Om Klockhammar

DET HÄR ÄR VÅRT KLOCKHAMMAR 2018!

Klockhammar är ett paradis året om. Sommartid finns härliga strövområden i sagolik natur. Vi har eget friluftsbad och egen tennisbana inom området. Vintertid finns egen slalombacke med lift samt bästa tänkbara utgångspunkt för skidturer i Kilsbergen.

Klockhammars fritidsområde består av 110 hektar vara 1/3 är tomtmark och 2/3 är grönområden. Huvuddelen av de hus som en gång tillhörde gården Klockhammar ingår i fritidsområdet. Det är stall, ladugård, magasin, lider, smedja, kvarn, en torpstuga och ett fritidshus. Allt detta äger och förvaltar Klockhammars samfällighetsförening gemensamt. Föreningen har också ett eget vattenverk och ett avloppsverk.

Driften av Klockhammar sköts av Klockhammars Samfällighetsförening. I föreningen finns flera kommittéer med olika ansvarsområden. Driften bygger på frivilliga insatser av medlemmarna. Vi kan på detta sätt hålla nere föreningens kostnader och alltså nå lägre medlemsavgifter.

Det finns 139 bebyggda och 13 obebyggda fastigheter i föreningen. 88 fastigheter är permanentboende och 51 fritidsboende. Dessutom är tre fastigheter utanför föreningens område anslutna till vårt avlopp och en fastighet till vattnet.

Vi har bussförbindelse med Örebro, 4 turer i vardera riktningen vardagar.

Fiber finns installerat i Klockhammar. Antingen har man anslutit sig eller så finns fiber förberett till tomtgräns. Örebro Stadsnät är vår fiberinstallatörskontakt. Väl ansluten så väljer man själv internetleverantör och tjänster via Stadsnäts portal.ÅRLIGA AVGIFTER TILL SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN 2018

Årliga avgifter innebär 1) Medlemsavgift + 2) Amortering av investeringslån

1. Medlemsavgift, betalas senast 30 april 2018

AVGIFTER 2018

Kategori Antal GA1 GA2 GA3 GA4 GA5 Summa avgifter (kr)
Åretruntboende med avlopp 88 1833 692 500 1175 4723 8923
Fritidsboende med avlopp 48 917 346 250 588 4723 6824
Fritidsboende utan avlopp 3 917 346 250  – 4723 6236
Obebyggd tomt med avlopp 13 367 139 200 470 4723 5899
Endast GA2 året runt 692 692
Endast GA2 fritid 346 346
GA2+GA3+GA4 året runt 692 500 1175 2367
GA2+GA3+GA4 fritid 346 588 934

2. Amortering av investeringslån, betalas senast 30 nov 2018
Amorteringen för 2018 är 1300 kr och betalas av alla 152 fastigheter anslutna till vårt avloppsnät.
Investeringslånet avser reningsverket och amorteras årligen i 20 år (år 1 = 2013).


Exempel (2018):
En åretruntboende med avlopp betalar sin medlemsavgift med 8923 kr senast 30 april och sin del av amorteringen med 1300 kr senast 30 nov. Det blir alltså totalt 10223 kr för år 2018. 

Medlemsavgiften och amorteringen bestäms varje år på föreningsstämman i februari.


Vi har fem gemensamhetsanläggningar:
GA1 Vägar inom Klockhammar
GA2 Genomfartsvägar inom Klockhammar
GA3 Vattenanläggning
GA4 Avloppsanläggning
GA5 Byggnader m.m.


Arbetsdagar 2018
lördag 21 april
lördag   8 sept


Samfällighetsföreningens adress:
Adress- och kontaktuppgifter finns under fliken Kontakt!