag att styra upp uthyrningen av förråden. Detta är nu gjort, hyreskontrakt är skrivna med samtliga hyresgäster, förråden är uppmärkta och föreningen har egna nycklar till alla portar. Just nu finns 4 lediga förråd. Kontakta Alexander Larsson om du vill hyra ett förråd, tel. 073 – 971 77 55

Midsommarfirande
Alexander Larsson fortsätter planeringen tills vidare så får vi se hur det blir längre fram.

Inställt valborgsfirande
Firandet inställt. Ingen brasa i år. Inställt även i Närkes Kil.

Inställd orientering
KFUM-s orientering andra helgen i maj är inställd.

Nästa styrelsemöte 26 maj
Hör gärna av dig med förslag och frågor!


08 04 2020


07 04 2020
Solsken spar el


07 04 2020
Ännu ett vårtecken!

Se så fint det är vid Spåhagen!


04 04 2020 kl 12.30
Vattenläckan funnen!


Arkivbild

Tack alla medlemmar som hjälpte till under förmiddagen att leta vattenläcka! Det visade sig vara fel på en avstängare som försörjer Störtloppsvägen. Alla har nu vatten igen.

Vid kommande reparation (oklart när) stängs vattnet tillfälligt av för Störtlopps- och Slalomvägen. Berörda fastigheter informeras i förväg. Övriga Klockhammar berörs ej.


24 03 2020
Förbättringsarbete i Vattenverket sparar
materiel och pengar

En elektriker från ECA-EL har idag monterat två ”frekvensomformare” på de pumpar som finns i Vattenverket. Omformarna gör att pumparna startar och stoppar på ett mjukt sätt vilket innebär minskat slitage. Eftersom pumparna nu startar mjukare så åstadkommer de ingen stor (stark) strömtopp vilket kan innebära att man kan säkra ned elabonnemanget ytterligare med minskad elräkning som följd.

/Hans Selin


24 03 2020
Krisinformation på andra språk

https://www.krisinformation.se/detta-kan-handa/handelser-och-storningar/20192/myndigheterna-om-det-nya-coronaviruset/andra-sprakother-languages

https://www.krisinformation.se/detta-kan-handa/handelser-och-storningar/20192/myndigheterna-om-det-nya-coronaviruset/teckensprak-och-lattlast


22 03 2020
Ta ned träd på föreningens mark

Om du behöver ta ned träd på föreningens mark för att de hotar ditt hus så kontaktar du skogsansvarige Sten-Ove Bodin och gör upp med honom hur detta ska gå till. Bodin tillhandahåller ett avtal som båda parter undertecknar. Avtalet håller exempelvis föreningen skadeslös om du under avverkningen skadar dig själv, ledningar eller vägar. Sten-Oves kontaktuppgifter hittar du i den gula Funktionärsförteckningen 2020 som du fick i brevlådan för några veckor sedan.


21 03 2020
Inför din deklaration

Glöm inte ränteavdraget som du får göra avseende din del i föreningens investeringslån!
I den ekonomiska redovisningen för 2019 som du fick inför stämman kan du läsa inledningsvis att räntekostnaden för 2019 var 488 kr per fastighet vilket gäller för de som betalat ränta och amortering på investeringslånet 2019.

 1. Bättra på ditt ränteavdrag med 488 kr om du är ensam ägare till din fastighet, annars delar du med den andra ägaren
 2. Ange under ÖVRIGA UPPLYSNINGAR följande magiska förklaring (hustrun och jag delar ägandet):
  Ytterligare ränteavdrag har skett med 244 kr som avser Klockhammars Samfällighetsförening, org.nr. 717909-4268, per fastighet 488 kr avseende del i investeringslån. Vid delat fastighetsägande hälften var.

21 03 2020

Vattenfunktionärerna jobbar för fullt idag! Knäfallare Gustafsson skruvar och talar förhoppningsvis med Selin som gör rent nere i det mörka hålet under plåten, allt medan Holm målar.


