Hem

21 10 2019
Är vårt vatten mjukt eller hårt?

Vi har köpt en ny diskmaskin och i bruksanvisningen står det inledningsvis om eventuell avhärdning av vattnet. Behövs det så ska man tillsätta ett salt i en behållare och ställa in maskinen till rätt hårdhetsgrad på vattnet. Jaha, tänkte jag, och började studera vattenanalyserna för att hitta nån siffra med enheten dH (Grad deutscher Härte). Och minsann! I vattenanalysen från 2018 12 03 anges vårt vattens totalhårdhet till 3.8 dH. Mjukt vatten har hårdhetsgrad mellan 0 – 6, alltså är vårt vatten mjukt och inget salt behöver tillsättas. Så bra!

/Christer S


21 10 2019
Dyr och onödig reparation i reningsverket

Skicka inte ner disktrasor, skurtrasor mm i avloppet!
Nu har någon medlem spolat ned en trasa i sitt avlopp. Trasan har sedan fastnat i reningsverket och förstört en pump med en reparation som kostar närmare 23 000 kr som följd plus en massa extra arbete för våra frivilliga medlemmar i avloppskommittén.

/Hans Nilsson, ordförande


20 10 2019
Soffa säljes

Rejäl tresits tygsoffa i fint begagnat skick säljes!
Bredd 233 cm Djup 96 cm
Djur finns i hemmet!

Pris 2000 kr
/Liselotte Vandrarvägen 10, 0705 363861


20 10 2019
Rådjur i nattligt regn

Huuu för att vara rådjur i höstmörkret, i varje fall på vår tomt på Vandrarvägen.

(Använder du Edge som browser så tycks det inte funka)

/Christer S


12 10 2019
Gårdsauktionen samlade många besökare
i ett skvättande regnväder

Auktionsförättaren hade otur med vädret men det fanns mycket att köpa för den hugade. Webbredaktören noterade exempelvis en karbidlampa till cykeln, gamla järnskodda träspadar och en kristallmottagare med tillhörande lurar.

 


08 10 2019
Arbete i styrelse och kommittéer

Styrelsen har reviderat en beskrivning av vad som förväntas av arbete i styrelsen och i våra kommittéer för att inga väsentligheter ska glömmas bort och hamna mellan stolarna:

Arbetsfördeln i Klockhammar (ver. 2019_2))


05 10 2019
Reningsverket von oben

Så här ser vårt effektiva reningsverk ut från ovan. Det ligger längst in på vägen där du lägger ris och grenar från sin trädgård. Du ser de två biologiska dammarna som fungerar alldeles utmärkt i sin roll att bryta ned och rena avloppsvattnet.

Närbilden visar till vänster tre grå brunnslock på rad vilka döljer en stor tank som slamsugen tömmer regelbundet. Runda burken nederst till höger fångar upp partiklar medan den röda byggnaden innehåller styrsystem och ytterligare utrustning.

Ute i Klockhammar finns tre pumpar som pumpar upp avloppsvatten till rätt nivå för att det till slut ska hamna i reningsverket.

Vi är ålagda att löpande analysera avloppsvattnet såväl före som efter reningen. Analysresultaten redovisas till Miljökontoret som ger oss stort beröm för våra fina värden.
Analysresultaten kan du läsa här!

Verket sköts av våra medlemmar Jonny Hagberg, Åke Sandfors och Peder Eriksson och kräver närapå daglig tillsyn plus att man får rycka ut vid larm från reningsverket eller från någon av pumparna.


05 10 2019
Våra solceller levererar el till Vattenverket

Våra solceller driftsattes 1 juli 2019 och levererar max 12,5 kW när solen lyser riktigt duktigt. Solcellernas likström omvandlas i en växelriktare till 230V 50Hz och levereras till vårt Vattenverket. Vattenverket behöver el och nu kan tre scenarier skönjas:

Scenario 1: Vattenverket förbrukar allt som solcellerna producerar men behöver inte mer.
Ingen el köps från eller säljs till Linde energi

Scenario 2: Vattenverket förbrukar just nu 10 kW men solcellerna ger just nu 12,5 kW.
Vi säljer 2,5 kW till Linde Energi

Scenario 3: Vattenverket förbrukar just nu 10 kW men solcellerna ger just nu 5 kW.
Vi köper 5 kW från Linde Energi

All solenergiproduktion är momentan: går solen i moln så minskar effekten och på natten lyser inte solen alls 🙂 Man skulle kunna lagra överskottsenergin i laddningsbara batterier men de är ännu så länge tämligen dyra.


Tabell: Kristina Sundell

Jämfört med motsvarande period förra året så har vi alltså minskat elkostnaden i Vattenverket med  8246 kr.

Vi har investerat i solanläggningen med medel från vårt reservkapital. Dessa pengar ger ingen ränta på banken men vi kan se den minskade elkostnaden som en avkastning.

Nu skiner solen såklart olika mycket från dag till dag och från år till år. SMHI har statistik, tyvärr saknas ännu redovisning för september 2019 och närmaste mätplats är Karlstad:


04 10 2019

Stor eloge till Hans Selin & hans vattengrupp för det fina resultatet i samband med Miljökontorets besök idag!  En rejäl extraklapp oxå på Hans Selins axel för arbetet med att byta avstängningsventiler under veckan som gått – mycket jobb men så smärtfritt det varit för oss boende. Grattis till oss Klockhammarsbor som har så kompetenta funktionärer!
/Gabrielle Peteri

04 10 2918
Miljökontoret besöker Vattenverket

Ansvarig för Vattenverket Hans Selin och undertecknad hade idag besök från Örebro kommuns miljökontor. Man kontrollerade säkerhet, rutiner osv och vi fick följande kommentarer från myndigheten:

”Det bäst skötta verk som vi har besökt! Kunnig och förutseende personal, uppdaterade rutiner, riskanalyser var utförda, allt var välskött, modernt , väldokumenterat och väl uppmärkt. En stor eloge till personalen.”

