Hem

09 05 2020
Var sparsam med vattnet. Fortsatt felsökning imorgon. Vattnet kan vara lite brunfärgat, men tjänligt.
……………………………………………………………………………………………

09 05 2020
Liten hjälpreda kultiverar gräsmattan

Lördag morgon kl 02.11
Inatt fick vi återigen hjälp av Vandrarvägens egen kultivator som sakta och noggrant bearbetade gräsmattan i sin jakt på (antagligen) trädgårdsborrelarver som vi brukar ha i massor på vår tomt. Flera bilder togs vilka indikerar att kultivatorn tillbringade minst en timme hos oss.  I bakgrunden vår lekstuga och den ljusa pricken i bildens överkant den lågt stående fullmånen.
/Christer S


08 05 2020
Solcellerna fortsätter att minska elkostnaden för Vattenverket


05 05 2020
…och ikväll kom göken!

Östergök, om man lyssnade från Vandrarvägen. Välkommen, herr Cuculus!


05 05 2020
Äggboden modell mini

Nu har blåmesen bråda dagar! Vi räknar till 12 ägg som den lille mesen ska värma och pyssla om! Webbkamera i holken utan att ha tillfrågat mesen.
/Sven Nilsson


Äggboden modell mini


04 05 2020
Seniorstöd, info från Örebro kommun

Webredaktörens kommentar: Föreningen kontaktades idag av en seniorlots från kommunen som undrade om hon fick sätta upp denna affisch på vår anslagstavla vid logen. Jag erbjöd henne dessutom att få publicera den på hemsidan. /CS


03 05 2020
Förrådet med vällingklockan pärlad på fritids


Förrådet med vällingklockan, pärlat av Ebba, 9 år

 Ebba, min nioåring, har pärlat byggnaden mitt emot logen, den med vällingklockan på taket. Hon är mycket intresserad av klockan och en dag kom hon hem från fritids och hade pärlat denna! Klockhammar inspirerar!
Mvh
Karin Claesson

02 05 2020
Fåglarna strömmar in i Klockhammar

05 05 2020 Uppdatering:
Jojo, grävlingen rapporterades genast från grannen och inatt var det vår tur. Heja gräsmattan!

   
Forsärla                                        Lövsångare                                  Ringduva

   
Rödhake                                        Svart-vit flugsnappare              Sädesärla


Trädpiplärka                                          Knipa

Dessa fina fåglar observerades under dagens promenad! Dessutom hördes den mystiska skogsduvan från Uggleberget och två ekorrar syntes hos grannen: den ena ekorren hade en ståtlig plymliknande svans medan den andre hade en beskedligare brun svans men försedd med den vackraste vita ring på mitten. (Skatan hoppar jag över). Och ännu inga getingar och inga grävlingar…


30 04 2020
Fördelen med dikesresning

Jag och Prasert tog en promenad tidigare i veckan och hon hittade ett kopparmynt som låg synligt efter att man rensat och grävt diken utefter Slalomvägen. Jag skickade foto till min dotter som är myntintresserad. Hon kunde konstatera att det är ett 1/6 öre från 1686. Ett besök hos frimärkshandlaren indikerade att myntet kunde vara från 1660.
Hälsningar, Frank och Prasert
Vargdalsvägen 20
Webbredaktören googlar och hittar följande bild:
Här ser du 1/6 öre silvermynt från 1686 och Karl XI. Nog liknar Frank och Praserts hittegods detta mynt? Karl XI dog 1697 och kallades i folkmun ”Gråkappan”.  Här kan man läsa mer om 1600-talets vanligaste mynt!

25 04 2020
Tack för en väl utförd arbetsdag!

Många medlemmar deltog i dagens arbetsdag och mycket blev utfört trots att den traditionella ärtsoppelunchen ställts in. Tack alla positiva medlemmar i Klockhammars Samfällighetsförening för era insatser!
/Hans Nilsson, ordförande


25 04 2020
Busskur i vardande

Ett par bilder från dagens busskursbygge. Återstår tak och väggpanel.

/Lars Andresen, text & foto

Pentti Koskela med borrmaskinen i högsta hugg. Hans Molin i bakgrunden.


24 04 2020

Ett stycke naturupplevelse dokumenterat för några år sedan från den egna terassen på Pjäxvägen! Foto: Karin Selin


24 04 2020
Lågtflygande helikopter start 27 april

Linde Energi påbörjar sin försenade besiktning av elnätet måndag 27 april då en helikopter på låg höjd kontrollerar elnätet i Linde och Närkes Kil.