19 03 20
Uppmärkning av brevlådor

Så här kan man göra! Tydliga namn och adresser på Orienterarvägen.


19 03 2020
Från styrelsemötet 17 mars

1. På stämman i februari föreslogs
att styrelsen skulle undersöka möjligheten att anordna en utbildning om vad det innebär att vara medlem i en samfällighetsförening. Styrelsen har varit i kontakt med Vuxenskolan Örebro som gärna åtar sig att arrangera en sådan utbildning. De behöver då få ihop ett visst antal deltagare för att kunna starta kursen. Vuxenskolan tänker sig tre tillfällen om vardera en  timme. Är du intresserad så kontakta sekreteraren gabrielle.peteri@klockhammar.se , 070 – 240 41 37. (Villaägarna har liknande utbildning).

att styrelsen ser över rutiner och villkor för uthyrning av föreningens förråd. Styrelsen tar nu fram ett hyresavtal och ser över uthyrningsrutinerna. Avtalet kommer att erbjudas samtliga nya och gamla hyresgäster.

2. Arbetsdagen 25 april och coronavirus
Styrelsen följer noga informationen rörande COVID – 19 och kommer på styrelsemötet 14 april att ta ställning till om och på vad sätt vår arbetsdag berörs. Eventuella ändringar i arbetsdagens upplägg meddelas medlemmarna efter styrelsemötet.

3. Nästa styrelsemöte är 14 april
Hör gärna av dig med frågor och förslag!


Kan du också hjälpa äldre Klockhammarsbor att handla?
Hör av dig till mig med namn, Klockhammarsadress och telefon.
Dina uppgifter publiceras på hemsidan.

Christer Söderbäck, webbredaktör
christer.soderback@klockhammar.se
0735 44 10 20


19 03 2020
Vi hjälper gärna äldre att handla

Likt Ole Fröbert, kan vi också hjälpa 70+ personer i Klockhammar i mån av tid med anledning av Covid-19!

Sofia Fahlander & Peter Jondelius
Utflyktsvägen 16, 070 – 408 69 84

Liselotte Sliwon
Vandrarvägen 10, 070 – 536 38 61


17 03 2020  COVID – 19
Vi måste hjälpa äldre som inte själva
kan eller bör ta sig till affären

Klockhammarsgrannar!
Som sjukvårdsanställd tänker jag att man skulle försöka att hjälpa 70+ personer i Klockhammar att handla mat, hämta mediciner osv. Äldre personer bör stanna hemma. Det är alldeles för riskfyllt att vistas bland andra om man hör till en riskgrupp och det gör man om man är över 70 år.
Jag hjälper gärna till i mån av tid.
Närmaste tiden jobbar jag mycket på sjukhuset och vill även försöka att ta mig en sväng till Danmark och besöka mina barn innan detta inte längre är möjligt. Men sedan – när jag antagligen behöver stanna kvar i Sverige – så bor jag i mitt hus på Portörvägen och kan bidra i större utsträckning.
Jag uppmanar flera att erbjuda sin hjälp.
Med vänlig hälsning,
Ole Fröbert, Portörvägen 3, mobil 0730 895 413
läkare, USÖ

16 03 2020
Klockhammar i focus

I senaste numret av Landsbygdsnytt finns ett reportage från Klockhammar.
Läs hela tidningen här!


14 03 2020
Lördagssysselsättning för två funktionärer och en elektriker

En avloppspump på Bärplockarvägen vill inte göra det den ska. Avloppsansvarige Jonny Hagberg, ordförande Hans Nilsson och tillkallad elektriker felsöker. ”Sk-tkul” säger Hans, alltid lika spirituell.

Fortsättning lördag kl 18.06:
Nu är det fixat. En stor hårsamling hade lindat sig runt en axel i pumpen. Det var bara att skruva isär och rensa. Bra jobbat Jonny (med lite stöd av Hans)!