Miljökontoret pekade på några förbättringsområden och fick till svar att åtgärder redan var planerade och beställda. Även det var positivt eftersom vi redan tagit initiativ till detta och att det var på gång. Att vi dessutom kompletterat med solceller i syfte att minska förbrukningen av köpt el till Vattenverket noterades som mycket positivt. Vår medlem Patrik Gustafsson får ta åt sig en stor del av äran att dokumentationen inför Miljökontorets besök blev så komplett.

Vi är skyldiga att regelbundet ta vattenprover och lämna dem till ett ackrediterat analysföretag. Miljökontoret får löpande kopior på dessa analyser. Deras kommentar var att vårt vatten är väl godkänt.

Vattenverket sköts av medlemmarna Hans Selin, Lars-Göran Åhrlin, Patrik Gustafsson och Michael Holm.

Analyser av vårt vatten kan du studera här (länk till sidan)!

/Hans Nilsson


02 10 2019
Från styrelsemötet 1 okt

 1.  Frivilliga parkeringspengar som besökare kan swisha till föreningen har under perioden april – september inbringar 11 317 kr.
 2. Om ditt hus står tomt i vinter så är det klokt att förbereda dvalan på ett bra sätt. Länsförsäkringar ger goda råd: Förbered fritidshuset för vintern (pdf)
 3. Vad tycker du behöver göras i Klockhammar? Tala med den som är sammankallande i den kommitté som ansvarar för det område som berör din idé! Styrelsen avser att bjuda in kommittéledamöterna inför budgetförberedelserna senare i höst och då är det bra om ledamöterna kan föra fram medlemmarnas förslag. Fliken KONTAKT har alla kontaktpersoner! Budgetförslaget presenteras på stämman i februari 2020.
 4. Föreningen har arrangerat en vändplan för sopbilen i slutet av Orienterarvägen samt avtalat med markägaren om detta.
 5. De som inte har möjlighet att delta i arbetsdagarna kan som bekant betala en frivillig avgift. Hittills har föreningen under året erhållit 8000 kr för detta.
 6. Nästa styrelsemöte 12 november! Hör gärna av dig till någon i styrelsen med idéer och frågor!

21 09 2019
Markering framför vårt hus

När vi kom till vårt hus för ca 1 vecka sedan efter några dagars
bortovaro hade någon markerat med gårdsgrus i gräsmattan framför huset.
Gruset låg i 5 st handflatsstora ytor och inom en radie av ca 2-3 m.
Detta kan rimligen inte vara utfört av någon annan än människa!
Vad kan syftet vara?
En liknande markering i gräsmattan gjordes av någon för drygt 1 år sedan
men det kunde aldrig fastställas vad det var.
Uppmaningen blir att alla bör vara observanta på ovanliga
händelser/aktiviteter och göra lämplig notering/anmälan.
Kontakta mig gärna: Gunnar Kunkell, Vargdalsvägen 34, 070-3321095


18 09 2019
Tack för lånet!

Hälsning från Närkes Kils Sportklubb!
Tack Klockhammars Samfällighetsförening för att vi fick låna fotbollsplanen för våra härliga fotbollsjuniorer denna sommar! Vi kunde inte haft en finare plats att vara på med alla glada barn! Nästa år hoppas vi att vi kan återgå till Hallskogsvallen med våra aktiviteter!
Vänliga hälsningar fotbolllsledarna från Närkes Kils Sportklubb
Foto: Liselotte Sliwon

 


17 09 2019
Fin stig vid Nedre Dammen

Tack alla som jobbat med att förbättra stigen vid Nedre Dammen! Det är mycket lättare att gå där nu utan att snubbla, både för mig och för min lilla pudel!

/Karin Selin


17 09 2019
Vildsvin nära Klockhammar

Klicka på bilden!

En vildsvinsfamilj kom över gärdet vid Reningsverket och sprang över vägen mot Kil i morse. Vägpassagen skedde strax efter Klockhammars 30-skylt riktning Kil.

/Michael Holm


14 09 2019
Kolmilan invigd…

..och SVT har gjort ett reportagewww.svt.se/nyheter/lokalt/orebro/kolframstallning-i-lockhyttan-aterupptagen


14 09 2019
Rapport från Vattenkommittén


Vattenverket

Till alla som undrar över de blå käppar som vuxit upp i Klockhammar. De markerar var vattenavstängarna sitter så att vi hittar dem i sommargrönska och vintersnö. Det gäller även de små blåmålade locken som vi försökt att leta fram under lingonris och gräsmattor.
Kanske dags att påminna om att varje fastighetsägare själv ansvarar för den vattenavstängare som sitter inne på tomten. Om det uppstår en vattenläcka på en enskild fastighet måste vi stänga av ett större område om vi inte kan hitta ventilen som går till just det huset. Därför är det viktigt att alla hjälper till med att hålla avstängaren synlig och att gärna kontrollera att den fungerar.


Vaaaar är vattenavstängaren?

Vi har under våren och sommaren gjort stora underhåll och en del ombyggnad  på Vattenverket. Allt för att säkerställa tillgången på bra vatten och att försöka minimera avbrotten i framtiden. Vissa underhållsstopp kommer det alltid att bli, men nu har vi gjort förändringar för att förkorta tiden för stoppen.