23 04 2020
Varg på Bärplockarvägen


Jag var uppe klockan 04.45 i morse. Stod på farstukvisten och tittade mot Sannas hus (med finska flaggan) på Bärplockarvägen 2. Då ser jag en varg komma lunkande på Bärplockarvägen, den stannar till vid Sannas garage. Jag kliver ut på gräsmattan mittemot fast på behörigt avstånd. Vargen har sett mig och vi står och tittar på varann i ca 2 minuter. Tråkigt att jag inte hade mobilen med mig!

Är det någon annan som sett vargen?
undrar
Frank Holmberg
Vargdalsvägen 20
0702845769

22 04 2020 uppdatering nr 2
Märkvärdigt träd nedanför barnens pulkabacke

22 04 2020
Boken är 4m 22cm i omkrets, mätt i midjehöjd om man står nära stammen.

21 04 2020
Boken skyddades som naturminne genom beslut av Länsstyrelsen 1942-12-19. En konsult satte upp naturminnesbrickan våren 2019 efter en inventering/uppföljning av naturminnenas status under 2018.

Det man generellt kan säga om naturminnen är att det sällan nybildas sådana idag. I naturvårdens barndom på 1900-talet var det dock vanligt och just Örebro län har ovanligt många naturminnesskyddade träd, block och andra naturföremål, jämfört med andra svenska län. Även enstaka mindre naturområden har börjat som naturminnen men betraktas idag i juridisk mening som naturreservat. Det är t.ex. Skitåsen i Glanshammar, Norrängenbeståndet i Hallsberg, Nalavibergs ekäng i Hallsberg och Södra Mossby i Kumla.

På 1930- och 1940-talen fanns det i Örebro län en väldigt aktiv ideell naturskyddsförening som hette Örebro läns naturskyddsförening. Föreningen har numera gått i graven. Det var dåvarande sekreteraren i Örebro läns naturskyddsförening på 1930- och 1940-talen som var den aktivaste tillskyndaren av skyddet av naturminnesmärken i länet. Han hette Edvard Broddesson och var lärare på Karro. Han hade många strängar på sin lyra. Bl.a. samlade han in ett digert material om Närkes flora med avsikten att skriva en bok, men tyvärr gick han bort i förtid. Han var även inspektör av den svamp som såldes på torghandeln i Örebro på helgerna.

Men vi kan vara överens om att det är en vacker bok som växer där i Klockhammar och skicka en tacksamhetens tanke till Edvard Broddesson och hans medhjälpare i Örebro läns naturskyddsförening.

Vänliga hälsningar
Michael Andersson
Naturvårdshandläggare
Länsstyrelsen i Örebro län”

20 04 2020
Barnens pulkabacke finns i slänten på vänster hand när man lämnat Ugglebergsvägen och går på asfaltvägen mot logen. Trädet har fått en viktig skylt! Men vilket slags träd är det egentligen?

Medlem 1 tror att det är en bok.
Medlem 2 tror att det är en bok.
Konsult som medföljde medlem 2 tror att det är en bok.

Alltså är det en bok!


20 04 2020

Idag rensas diken!


16 04 2020

Idag var det dags för besök av den nya bokbussen! Turlista och kontaktuppgifter finns här! 
Kommande besök blir 14 maj och 11 juni.


14 04 2020
Från kvällens styrelsemöte

Mötet hölls elektroniskt via SKYPE och avklarades på betydligt kortare tid än som brukar vara fallet 🙂 Hela styrelsen syntes och hördes minsann! (när bilden togs så hade ännu inte alla styrelsemedlemmar hunnit checka in)

Lekplatsen och badet
På stämman fick styrelsen i uppdrag att undersöka behovet av besiktning av lekplats och bad. En certifierad besiktningsman kommer att kontaktas för att allt ska gå rätt till.

Arbetsdagen 25 april
Information  och planering delas ut i din Klockhammarsbrevlåda inom kort. På stämman fanns möjlighet att notera sitt intresse för arbetsuppgifter. De som noterade sig kommer att få uppgifter tilldelade och går kl 09.00 direkt till respektive uppgift. Övriga hjälpsamma infinner sig med två meters lucka vid logen mellan kl 9 och 10 för att få uppdrag. Ingen ärtsoppa!