11 03 2020
Solcellerna fortsätter att leverera

Solcellerna på Kvarnen togs i drift 1 juli 2019.


09 03 2020
Salmonellasmittade fåglar i Klockhammar

Här kommer information direkt från Länsstyrelsen efter att en biolog analyserat bilder på döda fåglar från Vandrarvägen:

”Salmonellaspridning är vanligt vid fågelmatningar särskilt vid milda vintrar. Tecken på detta är apatiska fåglar med uppburrade fjädrar och sjukdomen gör att fåglarna dör. Domherre och grönsiska drabbas lättast då de äter frörester från marken. Upphör med matningen och sanera fröbord och matare med diskmedel. I år råder en invasion av grönsiskor från öster vilket också kan ha bidragit till många sjuka och utmattade fåglar.”.

Hälsningar Liselotte Sliwon (text & foto)


07 03 2020
Blåsippan ute i backarna stå…

Titta så fin!
Foto: Karin Selin


06 03 2020
Fina vägar

Stort tack till Börje Lundén, hans lilla traktor och resten av gänget i vägkommittén för att jag varje dag som jag åker till jobbet slipper dunsa ner i ett av alla potthål som vägen annars skulle bestå av. Tänk om ni inte fanns, då skulle vi alla tillsammans få hjälpas åt med skottkärror och spadar varje vecka för att göra det jobbet ni så förtjänstfullt utför!
//Gabrielle Peteri, Vargdalsvägen

05 03 2020
Svanar i Nedre Dammen

Se så fina svanar som landat i vår damm! Foto: Berit Samuelsson


02 03 2020
Har du nytt telefonnummer och/eller ny adress?

Föreningen behöver aktuella kontaktuppgifter innan medlemsförteckningen lämnas till tryckeriet.

Meddela kassören Kristina Sundell senast fredag 6 mars kl 12!
Kristinas telefon och mejl finns under fliken KONTAKT!


29 02 20
Det BLIR midsommarfirande i Klockhammar!!!


Midsommarafton 2019

Alexander Larsson på Vargdalsvägen 9 åtar sig att arrangera ett mysigt midsommarfirande i juni 2020! Visst är han en klippa! Han behöver hjälp  så ring honom och tala om vad du kan hjälpa till med! Alexander har telefon 073-971 77 55


27 02 2020
Vårtecken i Nedre Dammen

Lars-Olov Karlsson observerade i morse en ensam sångsvan som guppade omkring i den isfria delen av Nedre Dammen.


25 02 2020
Välbesökt föreningsstämma

83 gäster varav 68 röstberättigade deltog i kvällens möte. När det gällde personval så  följde stämman valberedningens förslag och Hans Nilsson får alltså fortsatt förtroende att som ordförande leda föreningen i det nya verksamhetsområdet. Björn Erlandsson valdes in i valberedningen på ett år (fyllnadsval). Evenemangskommittén är vilande och det är i skrivande stund oklart om det blir något midsommarfirande i juni 2020 eftersom det saknas personer som är villiga att arrangera firandet. Om du funderar en stund så kanske du tillsammans med några vänner kan ta tag i midsommarplanerandet? Hör av dig till sekreteraren@klockhammar.se före mars månads utgång! Stort tack till Gunhild Wallin som ledde förhandlingarna och ett lika stort tack till Margareta Bergman som så elegant såg till att vi alla fick en välbehövlig fikapaus!

Hans Nilsson avtackade Lars-Göran Åhrlin (till vänster) som efter många år i Vattenkommittén nu valt att lämna över ansvaret till nya krafter. Lars-Göran fick ta emot föreningens gåva, en vacker yxa med inristade runor.


24 02 2020
Föreningen får bidrag från Örebro kommun!


09 02 2020
Fortsatt minskade kostnader för el i Vattenverket

Det är flera faktorer som har reducerat elkostnaden på Vattenverket men störst del är solpanelerna. Övrigt är mildvädret och säkringsbyte.