Hans Selin

Samtidigt kan vi påminna er alla inför kylan och vintern, särskilt våra fritidsboende:
 • Du har väl tömt systemet?
 • Du  kopplar ur varmvattenberedaren om du har värmen avstängd?
 • Du tar bort vattenslangen från utkastaren?

Behöver ni hjälp eller har frågor, kontakta gärna oss i Vattengruppen, se fliken Kontakt!
Allt väl från
Vattengruppen

Foto: Patrik Gustafsson


14 09 2019
Arbetsdag i strålande sol

Ett femtiotal medlemmar, ett antal barn och tre (eller var det fyra?) hundar mötte upp till ärtsoppan som idag spetsades med en morotskaka till kaffet.

Monica Rumby väljer att efter 17 års ärtsoppekokning avsluta sitt engagemang vid arbetsdagarnas lunch. Tack Monica för allt arbete!


13 09 2019
Väg- och stigarbete en fredag i Klockhammar

Vändplan på gång idag längst in på Orienterarvägen. Fredrik Göthberg med sina maskiner hjälper oss.    Foto: Hans Nilsson


Börje Lundén öser grus vid Nedre Dammen    Foto: Hans Selin

Påbättring av stigen vid  vid Nedre Dammen   Foto: Hans Nilsson


Börje planterar vallmo… nä jag skojar, man har markerat ledningar i marken!
Foto: Hans Nilsson

/Christer


04 09 2019
Tacka på rymmen!

Vi har en tacka inom hägnet vid Klockhammars Gård som börjat smita ut denna vecka. Vi håller på och ser över stängslet och hur hon möjligen tar sig ut. Hoppas vi löser det inom kort men det är bra om folk kör extra försiktigt! Man kan ringa mig om man ser henne utanför nätet 🙂

Sanna Friberg, 070 453 76 15


Inför arbetsdagen lördag 14 sept


Komplimanger till vattenkommittén:

Bra jobbat!
Kirsti Jonsson

BRA JOBBAT IGEN MED VATTNET !!!
STOR ELOGE TILL VÅRA DUKTIGA VATTENJOBBARE !!!
Lisbeth o Göran Norell😊

kl 15:30 Nu har vi vatten!

Fredag 30 aug
kl 14.30 Arbetet går som det är tänkt!

Nu har vi spolat slangar och gjort rent och det återstår att koppla in pumparna och hiva ned dem i sina hål. Det ser ljust ut, vi kommer nog att få vatten till kvällen.

kl 12.58 Spolbilen tillbaka

Nu har vi försökt att spola ner vatten i botten på hålen för att trycka upp ev skit i röret. Men c:a 10 m ner försvinner allt vatten så det måste vara ett stort utrymme i berget, vilket innebär att vi har väldigt gott om vatten i hålen som är c:a 45 och 70 m djupa. Vi har skickat ner 6 kubik och det bara försvinner. Det gick inte att spola rent rören men ett gott tecken vad gäller vattentillgången. Nu passar vi på att spola rent våra borrhålsslangar i alla fall.

/Hans Nilsson

kl 10.52 Spolbilen har gått sönder vilket innebär att vattnet eventuellt slås på senare än utlovat, dock är planen att det ska finnas vatten innan mörkrets inbrott. Vatten kan vid behov under dagen hämtas på Vattenverkets utsida, se bild!

Vattenverket är ett litet rött hus längst in på Mjölnarvägen.

kl 07.00 vattnet avstängt. Rengöring av borrhål.

Fredag kl 08.00
Nu är rengöringen av borrhålen i full gång!
/Hans Nilsson

 


28 08 2019
Skogens Drottning med ättelägg

Vilda djur besökte Tältvägen ikväll vid 19-tiden och blev genast fångade i åtelkameran!
/Lars Andrésen


28 08 2019
Damfotbollen startar i Närkes Kil den 1 sept

Hejsan nu är det dags igen 😄

Söndagen den 1/9 kl 17.00 startar tjejfotbollen igen! Vi är som vanligt i gymnastiksalen. Alla är välkomna att prova på ⚽️ och tycker man som vi att det är himla roligt att kunna träna på hemmaplan så gör ni så här. KSK är med och stöttar oss och det kostar 150kr/person eller 250kr/familj per år att vara medlem.

Kom själv eller ta med en vän så syns vi på söndag, vid damernas omklädningsrum ca 16.45. Vattenflaska och benskydd rekommenderas 😄

Mvh Petra Gunnarsson

Klippt ur Facebook  https://www.facebook.com/groups/1608056739522790/


26 08 2019


Arkivbild på liknande fjäderfä

Stor svartglänsande tupp utan huvud vilar nu i diket på Vandrarvägen. En räv sågs under natten bära åstad på huvudet. Vem saknar en tupp?


25 08 2019


23 08 2019
Barngymnastik i Närkes Kil

Klippt idag från Facebookgruppen ”Händer i Närkes Kil”
/Christer


22 08 2019
Milan tar form

22 aug
Allt virke är nu upprest mot kungen som står i mitten. Underlaget består av lastpallar som är upphöjda mot ytterkant och bildar då en vid skål. Nu återstår täckning med granris och stybb. Det är så roligt att se gamla kunskaper bevaras.
/Göran i Gubbahagen


21 08 2019
Grannsamverkan

Informationsmejl idag från Polisen, tydligen är det en ny kontaktperson anställd som ersätter den tidigare Mona Olsson. Mejlet kan du läsa här (pdf): Nyhetsbrev_grannsamverkan_September_2019


20 08 2019
Plommonkärnor på trappen?