Rusakulan vertikal tour
Traditionellt lopp med start på fotbollsplanen och med mål uppe på Rusakulan äger rum 20, 22 och 24 april. Man har polistillstånd och begränsar antal deltagare till max 50 personer. Parkering vid vår ordinarie parkering, efter kl 18 får man även parkera vid logen.

Förråden
På stämman fick styrelsen i uppdrag att styra upp uthyrningen av förråden. Detta är nu gjort, hyreskontrakt är skrivna med samtliga hyresgäster, förråden är uppmärkta och föreningen har egna nycklar till alla portar. Just nu finns 4 lediga förråd. Kontakta Alexander Larsson om du vill hyra ett förråd, tel. 073 – 971 77 55

Midsommarfirande
Alexander Larsson fortsätter planeringen tills vidare så får vi se hur det blir längre fram.

Inställt valborgsfirande
Firandet inställt. Ingen brasa i år. Inställt även i Närkes Kil.

Inställd orientering
KFUM-s orientering andra helgen i maj är inställd.

Nästa styrelsemöte 26 maj
Hör gärna av dig med förslag och frågor!


08 04 2020


07 04 2020
Solsken spar el


07 04 2020
Ännu ett vårtecken!

Se så fint det är vid Spåhagen!


04 04 2020 kl 12.30
Vattenläckan funnen!


Arkivbild

Tack alla medlemmar som hjälpte till under förmiddagen att leta vattenläcka! Det visade sig vara fel på en avstängare som försörjer Störtloppsvägen. Alla har nu vatten igen.

Vid kommande reparation (oklart när) stängs vattnet tillfälligt av för Störtlopps- och Slalomvägen. Berörda fastigheter informeras i förväg. Övriga Klockhammar berörs ej.


29 03 2020
Ledningar besiktigas via helikopter och drönare

”Med start måndag 27 april kommer Linde energi att besiktiga elnätet med hjälp av helikopter. Vi flyger över stora delar av Lindesbergs kommun samt Närkes Kil med omnejd – ibland på låg höjd.

– Vårt jobb är att se till att våra kunder alltid har el och att vi kan erbjuda en hög leveranssäkerhet. Därför besiktigar vi varje år ledningsnätet, för att upptäcka potentiella trädpåfall och enklare kunna utvärdera och prioritera våra insatser, säger Fredrik Klingvall, kommunikationsansvarig på Linde energi. Besiktningen med helikopter sker under vecka 14, med start måndagen den 30 april. Linde energis ledningsnät sträcker sig över stora delar av Lindesbergs kommun samt Närkes Kil med omnejd.

– Vi besiktigar regelbundet delar av ledningsnätet med drönare, men på många håll är nätet mer svårtillgängligt. Därför kompletterar vi varje år med helikopterflygning, fortsätter Klingvall. – Eftersom helikoptern stundtals flyger på väldigt låg höjd kommer den röna viss uppmärksamhet. Särskilt hästar och andra djur kan lätt bli rädda av det smattrande ljudet och därför hoppas vi att informationen når ut till djurägarna så att de kan vidta eventuella åtgärder, avslutar Klingvall.

Information om vilka områden vi flyger i för dagen uppdateras kontinuerligt på lindeenergi.se. ”


24 03 2020
Förbättringsarbete i Vattenverket sparar
materiel och pengar

En elektriker från ECA-EL har idag monterat två ”frekvensomformare” på de pumpar som finns i Vattenverket. Omformarna gör att pumparna startar och stoppar på ett mjukt sätt vilket innebär minskat slitage. Eftersom pumparna nu startar mjukare så åstadkommer de ingen stor (stark) strömtopp vilket kan innebära att man kan säkra ned elabonnemanget ytterligare med minskad elräkning som följd.

/Hans Selin


24 03 2020
Krisinformation på andra språk

https://www.krisinformation.se/detta-kan-handa/handelser-och-storningar/20192/myndigheterna-om-det-nya-coronaviruset/andra-sprakother-languages

https://www.krisinformation.se/detta-kan-handa/handelser-och-storningar/20192/myndigheterna-om-det-nya-coronaviruset/teckensprak-och-lattlast


22 03 2020
Ta ned träd på föreningens mark

Om du behöver ta ned träd på föreningens mark för att de hotar ditt hus så kontaktar du skogsansvarige Sten-Ove Bodin och gör upp med honom hur detta ska gå till. Bodin tillhandahåller ett avtal som båda parter undertecknar. Avtalet håller exempelvis föreningen skadeslös om du under avverkningen skadar dig själv, ledningar eller vägar. Sten-Oves kontaktuppgifter hittar du i den gula Funktionärsförteckningen 2020 som du fick i brevlådan för några veckor sedan.