Hälsningar, Kristina Sundell


08 02 2020
Flera lediga tomter till salu

Vi kommer att informera om tomter som är till försäljning allteftersom de dyker upp.
Mer info under fliken Lediga tomter!


 23 01 2020
Nya öppettider för återvinningen i Mellringe


20 01 2020
Riset ger pengar till föreningen

Här får du som bekant kasta ris som du rensar bort i din trädgård. När upplaget blir övermäktigt så säljer föreningen riset till ett skogsbolag och får in fina pengar till vår verksamhet. Vägen går till reningsverket  och börjar nära hörnet Ugglebergsvägen – Ferievägen.


09 01 2020
Minskade elkostnader för Vattenverket
Solcellerna gör ett bra jobb

Nu kan vi göra en summering avseende elkostnaderna för Vattenverket efter att solcellerna togs i drift 1 juli 2019. Jämfört med motsvarande period 2018 så har vi alltså minskat elkostnaden i Vattenverket med  13 713 kr.

/Kristina Sundell

 


06 11 2019
Våra solceller innebär fortsatt minskning av
elkostnaden för Vattenverket

Jämfört med motsvarande period förra året så har vi alltså minskat elkostnaden
i Vattenverket med  11 575 kr.

/Kristina Sundell


05 12 2019
Besök från Hjälmarens Vattenvårdsförbund


Från vänster Kristin Rickardsson, Åke Sandfors, Mia Andersson, Jonny Hagberg med Snobben, Peder Eriksson

Idag 5 dec hade vi besök i Reningsverket av Kristin Rickardsson och Mia Andersson från Hjälmarens Vattenvårdsförbund. Eftersom vi har ett gott rykte så var de intresserade av att se vårt verk på plats och träffa de som sköter verket.
/Hans N


03 12 2019
Bekväm klubbstuga i Klockhammar kan hyras
för egna aktiviteter

Om du behöver hysa in dina gäster nånstans i närheten eller om du vill ha en mysig lokal för en egen liten fest så tycker jag att du ska studera orienteringsklubben Alfernas hemsida! De har en fin klubbstuga i Klockhammar som man kan hyra för en blygsam penning, medlem eller inte medlem, går lika bra vilketsom, fast det blir snabbt mycket förmånligt om man är medlem! Läs mer på deras hemsida


18 11 2019
Ny vattenanalys kom idag

Vårt dricksvatten analyseras regelbundet av ett ackrediterat analysföretag. Miljökontoret på Örebro kommun får automatiskt en kopia av rapporten. Senaste analysen hittar du på sidan om Vattenverket!


06 11 2019
Fortsatt minskning av elkostnaden för Vattenverket

Jämfört med motsvarande period förra året så har vi alltså minskat elkostnaden i Vattenverket med  10 258 kr.

/Kristina Sundell


05 11 2019
Solenergiproduktion trots kyla och snålblåst


Växelriktaren i Kvarnen 5 nov 2019 kl 12

En kall novemberdag, minus 3 grader, nordlig vind  men klar himmel och solsken. Våra solpaneler producerar ändå 9346 W, betydligt mer än vad Vattenverket förbrukar just nu så nu säljer vi energi till Linde!
/Hans Nilsson

21 10 2019
Är vårt vatten mjukt eller hårt?

Vi har köpt en ny diskmaskin och i bruksanvisningen står det inledningsvis om eventuell avhärdning av vattnet. Behövs det så ska man tillsätta ett salt i en behållare och ställa in maskinen till rätt hårdhetsgrad på vattnet. Jaha, tänkte jag, och började studera vattenanalyserna för att hitta nån siffra med enheten dH (Grad deutscher Härte). Och minsann! I vattenanalysen från 2018 12 03 anges vårt vattens totalhårdhet till 3.8 dH. Mjukt vatten har hårdhetsgrad mellan 0 – 6, alltså är vårt vatten mjukt och inget salt behöver tillsättas. Så bra!