Utanför vår entré hittade vi på dörrmattan i morse två kärnor som såg ut som utspottade plommonkärnor. I går morse låg det en kärna på samma matta. Det verkar lite långsökt att något djur skulle ha suttit där och lämnat kärnorna.
Vore bra att få veta om fler personer har gjort samma upptäckt.
Mvh
Ulla och Peder Eriksson
Semestervägen 14
ullaericsson50@gmail.com

19 08 2019
Spåhagen och medlemsutnyttjande


Christer med handen på telegrafimanipulatorn. Den lilla apparaten med lysande gul skärm är den kombinerade sändaren/mottagaren.                                                     Foto: Hans Nilsson

Spåhagen får användas fritt av medlem för egen aktivitet. Här ser du webbredaktören tillika radioamatören på plats i Spåhagen med sin utrustning för telegrafitrafik på 3,5 och 7 MHz. Det pågick en tävling igår där man mellan kl 7 – 11 UT (Universal Time) skulle kontakta så många portabla telegrafistationer i Norden som möjligt. Ju större avstånd och lägre sändareffekt desto mer poäng. Webbredaktörens sändare matade ut blott 0,9 watt i antennen men han fick ändå ett tjugotal kontakter registrerade i tävlingsprotokollet.

Läs mer om Spåhagen!

/Christer S
SM4ETE


15 08 2019
Kolmilan tänds 14 sept


Arkivbild, milan 2013

Dags igen för kolmilan som just nu byggs utefter vägen mellan Klockhammar och Lockhyttan. Den tänds lördag 14 sept och mer information hittar du på hembygdsföreningens hemsida www.hembygd.se/kil

Läget 15 augusti:

Kolmilan håller på att resas. Roligt att se hur det går till. Även kolarkojan håller på att färdigställas. Invigning och tändning 14 sep.
/Göran i Gubbahagen


15 08 2019
Från styrelsemötet 13 aug

 1. Vår styrelseledamot Mirelle Johansson har lämnat föreningen och ersätts av suppleanten Alexander Larsson som alltså är ny ordinarie ledamot. Vi har då en suppleant vakant. Är du intresserad av att delta som suppleant eller har tips på personer som kunde tänka sig detta så kontakta Valberedningen (se fliken Kontakt)!
 2. Under 2019 har föreningens Swishkonto hittills inbringat 10 357 kr från 433 parkerande och/eller badande besökare.  Några har  betalat mer än det önskade beloppet! Första Swishen kom 18 april. Vi hade en topp i slutet av juli:
  24 juli 42 insättningar
  25 juli 54 st
  26 juli 34 st
  27 juli 46 st
  28 juli 45 st
  29 juli 26 st
  Många har bifogat egna kommentarer, här ett urval:Tack – Bidrag för bad – Tack för badet – Tack för oss – Tack för bra badplats – Klockhammar: tack – Bra jobbat – Tack för att vi får komma till ert fina bad – Tack för att vi får komma till ert trevliga bad – Tack för en trevlig dag – Tack för fin badplats och lekpark – Tack för bad
 3. Vi har säkrat ned Vattenverkets elnät från 35A till 25A vilket sparar 2000 kr + moms per år i lägre elkostnad.
 4. Medlemmar har följt styrelsens uppmaning att höra av sig med frågor och förslag. Målsättningen är att alla som hör av sig får respons från styrelsen även om det inte publiceras här:
  Hyr ut Spåhagen! Om inte, hur mycket används det idag?
  Svar:  Hyra ut Spåhagen  har diskuterats fram och tillbaka. Föreningen fick Spåhagen för att ha till föreningsstuga. Den används till styrelsemöten och kortare uthyrningar samt för olika trivselarrangemang. Spåhagen går att boka på hemsidan!
  Vem/ vilka använder soptunnan vid Spåhagen idag?
  Svar: Soptunnan används av hyresgästen i ”Bränneridalen” och framförallt till allt skräp som samlas i tunnorna vid badet. Det är sommartömning!
  Kolla hur förråden används idag. Öka avgiften från 200kr/år till ca 100kr/år och m2!
  Svar: Förrådshyran skrivs upp varje år med samma procentsats som arvodesbeloppen. För närvarande finns inga lediga förråd och flera medlemmar står i kö. Kassören håller i denna kö.
  Varför byggdes trappan ner till kvarnen och hur mycket kostade det? Vilken funktion ska den fylla?
  Svar: Trappan byggdes på initiativ av Monica Rumby för att inte glass- och fikagästerna skulle behöva gå ut på vägen för att nå försäljningsstället. Föreningen hade sökt och fått 10 000 kr för att förbättra tillgängligheten till Kvarnen och pengarna räckte även till trappen så den kostade inte föreningen något.
  Hur används trädäcket i slalombacken? Montera ner det och använd materialet till framtida byggnationer. T.ex. bygga in toan vid badet, alternativt låt  föreningens medlemmar  ta hand om virket
  Svar: Enligt hustomtekommitténs sammankallande Michael Otthén kommer trädäcket att att monteras ned. Att bygga in toan finns med i årets budget och skall göras.
 5. Påminner om höstens arbetsdag lördag 14 september! Särskild information kommer som vanligt till alla medlemmar! Michael Otthén michael.otthen@klockhammar.se  070 – 429 38 27 samlar upp och fördelar allt som behöver göras!
 6. Nästa styrelsemöte tisdag 1 oktober! Kontakta gärna styrelsen med frågor, tips och förslag!