21 03 2020
Inför din deklaration

Glöm inte ränteavdraget som du får göra avseende din del i föreningens investeringslån!
I den ekonomiska redovisningen för 2019 som du fick inför stämman kan du läsa inledningsvis att räntekostnaden för 2019 var 488 kr per fastighet vilket gäller för de som betalat ränta och amortering på investeringslånet 2019.

  1. Bättra på ditt ränteavdrag med 488 kr om du är ensam ägare till din fastighet, annars delar du med den andra ägaren
  2. Ange under ÖVRIGA UPPLYSNINGAR följande magiska förklaring (hustrun och jag delar ägandet):
    Ytterligare ränteavdrag har skett med 244 kr som avser Klockhammars Samfällighetsförening, org.nr. 717909-4268, per fastighet 488 kr avseende del i investeringslån. Vid delat fastighetsägande hälften var.

21 03 2020

Vattenfunktionärerna jobbar för fullt idag! Knäfallare Gustafsson skruvar och talar förhoppningsvis med Selin som gör rent nere i det mörka hålet under plåten, allt medan Holm målar.


20 03 2020

Polisens Nyhetsbrev mars 2020


19 03 20
Uppmärkning av brevlådor

Så här kan man göra! Tydliga namn och adresser på Orienterarvägen.


19 03 2020
Från styrelsemötet 17 mars

1. På stämman i februari föreslogs
att styrelsen skulle undersöka möjligheten att anordna en utbildning om vad det innebär att vara medlem i en samfällighetsförening. Styrelsen har varit i kontakt med Vuxenskolan Örebro som gärna åtar sig att arrangera en sådan utbildning. De behöver då få ihop ett visst antal deltagare för att kunna starta kursen. Vuxenskolan tänker sig tre tillfällen om vardera en  timme. Är du intresserad så kontakta sekreteraren gabrielle.peteri@klockhammar.se , 070 – 240 41 37. (Villaägarna har liknande utbildning).

att styrelsen ser över rutiner och villkor för uthyrning av föreningens förråd. Styrelsen tar nu fram ett hyresavtal och ser över uthyrningsrutinerna. Avtalet kommer att erbjudas samtliga nya och gamla hyresgäster.

2. Arbetsdagen 25 april och coronavirus
Styrelsen följer noga informationen rörande COVID – 19 och kommer på styrelsemötet 14 april att ta ställning till om och på vad sätt vår arbetsdag berörs. Eventuella ändringar i arbetsdagens upplägg meddelas medlemmarna efter styrelsemötet.

3. Nästa styrelsemöte är 14 april
Hör gärna av dig med frågor och förslag!


Kan du också hjälpa äldre Klockhammarsbor att handla?
Hör av dig till mig med namn, Klockhammarsadress och telefon.
Dina uppgifter publiceras på hemsidan.

Christer Söderbäck, webbredaktör
christer.soderback@klockhammar.se
0735 44 10 20


19 03 2020
Vi hjälper gärna äldre att handla

Likt Ole Fröbert, kan vi också hjälpa 70+ personer i Klockhammar i mån av tid med anledning av Covid-19!

Sofia Fahlander & Peter Jondelius
Utflyktsvägen 16, 070 – 408 69 84

Liselotte Sliwon
Vandrarvägen 10, 070 – 536 38 61


17 03 2020  COVID – 19
Vi måste hjälpa äldre som inte själva
kan eller bör ta sig till affären

Klockhammarsgrannar!
Som sjukvårdsanställd tänker jag att man skulle försöka att hjälpa 70+ personer i Klockhammar att handla mat, hämta mediciner osv. Äldre personer bör stanna hemma. Det är alldeles för riskfyllt att vistas bland andra om man hör till en riskgrupp och det gör man om man är över 70 år.
Jag hjälper gärna till i mån av tid.
Närmaste tiden jobbar jag mycket på sjukhuset och vill även försöka att ta mig en sväng till Danmark och besöka mina barn innan detta inte längre är möjligt. Men sedan – när jag antagligen behöver stanna kvar i Sverige – så bor jag i mitt hus på Portörvägen och kan bidra i större utsträckning.
Jag uppmanar flera att erbjuda sin hjälp.
Med vänlig hälsning,
Ole Fröbert, Portörvägen 3, mobil 0730 895 413
läkare, USÖ

16 03 2020
Klockhammar i focus

I senaste numret av Landsbygdsnytt finns ett reportage från Klockhammar.
Läs hela tidningen här!