/Christer S


05 10 2019
Reningsverket von oben

Så här ser vårt effektiva reningsverk ut från ovan. Det ligger längst in på vägen där du lägger ris och grenar från sin trädgård. Du ser de två biologiska dammarna som fungerar alldeles utmärkt i sin roll att bryta ned och rena avloppsvattnet.

Närbilden visar till vänster tre grå brunnslock på rad vilka döljer en stor tank som slamsugen tömmer regelbundet. Runda burken nederst till höger fångar upp partiklar medan den röda byggnaden innehåller styrsystem och ytterligare utrustning.

Ute i Klockhammar finns tre pumpar som pumpar upp avloppsvatten till rätt nivå för att det till slut ska hamna i reningsverket.

Vi är ålagda att löpande analysera avloppsvattnet såväl före som efter reningen. Analysresultaten redovisas till Miljökontoret som ger oss stort beröm för våra fina värden.
Analysresultaten kan du läsa här!

Verket sköts av våra medlemmar Jonny Hagberg, Åke Sandfors och Peder Eriksson och kräver närapå daglig tillsyn plus att man får rycka ut vid larm från reningsverket eller från någon av pumparna.


05 10 2019
Våra solceller levererar el till Vattenverket

Våra solceller driftsattes 1 juli 2019 och levererar max 12,5 kW när solen lyser riktigt duktigt. Solcellernas likström omvandlas i en växelriktare till 230V 50Hz och levereras till vårt Vattenverket. Vattenverket behöver el och nu kan tre scenarier skönjas:

Scenario 1: Vattenverket förbrukar allt som solcellerna producerar men behöver inte mer.
Ingen el köps från eller säljs till Linde energi

Scenario 2: Vattenverket förbrukar just nu 10 kW men solcellerna ger just nu 12,5 kW.
Vi säljer 2,5 kW till Linde Energi

Scenario 3: Vattenverket förbrukar just nu 10 kW men solcellerna ger just nu 5 kW.
Vi köper 5 kW från Linde Energi

All solenergiproduktion är momentan: går solen i moln så minskar effekten och på natten lyser inte solen alls 🙂 Man skulle kunna lagra överskottsenergin i laddningsbara batterier men de är ännu så länge tämligen dyra.


Tabell: Kristina Sundell

Jämfört med motsvarande period förra året så har vi alltså minskat elkostnaden i Vattenverket med  8246 kr.

Vi har investerat i solanläggningen med medel från vårt reservkapital. Dessa pengar ger ingen ränta på banken men vi kan se den minskade elkostnaden som en avkastning.

Nu skiner solen såklart olika mycket från dag till dag och från år till år. SMHI har statistik, tyvärr saknas ännu redovisning för september 2019 och närmaste mätplats är Karlstad:


19 06 2019
Solpaneler på plats

Nu är alla solpaneler på plats! Återstår inkoppling och provkörning.


14 05 2019
Klubbstuga i Klockhammar för uthyrning

Orienteringsklubben Alfernas stuga på Orienterarvägen

Behöver du nånstans att ha din lilla fest, att förlägga dina hitresta gäster några nätter eller göra en utflykt med dina barn och deras kamrater i några dagar? Då är OK Alfernas stuga rätt plats för dig! Läs mer på deras hemsida!


 2019 02 13
Kommunens regler gäller även för Klockhammar

”Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Örebro kommun” gäller även för oss i Klockhammar. Där finns intressanta saker att läsa minsann, till exempel

Adressnummerskyltar 22 §
Varje fastighet, som tilldelats adressnummer, ska vara försedd med särskild adressnummerskylt. Det åligger fastighetsägare att på egen bekostnad anskaffa och uppsätta adressnummerskylt samt att tillse, att skylten hålls i sådant skick, att den med lätthet kan avläsas.”

Ladda ned föreskrifterna (pdf)!