14 08 2019
Nattens grävling

Filmat på baksidan av vårt hus på Vandrarvägen.
/Christer


10 08 2019
BOKBILEN 2019

Kommande turer 2019:  26/9, 24/10, 21/11, 19/12
Stannar vid Klockhammarslogen kl 15.00 – 15.30.
Du kan hämta beställda böcker och återlämna lånade böcker.
Reservera gärna på bibliotekets hemsida, mer info här: https://bibliotek.orebro.se/bokbilen  Kontakt: Bokbilen tel 070-259 59 52 mejl: bokbilen@orebro.se


06 08 2019
Spegeldörr cirka 200 x 100 cm köpes

Jag skulle vara i behov av en spegeldörr (karmen behövs inte) av lite äldre modell. Skicket spelar inte så stor roll. Finns det någon liggande som inte används så köper jag den gärna om  storleken är den rätta.

Gunnar Kunkell
Tel. 070-332 10 95


05 08 2019
Älgvarning!

Kl 10.45 idag måndag sprang två älgar fram och tillbaks i havreåkern söder Klockhammar och  fram och tillbaks över asfaltvägen i första högerkurvan räknat från Klockhammar och mot Kil, 2-300 m mot Kil räknat från vår stora skylt KLOCKHAMMAR.

Kommentar:

I min ungdom  var min morfar lantbrukare nere i Östergötland. Dessa älgar hette då “ havreälgar” och fick skjutas på licens före ordinarie älgjakt
/Lars-Olov Karlsson

04 08 2019
Upprop till föreningens funktionärer

Vad behöver göras på arbetsdagen i september? Meddela mig senast 12 augusti så hinner styrelsen diskutera detta på styrelsemötet 13 augusti.

Gabrielle Peteri, sekreterare
gabrielle.peteri@klockhammar.se
070 – 240 41 37


30 07 2019
Föreningens funktionärer med ansvarsområden

Föreningen har ett antal medlemmar som frivilligt engagerar sig i olika delar av vår samfällighet. Funktionärerna väljs varje år vid stämman i februari.

Har du frågor exempelvis om vattnet, avloppet eller vägarna så kontaktar du respektive funktionär:

Vattnet:
Hans Selin, hans.selin@klockhammar.se
073 – 932 62 37

Avloppet:
Jonny Hagberg, jonny.hagberg@klockhammar.se
070 – 642 58 06

Vägarna:
Börje Lundén, borje.lunden@klockhammar.se
070 – 654 59 00

Alla funktionärer finns listade under fliken Kontakt !


30 07 2019
Nytt godkänt badvattenprov

Badvattenprov taget 23 juli rapporterades idag från vårt analysföretag med texten ”TJÄNLIGT” vilket är det bästa svaret man kan få.


29 07 2019
Älgko med kalv spatserar på vår tomt på Vandrarvägen

Trevligt kvällsbesök!
/Christer


23 07 2019
Helikopterturer från vår fotbollsplan

Klicka på bilden!

Både unga och gamla hade samlats vid vår fotbollsplan idag när Heli Air inbjöd till turer i området.


16 07 2019
Ännu mera nattdjur på Vandrarvägen

Inatt var det full uppvisning av en rävfamilj!


15 07 2019
Kantklippning pågår

En ”liten” gräsklippare har börjat fixa våra diken idag.

/Hans Nilsson


14 07 2019
Ännu en natts djurliv på Vandrarvägen

Omväxling har vi minsann! Tidigt i morse smög tre rådjur in på tomten och såg sig omkring i godan ro. Lustigt nog vaknade det gästande barnbarnet nästan exakt samtidigt och kunde inte somna om. Finns det ett samband, månne?

13 07 2019
Nattens djur på Vandrarvägen

Först en kort sekvens med en grävling, sedan en fixeringsbild där man med skarp blick ser en älgko med kalv.


10 07 2019
Fortsatt renovering av Vattenverkets fasad

Lyckholmsvillan utför underhållsarbete på Vattenverkets byggnader. Man byter panel, tilläggsisolerar och byter dörrar.


10 07 2019
Riset vid reningsverket

Medlemmar får gärna lägga ris och grenar på markerad plats utefter vägen mot reningsverket. När det blir tillräckligt mycket så säljer föreningen riset till Skogsam. Senaste försäljningen gav 9576 kr!


01 07 2019
Älgko i Gubbahagen med två kalvar

En älgko med två späda kalvar passerade Spåhagen vid 09.30-tiden och fortsatte sedan in i skogen i kanten av Gubbahagen. Foto: Liselotte Sliwon

01 07 2019
Kvarnens solpaneler i drift

Idag kl 09.00 togs föreningens nya solenergiutrustning i drift. Elektriker från Wani El tillsammans med personal från Linde Energi gjorde de sista handgreppen och sedan var det bara att trycka på ”start”. Efter några minuter kunde vi se att allt fungerade som det var tänkt och att solcellerna momentant producerade cirka 12 kW och då stod solen ännu inte i optimal vinkel.

Växelriktaren omvandlar solcellernas likström till växelström som levereras till elmätaren i vattenverket. Vattenverket tar sin förbrukning från den energi som växelriktaren levererar och om detta inte räcker till köps mer energi från Linde Energi. Omvänt, om vattenverket är i vila och solen lyser så levererar anläggningen energi till Linde, elmätaren snurrar så att säga baklänges.  På den kommande elräkningen anges en ny post ”producent” som visar hur mycket energi som föreningen sålt till Linde Energi.

Här syns den lilla panelen på växelriktarens framsida. Grön lampa = solcellerna producerar energi. 12547 watt producerades vid fototillfället.