14 03 2020
Lördagssysselsättning för två funktionärer och en elektriker

En avloppspump på Bärplockarvägen vill inte göra det den ska. Avloppsansvarige Jonny Hagberg, ordförande Hans Nilsson och tillkallad elektriker felsöker. ”Sk-tkul” säger Hans, alltid lika spirituell.

Fortsättning lördag kl 18.06:
Nu är det fixat. En stor hårsamling hade lindat sig runt en axel i pumpen. Det var bara att skruva isär och rensa. Bra jobbat Jonny (med lite stöd av Hans)!


11 03 2020
Solcellerna fortsätter att leverera

Solcellerna på Kvarnen togs i drift 1 juli 2019.


09 03 2020
Salmonellasmittade fåglar i Klockhammar

Här kommer information direkt från Länsstyrelsen efter att en biolog analyserat bilder på döda fåglar från Vandrarvägen:

”Salmonellaspridning är vanligt vid fågelmatningar särskilt vid milda vintrar. Tecken på detta är apatiska fåglar med uppburrade fjädrar och sjukdomen gör att fåglarna dör. Domherre och grönsiska drabbas lättast då de äter frörester från marken. Upphör med matningen och sanera fröbord och matare med diskmedel. I år råder en invasion av grönsiskor från öster vilket också kan ha bidragit till många sjuka och utmattade fåglar.”.

Hälsningar Liselotte Sliwon (text & foto)


07 03 2020
Blåsippan ute i backarna stå…

Titta så fin!
Foto: Karin Selin


06 03 2020
Fina vägar

Stort tack till Börje Lundén, hans lilla traktor och resten av gänget i vägkommittén för att jag varje dag som jag åker till jobbet slipper dunsa ner i ett av alla potthål som vägen annars skulle bestå av. Tänk om ni inte fanns, då skulle vi alla tillsammans få hjälpas åt med skottkärror och spadar varje vecka för att göra det jobbet ni så förtjänstfullt utför!
//Gabrielle Peteri, Vargdalsvägen

05 03 2020
Svanar i Nedre Dammen

Se så fina svanar som landat i vår damm! Foto: Berit Samuelsson


02 03 2020
Har du nytt telefonnummer och/eller ny adress?

Föreningen behöver aktuella kontaktuppgifter innan medlemsförteckningen lämnas till tryckeriet.

Meddela kassören Kristina Sundell senast fredag 6 mars kl 12!
Kristinas telefon och mejl finns under fliken KONTAKT!


29 02 20
Det BLIR midsommarfirande i Klockhammar!!!


Midsommarafton 2019

Alexander Larsson på Vargdalsvägen 9 åtar sig att arrangera ett mysigt midsommarfirande i juni 2020! Visst är han en klippa! Han behöver hjälp  så ring honom och tala om vad du kan hjälpa till med! Alexander har telefon 073-971 77 55


27 02 2020
Vårtecken i Nedre Dammen

Lars-Olov Karlsson observerade i morse en ensam sångsvan som guppade omkring i den isfria delen av Nedre Dammen.


25 02 2020
Välbesökt föreningsstämma

83 gäster varav 68 röstberättigade deltog i kvällens möte. När det gällde personval så  följde stämman valberedningens förslag och Hans Nilsson får alltså fortsatt förtroende att som ordförande leda föreningen i det nya verksamhetsområdet. Björn Erlandsson valdes in i valberedningen på ett år (fyllnadsval). Evenemangskommittén är vilande och det är i skrivande stund oklart om det blir något midsommarfirande i juni 2020 eftersom det saknas personer som är villiga att arrangera firandet. Om du funderar en stund så kanske du tillsammans med några vänner kan ta tag i midsommarplanerandet? Hör av dig till sekreteraren@klockhammar.se före mars månads utgång! Stort tack till Gunhild Wallin som ledde förhandlingarna och ett lika stort tack till Margareta Bergman som så elegant såg till att vi alla fick en välbehövlig fikapaus!

