Om Klockhammar

DET HÄR ÄR VÅRT KLOCKHAMMAR 2019!

Klockhammar är ett paradis året om. Sommartid finns härliga strövområden i sagolik natur. Vi har eget friluftsbad, boulebana, fotbollsplan och landbandyplan. Vintertid är Klockhammar bästa tänkbara utgångspunkt för skidturer i Kilsbergen. Flera vandringsleder och mountainbikeleder passerar oss.

Klockhammars bostadsområde består av 110 hektar varav 1/3 är tomtmark och 2/3 är grönområden. Huvuddelen av de hus som en gång tillhörde gården Klockhammar ingår i området. Det är stall, ladugård, magasin, lider, smedja, kvarn, en torpstuga och ett fritidshus. Allt detta äger och förvaltar Klockhammars samfällighetsförening gemensamt. Föreningen har också ett eget vattenverk och ett avloppsverk.

Driften av Klockhammar sköts av Klockhammars Samfällighetsförening. I föreningen finns flera kommittéer med olika ansvarsområden som sysselsätter cirka 40 olika funktionärer. Driften bygger på frivilliga insatser av medlemmarna. Vi kan på detta sätt hålla nere föreningens kostnader och alltså nå lägre medlemsavgifter.

Det finns 139 bebyggda och 12 obebyggda fastigheter i föreningen. 89 fastigheter är permanentboende och 50 fritidsboende. Dessutom är tre fastigheter utanför föreningens område anslutna till vårt avlopp och en fastighet till vattnet.

Vi har bussförbindelse med Örebro, 4 turer i vardera riktningen vardagar.

Fiber finns installerat i Klockhammar. Antingen har man anslutit sig eller så finns fiber förberett till tomtgräns. Örebro Stadsnät är vår fiberinstallatörskontakt. Väl ansluten så väljer man själv internetleverantör och tjänster via Stadsnäts portal.ÅRLIGA AVGIFTER TILL SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN 2019

Årliga avgifter innebär 1) Medlemsavgift + 2) Amortering av investeringslån

1. Medlemsavgift, betalas senast 30 april 2019

Kategori Antal GA1 GA2 GA3 GA4 GA5 Summa avgifter (kr)
Åretruntboende med avlopp 89 1528 542 471 1118 5294 8953
Fritidsboende med avlopp 47   764 271 236   559 5294 7124
Fritidsboende utan avlopp   3   764 271 236 5294 6565
Obebyggd tomt med avlopp 12   306 109 189   448 5294 6346
Endast GA2 året runt 542   542
Endast GA2 fritid 271   271
GA2+GA3+GA4 året runt 542 471 1118 2131
GA2+GA3+GA4 fritid 271   559   830

2. Amortering av investeringslån, betalas senast 30 nov 2019
Amorteringen för 2019 är 1300 kr och betalas av alla 152 fastigheter anslutna till vårt avloppsnät.

Investeringslånet avser reningsverket och amorteras årligen i 20 år (år 1 = 2013).


Exempel (2019):
En åretruntboende med avlopp betalar sin medlemsavgift med 8953 kr senast 30 april och sin del av amorteringen med 1300 kr senast 30 nov. Det blir alltså totalt 10253 kr för år 2019. 

Medlemsavgiften och amorteringen bestäms varje år på föreningsstämman i februari.


Vi har fem gemensamhetsanläggningar:
GA1 Vägar inom Klockhammar
GA2 Genomfartsvägar inom Klockhammar
GA3 Vattenanläggning
GA4 Avloppsanläggning
GA5 Byggnader m.m.


Arbetsdagar 2019
lördag 27 april
lördag 14 sept


Samfällighetsföreningens adress:
Adress- och kontaktuppgifter finns under fliken Kontakt!