Från vänster personal från Linde Energi, i mitten vår ordförande Hans Nilsson och till höger medarbetare från Wani El.


28 06 2019
Renoveringsarbete på vårt vattenverk

 

Lyckholmsvillan utför just nu underhållsarbete på Vattenverkets byggnader. Man byter panel, tilläggsisolerar och byter dörrar. Arbetet beräknas ta några veckor.

/Hans Selin


24 06 2019
Har du några hantlar som du kan skänka till föreningen?

Vi behöver några hantlar till vår motionsanläggning vid badet. Tanken är att de ska förvaras under lås. Har du några som du vill skänka?
Kontakta Kjell Wahlqvist tel 070 – 586 95 22


21 06 2019
Uppskattat midsommarfirande i Klockhammar

Många kom med blommor för att binda kransar och hjälpa till.

Caroline och Clara håller de färdiga kransarna.

Stången restes med handkraft!

Vi dansade i dubbla ringar alltmedan Axel Karlsson spelade fiol. Naturligtvis fanns det lotteri med fina priser och traditionsenligt glass till alla barn!


19 06 2019
Solpaneler på plats

Nu är alla solpaneler på plats! Återstår inkoppling och provkörning.


07 06 2019

Rolig webbsida för blixtar

Vid nästa åskväder: prova denna sida som visar blixt och dunder i realtid! Man ser var det blixtrar och hur ljudet brer ut sig.

http://www.lightningmaps.org/?lang=sv#m=oss;r=0;t=3;s=0;o=0;b=;n=0;z=12;d=2;dl=2;dc=0;y=59.346;x=15.0425;ts=0;


01 06 2019

Montering av vattenpump

 

I helgen monterades en renoverad vattenpump på sin plats ett hundratal meter ner i marken. På bilden nedan syns pumpen ansluten till den slang och elkabel som försörjer pumpen. Slang och kabel har hålets fulla djup som sin längd, runt 100 m, så det går åt 4-5 personer för att få pumpen på plats!

 


31 05 2918

Åtelkameran på Vandrarvägen 28 – 31 maj

Räv, en katt och två rådjur


24 05 2019

Grävling i sikte!

Tidigt på morgonen fredag 24 maj kl 02:28 lyckades åtelkameran fånga några sekunder av den elaka grävlingen! Han mumsar här på trädgårdsborrens feta tjocka vita larver. Kameran är placerad längst in på vår tomt och riktad söderut. Grävlingen tycks komma från allmänningen bakom Samuelssons tomt och fortsätter till vänster i bild österut mot vårt hus på Vandrarvägen (ljudet är ointressant och kommer från kamerans egen elektronik).


23 05 2019

Igår kväll (onsdag) kom 11 får till den nya hagen vid Klockhammars gård. Fåren är nyklippta och förhoppningsvis hungriga, planen är att de agerar gräsklippare och inte rymmer. I bakgrunden lurpassar en riktigt duktig fårhund på den lilla flocken så att ingen ska kunna avvika. Imorgon åker 6 av fåren vidare till Enköping medan 5 får stannar hos oss.

Vill du veta mer så ring gärna Sanna Friberg (närmast kameran), 0704 53 76 15.


15 05 2019
Från gårdagens styrelsemöte

1. Solceller kommer att monteras på Kvarnens tak med start vecka 22. Leverantör är Veosol som hade lägsta offert. Producerad el kommer att minska den köpta elförbrukningen till Vattenverket.

2. Medlemmar får inte söka tillstånd i föreningens namn för privata ärenden.

3. Styrelsen och ansvariga kommittéföreträdare är valda av stämman för att företräda föreningen i det löpande arbetet och exempelvis även vid kontakt med myndigheter i föreningsärenden. Myndigheten får då korrekt faktabaserad information.

4. Nästa styrelsemöte 20 augusti 2019. Kontakta gärna styrelsen med förslag, frågor och synpunkter!


14 05 2019
Klubbstuga i Klockhammar för uthyrning

Orienteringsklubben Alfernas stuga på Orienterarvägen

Behöver du nånstans att ha din lilla fest, att förlägga dina hitresta gäster några nätter eller göra en utflykt med dina barn och deras kamrater i några dagar? Då är OK Alfernas stuga rätt plats för dig! Läs mer på deras hemsida!


29 04 2019
Angående solceller på Kvarnens tak

På stämman i februari 2019 informerade styrelsen om planer på att montera solceller på Kvarnens tak för att på sikt få ned förbrukningen av köpt el till Vattenverket. Stämman uttryckte sig positivt till tanken men anmodade styrelsen att inkomma med tydligare planer och beräkningar. Under arbetsdagens lunchpaus 27 april 2019 informerade därför föreningens ordförande utförligt om ekonomi, offerttagning mm. En diskussion följde där medlemmarna ställde olika frågor. Styrelsen uppfattade att en majoritet av medlemmarna hade en positiv inställning till idén med solceller.

Styrelsen beställer nu enligt billigaste offert.

 1. Pengarna finns redan avsatta i budget, vilket meddelades på stämman och under arbetslunchen, och tas från reparationsfonden. Det innebär att det inte blir någon fördyring för medlemmarna.
 2. Därutöver redovisade ordföranden analyser av Vattenverkets drift och funktion. Det har visat sig under våren via analys gjord av extern konsult att det finns pengar att spara avseende vattenproduktionen.