Hans Nilsson avtackade Lars-Göran Åhrlin (till vänster) som efter många år i Vattenkommittén nu valt att lämna över ansvaret till nya krafter. Lars-Göran fick ta emot föreningens gåva, en vacker yxa med inristade runor.


24 02 2020
Föreningen får bidrag från Örebro kommun!


09 02 2020
Fortsatt minskade kostnader för el i Vattenverket

Det är flera faktorer som har reducerat elkostnaden på Vattenverket men störst del är solpanelerna. Övrigt är mildvädret och säkringsbyte.

Hälsningar, Kristina Sundell


08 02 2020
Flera lediga tomter till salu

Vi kommer att informera om tomter som är till försäljning allteftersom de dyker upp.
Mer info under fliken Lediga tomter!


 23 01 2020
Nya öppettider för återvinningen i Mellringe


20 01 2020
Riset ger pengar till föreningen

Här får du som bekant kasta ris som du rensar bort i din trädgård. När upplaget blir övermäktigt så säljer föreningen riset till ett skogsbolag och får in fina pengar till vår verksamhet. Vägen går till reningsverket  och börjar nära hörnet Ugglebergsvägen – Ferievägen.


09 01 2020
Minskade elkostnader för Vattenverket
Solcellerna gör ett bra jobb

Nu kan vi göra en summering avseende elkostnaderna för Vattenverket efter att solcellerna togs i drift 1 juli 2019. Jämfört med motsvarande period 2018 så har vi alltså minskat elkostnaden i Vattenverket med  13 713 kr.

/Kristina Sundell


30 12 2019


06 11 2019
Våra solceller innebär fortsatt minskning av
elkostnaden för Vattenverket

Jämfört med motsvarande period förra året så har vi alltså minskat elkostnaden
i Vattenverket med  11 575 kr.

/Kristina Sundell


05 12 2019
Besök från Hjälmarens Vattenvårdsförbund


Från vänster Kristin Rickardsson, Åke Sandfors, Mia Andersson, Jonny Hagberg med Snobben, Peder Eriksson

Idag 5 dec hade vi besök i Reningsverket av Kristin Rickardsson och Mia Andersson från Hjälmarens Vattenvårdsförbund. Eftersom vi har ett gott rykte så var de intresserade av att se vårt verk på plats och träffa de som sköter verket.
/Hans N


03 12 2019
Bekväm klubbstuga i Klockhammar kan hyras
för egna aktiviteter

Om du behöver hysa in dina gäster nånstans i närheten eller om du vill ha en mysig lokal för en egen liten fest så tycker jag att du ska studera orienteringsklubben Alfernas hemsida! De har en fin klubbstuga i Klockhammar som man kan hyra för en blygsam penning, medlem eller inte medlem, går lika bra vilketsom, fast det blir snabbt mycket förmånligt om man är medlem! Läs mer på deras hemsida


18 11 2019
Ny vattenanalys kom idag

Vårt dricksvatten analyseras regelbundet av ett ackrediterat analysföretag. Miljökontoret på Örebro kommun får automatiskt en kopia av rapporten. Senaste analysen hittar du på sidan om Vattenverket!


06 11 2019
Fortsatt minskning av elkostnaden för Vattenverket

Jämfört med motsvarande period förra året så har vi alltså minskat elkostnaden i Vattenverket med  10 258 kr.

/Kristina Sundell


05 11 2019
Solenergiproduktion trots kyla och snålblåst


Växelriktaren i Kvarnen 5 nov 2019 kl 12

En kall novemberdag, minus 3 grader, nordlig vind  men klar himmel och solsken. Våra solpaneler producerar ändå 9346 W, betydligt mer än vad Vattenverket förbrukar just nu så nu säljer vi energi till Linde!
/Hans Nilsson

21 10 2019
Är vårt vatten mjukt eller hårt?

Vi har köpt en ny diskmaskin och i bruksanvisningen står det inledningsvis om eventuell avhärdning av vattnet. Behövs det så ska man tillsätta ett salt i en behållare och ställa in maskinen till rätt hårdhetsgrad på vattnet. Jaha, tänkte jag, och började studera vattenanalyserna för att hitta nån siffra med enheten dH (Grad deutscher Härte). Och minsann! I vattenanalysen från 2018 12 03 anges vårt vattens totalhårdhet till 3.8 dH. Mjukt vatten har hårdhetsgrad mellan 0 – 6, alltså är vårt vatten mjukt och inget salt behöver tillsättas. Så bra!