/Hans Nilsson, ordförande

En längre version av denna information med utförliga förklaringar finns som pdf:
Solceller på Kvarnens tak


Arbetsdagen den 27 april!
Tack…

…till alla trevliga i ”köksgänget” igår där jag fick vara med och jobba och  speciellt tack till Monica som förberett och ser till att allt funkar under dagen. Tack så klart även till alla kommittéer och arbetsgrupper och alla medlemmar som var med och jobbade denna soliga arbetsdag! Det gjorde vi bra!
För den som behöver röda tegelpannor så finns de kvar, bara att hämta.

/Gabrielle, Vargdalsv 11

Ärtsoppa

Den traditionella ärtsoppan under Monica Rumbys ledning avnjöts utomhus i det fina vädret. Vi kunde räkna till cirka 80 vid tallrikarna, en batting i liggvagn samt några hundar avsides placerade i skugga.

Vår ordförande bjöd på a-little-something-for-you som anrikt komplement till soppan, mycket uppskattat, det gick dessutom att ta om när det lilla kärlet blev tomt. Caroline Karlsson skötte utskänkningen med fast hand.

Hans Nilsson informerade om solcellsprojektering, skidlift, bastu m.m.

Instruktion vid arbetsdagens början


Michael Otthén instruerar dagens arbetskraft!

Brobygge


Foto från brobygget: Liselotte Sliwon
Byggledaren ser till att det kommer en ny och tryggare bro över bäcken längst in på Vandrarvägen!


Fredrik Göthberg fyller på med grus.


Linda Dalman och Tomas Bodin skruvar med alla skruvdragare som finns inom synhåll.

Vedförråd

Här kommer bilder på det nybyggda vedförrådet som idrottskommittén uppförde under arbetsdagen. Det står i sin prakt vid grillplatsen på Uggleberget. Grillning sker på eget ansvar och just nu med stor respekt för det extremt torra väderläget. Bygget uppfördes under arbetsdagen av Oscar Nilsson, Claes Adolfsson, Per Ekström och Jan Ronquist.
/Claes Adolfsson


20 04 2019
Påskkäringar med fina påskbrev

Se så fina påskkäringar som knatar omkring i Klockhammar idag!


19 04 2019
Vår nya lekplats färdig!

Tack till Kjell Wahlqvist med medarbetare som gjort fint för barnen!


15 04 2019
Barn i hästhagen!

Ägaren till de hästar som går i hagen nära logen och Spåhagen har sett att barn rör sig innanför stängslet bland hästarna. Detta är varken tillåtet eller bra och det finns en klar olycksrisk. Föräldrar uppmanas att tala med sin barn innan det händer en olycka!


07 04 2019
Tegelpannor skänkes!

Ett 70-tal röda betongpannor (Örebropannan) bortskänkes mot avhämtning.
Gabrielle & Patrik, Vargdalsv 11
070 240 4137, 070 678 3355

02 04 2019 kl 23.15
Vildsvinsvarning!

Fyra stora vildsvin observerade ikväll 2 april kl 23.15 vid ekarna efter kurvan och infarten till Algutstorp (i riktning mot Klockhammar). Var vaksamma.
Sofia Fahlander
Utflyktsvägen 16

 


31 03 2019
Premiärdopp

Här kommer en bild på vårt barnbarn Molly som premiärbadade idag söndag 31/3.
Lite is låg fortfarande kvar i vattnet!

Hälsningar Elisabet Ronquist


31 03 2019
Du Klockhammarsbo som deklarerar

Glöm inte ränteavdraget som du får göra avseende din del i föreningens investeringslån!
I den ekonomiska redovisningen för 2018 som du fick inför stämman kan du läsa inledningsvis att räntekostnaden för 2018 var 504 kr per fastighet vilket gäller för de som betalat ränta och amortering på investeringslånet 2018.

 1. Bättra på ditt ränteavdrag med 504 kr om du är ensam ägare till din fastighet, annars delar du med den andra ägaren
 2. Ange under ÖVRIGA UPPLYSNINGAR följande magiska förklaring (hustrun och jag delar ägandet):
  Ytterligare ränteavdrag har skett med 252 kr som avser Klockhammars Samfällighetsförening, org.nr. 717909-4268, per fastighet 504 kr avseende del i investeringslån. Vid delat fastighetsägande hälften var.

/Christer


29 03 2019
Djurlivet på Vandrarvägen

Klicka på bilden!
Livlig trafik på Vandrarvägen 9! Åtelkameran pekar norrut, Ferievägen finns på vänster hand. Stegen hänger på vårt garage. Sista sekvensen visar en råbock som fejar sina horn.


23 03 2019 kl 11.00
Väderstationer i området via Internet

Såg detta nyss i Facebookgruppen NÄRKES KIL:  det finns några publika väderstationer nära Närkes Kil som är uppkopplade på internet:
https://weathermap.netatmo.com
Zooma in Närkes Kil! Du kan ansluta/köpa egen väderstation och koppla upp den på Internet, info finns på länken.


23 03 2019 kl 09.43
Pumpbyte på gång!

Först har man hivat upp 100 m slang, wire och en pump, slangen ligger som en lång rak orm i terrängen. Nu byts pumpen vilket innebär lite skruvande och kollande innan den kan hivas ned igen och provköras.


Torsdag kväll:

EN MYCKET VÄLFÖRTJÄNT PAUS FÖR VATTENKOMMITTÉN !!!!
tycker
Lisbeth o Göran Norell


21 03 2019 kl 15.00

Nu är vattnet tillbaka. Den troliga vattenläckan är ännu inte funnen men Vattenkommittén tar nu paus och vilar sig, så även imorgon fredag. Idag har man kopplat in ytterligare en vattenpump. På lördag sker ett byte av en pump vilket innebär att vi inte har full kapacitet på lördag under den tid bytet pågår.

 


20 03 2019
Hus i Klockhammar till salu

Vi ser oss om efter ett nytt hus och kommer då sälja vårt hus på Ränselvägen. Någon som är intresserad eller känner någon som är intresserad av ett hus här i Klockhammar?

Kontakt via mail: anna.luth81@gmail.com
Anna & Anders


19 03 2019
Älgko anfaller


Arkivbild

Igår morse (måndag) skulle jag gå hemifrån och Vandrarvägen söderut mot brevlådorna. Halvvägs blev jag antastad av en älgko som fällde öronen och rusade mot mig. ”Nu är det slut” tänkte jag men älgen vek av i sista stund. Två utfall gjorde den, lika otäckt varje gång, och jag hade ingenstans att gömma mig eller ta skydd.

Så passa dig om du ser en ensam älgko i Klockhammar.

/Cecilia Henriksson


19 03 2019
Från styrelsemötet 18 mars

 1.  På stämman väcktes tanken att föreningen till de som så önskar kunde distribuera utskick som mejl för att spara papper. Styrelsen har diskuterat detta och finner att föreningen inte vinner särskilt mycket på en sådan valmöjlighet.  Vi har få medlemsutskick per år, visst material lämpar sig inte att distribuera elektroniskt  på grund av GDPR och kallelse till stämman ska ske som brev enligt stadgarna.  Alla utskick till adresser i Klockhammar delas ut manuellt utan att frankeras.
 2. Information om dina uppgifter på arbetsdagen 27 april kommer att anslås på brevlådeställen i påskveckan. Du får alltså inget papper i brevlådan angående arbetsdagen denna gång.
 3. Angående vattenavstängare: Vid varje tomt finns en avstängare som tillhör föreningen placerad på föreningens mark. Därutöver ska fastighetsägaren ha en egen avstängare i anslutning till sitt hus antingen utanför eller inne i huset. Se till att båda avstängarna är synliga och tydligt utmärkta även vintertid! Skotta gärna om det behövs så spar vattenfunktionärerna tid när de ska leta läckage. Läs mer om avstängare på föreningsbrevet som du nyss fått!
 4. Nästa styrelsemöte 14 maj 2019! Hör gärna av dig till någon i styrelsen med tankar och idéer som vi kan ta upp på mötet!

2019 03 06 onsdag kl 09.12
Ett felet åtgärdat!

Vår duktiga vattenkommitté har nu fixat felet så nu har vi vatten! Återstår att senare montera en avstängare som nu är provisoriskt lagad (avser Portör Jakt Bärplockar Vargdal). Råsells Mark & VVS med grävare är upptagna på annat håll just nu men det var excellent service att snabbt hjälpa oss i söndags!


2019 03 04 kl 15.00
Avstängningsventil bytt på Pjäxvägen

Här arbetas det på Pjäxvägen. Det blev besvärligt att byta ventil djupt ner i marken så slamsugen tillkallades för att hålla vatttet borta under reparationsarbetet.
Nu är Pjäxvägen klar. Återstår Vargdal Portör Jakt och Bärplockar som får sin avstängningsventil utbytt senare.  Alla har nu vatten i alla fall. Forever!!! (?)

Söndagsmorgon med ymnigt snöfall samtidigt som en avstängare till Portörvägen – Bärplockarvägen akut måste bytas för att man ska kunna laga en läcka hos en fastighet på Bärplockarvägen. Avstängaren kunde dock inte bytas samma dag då det saknades reservdelar.

Inte nog med att det var två läckor att leta reda på, dessutom måste två avstängare haverera samtidigt, den sista kl 23.00 natten till söndag.

/Hans Nilsson


2019 02 15
Klockhammarsmedlemmen Ole Fröbert forskar om björnar, deras vintersömn och blodomlopp


Bild: SVT

Citerad text nedan hämtad från  https://www.svt.se/nyheter/lokalt/orebro/forskning-om-sovande-bjornar-ska-ge-kunskap-om-hjart-och-karlsjukdomar

”Hur kommer det sig att björnar som går i vintervila inte drabbas av hjärtsvikt, blodpropp eller benskörhet, trots att de inte rör på sig? Det är syftet med den björnforskning som Örebroläkaren Ole Fröbert leder.

Ole Fröbert arbetar till vardags som överläkare vid Universitetssjukhuset i Örebro. Han är den som initierat den medicinska forskningen på björnar, som nu pågått i tio år. Det de kunnat se är bland annat att björnens hjärta slår väldigt långsamt när den ligger still, ner till tio slag i minuten.”


Ole Fröbert i studion

Tack Gustav Pratnecker för nyhetstipset!
/Christer


 2019 02 13
Kommunens regler gäller även för Klockhammar

”Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Örebro kommun” gäller även för oss i Klockhammar. Där finns intressanta saker att läsa minsann, till exempel

Adressnummerskyltar 22 §
Varje fastighet, som tilldelats adressnummer, ska vara försedd med särskild adressnummerskylt. Det åligger fastighetsägare att på egen bekostnad anskaffa och uppsätta adressnummerskylt samt att tillse, att skylten hålls i sådant skick, att den med lätthet kan avläsas.”

Nå, käre/kära medlem, kan din skylt med lätthet avläsas?

Ladda ned föreskrifterna (pdf)!


2019 01 20
Mera lodjur

Natten till julafton 2018 fångades detta magnifika lodjur med en åtelkamera på Tältvägen nära fotbollsplanen. Visst är det spännande att se katten smyga omkring! Kameran är riktad söderut mot dammen och lamporna som syns som prickar kan vara vår gatubelysning.

Foto: Lars Andresen