/Christer S


05 10 2019
Reningsverket von oben

Så här ser vårt effektiva reningsverk ut från ovan. Det ligger längst in på vägen där du lägger ris och grenar från sin trädgård. Du ser de två biologiska dammarna som fungerar alldeles utmärkt i sin roll att bryta ned och rena avloppsvattnet.

Närbilden visar till vänster tre grå brunnslock på rad vilka döljer en stor tank som slamsugen tömmer regelbundet. Runda burken nederst till höger fångar upp partiklar medan den röda byggnaden innehåller styrsystem och ytterligare utrustning.

Ute i Klockhammar finns tre pumpar som pumpar upp avloppsvatten till rätt nivå för att det till slut ska hamna i reningsverket.

Vi är ålagda att löpande analysera avloppsvattnet såväl före som efter reningen. Analysresultaten redovisas till Miljökontoret som ger oss stort beröm för våra fina värden.
Analysresultaten kan du läsa här!

Verket sköts av våra medlemmar Jonny Hagberg, Åke Sandfors och Peder Eriksson och kräver närapå daglig tillsyn plus att man får rycka ut vid larm från reningsverket eller från någon av pumparna.


05 10 2019
Våra solceller levererar el till Vattenverket

Våra solceller driftsattes 1 juli 2019 och levererar max 12,5 kW när solen lyser riktigt duktigt. Solcellernas likström omvandlas i en växelriktare till 230V 50Hz och levereras till vårt Vattenverket. Vattenverket behöver el och nu kan tre scenarier skönjas:

Scenario 1: Vattenverket förbrukar allt som solcellerna producerar men behöver inte mer.
Ingen el köps från eller säljs till Linde energi

Scenario 2: Vattenverket förbrukar just nu 10 kW men solcellerna ger just nu 12,5 kW.
Vi säljer 2,5 kW till Linde Energi

Scenario 3: Vattenverket förbrukar just nu 10 kW men solcellerna ger just nu 5 kW.
Vi köper 5 kW från Linde Energi

All solenergiproduktion är momentan: går solen i moln så minskar effekten och på natten lyser inte solen alls 🙂 Man skulle kunna lagra överskottsenergin i laddningsbara batterier men de är ännu så länge tämligen dyra.


Tabell: Kristina Sundell

Jämfört med motsvarande period förra året så har vi alltså minskat elkostnaden i Vattenverket med  8246 kr.

Vi har investerat i solanläggningen med medel från vårt reservkapital. Dessa pengar ger ingen ränta på banken men vi kan se den minskade elkostnaden som en avkastning.

Nu skiner solen såklart olika mycket från dag till dag och från år till år. SMHI har statistik, tyvärr saknas ännu redovisning för september 2019 och närmaste mätplats är Karlstad:


19 06 2019
Solpaneler på plats

Nu är alla solpaneler på plats! Återstår inkoppling och provkörning.


14 05 2019
Klubbstuga i Klockhammar för uthyrning

Orienteringsklubben Alfernas stuga på Orienterarvägen

Behöver du nånstans att ha din lilla fest, att förlägga dina hitresta gäster några nätter eller göra en utflykt med dina barn och deras kamrater i några dagar? Då är OK Alfernas stuga rätt plats för dig! Läs mer på deras hemsida!


23 03 2019 kl 11.00
Väderstationer i området via Internet

Såg detta nyss i Facebookgruppen NÄRKES KIL:  det finns några publika väderstationer nära Närkes Kil som är uppkopplade på internet:
https://weathermap.netatmo.com
Zooma in Närkes Kil! Du kan ansluta/köpa egen väderstation och koppla upp den på Internet, info finns på länken.


 2019 02 13
Kommunens regler gäller även för Klockhammar

”Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Örebro kommun” gäller även för oss i Klockhammar. Där finns intressanta saker att läsa minsann, till exempel

Adressnummerskyltar 22 §
Varje fastighet, som tilldelats adressnummer, ska vara försedd med särskild adressnummerskylt. Det åligger fastighetsägare att på egen bekostnad anskaffa och uppsätta adressnummerskylt samt att tillse, att skylten hålls i sådant skick, att den med lätthet kan avläsas.”

Ladda ned föreskrifterna (pdf)!