Kontakt

Föreningsstämman 25 feb 2020 väljer styrelse och funktionärer som kommer att verka under 2020 fram till nästa stämma i februari 2021.

KLOCKHAMMARS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 2019

Skötsel och underhåll av föreningens gemensamma anläggningar och fastigheter. Medlemsavgifter, matrikel, arbetsdagar m.m. Vägar i området. Allmän information till intresserade som vill flytta till Klockhammar.

Föreningens adress:
Klockhammars Samfällighetsförening
c/o Hans Nilsson
Vargdalsvägen 14
705 92 ÖREBRO

Bankgiro: 735-9441
Organisationsnummer: 717909-4268
Swish: 123 277 6581

Styrelse 2019:

Hans Nilsson ordförande
hans.nilsson@klockhammar.se
Tel 070 – 587 21 19

Kristina Sundell, kassör, medlemsmatrikel
kristina.sundell@klockhammar.se
Tel 0736 – 91 33 10

Gabrielle Peteri, sekreterare
gabrielle.peteri@klockhammar.se
073 – 343 41 41 (arb)
070 – 240 4137 (priv)

Caroline Karlsson, ledamot
caroline.karlsson@klockhammar.se
073 – 154 78 61

Alexander Larsson, ledamot
alexander.larsson@klockhammar.se
0704 – 93 03 24

Suppleanter
Christer Söderbäck
christer.soderback@klockhammar.se
tel 0735 – 44 10 20

1 suppleant vakant från 1 aug 2019


Revisorer
Tomas Bodin, Sara Andersson
Lennart Åberg, suppleant, Margareta Uske, suppleant


Övriga funktionärer

Avloppsnät, reningsverk
Jonny Hagberg
jonny.hagberg@klockhammar.se
tel 070 – 642 58 06

Bad och omkringliggande gräsytor, husvagnsförvaring vintertid
Kjell Wahlqvist
kjell.wahlqvist@klockhammar.se
tel 070 – 586 95 22

Bokning av logen
Alexander Larsson
alexander.larsson@klockhammar.se
073 – 520 89 31
Bokningskalender för logen

Bokning av Spåhagen
Marie Nordin
marie.nordin@klockhammar.se
019 – 28 05 75
Bokningskalender för Spåhagen

Evenemangskommitté
Sanna Friberg
sanna.friberg@klockhammar.se
070 – 453 76 15

Hustomtekommitté
Michael Otthén
michael.otthen@klockhammar.se
070 – 429 38 27

Idrottskommitté
Claes Adolfsson
claes.adolfsson@klockhammar.se
070 – 302 38 20

Skog
Sten-Ove Bodin
sten-ove.bodin@klockhammar.se
tel 019 – 28 01 97

Vatten
Hans Selin
hans.selin@klockhammar.se
073 – 932 62 37

Valberedning
Helena Sjölinder
helena.sjolinder@klockhammar.se
070 – 441 17 29

Vägar
Börje Lundén
borje.lunden43@gmail.com
070 – 654 59 00

Adventsfirande
Monica Rumby
monica.rumby@klockhammar.se
076 – 026 05 53

Webbredaktör, SMS-utskick
Christer Söderbäck
christer.soderback@klockhammar.se
0735 – 44 10 20

Biträdande webbredaktör, SMS-utskick
Sven Nilsson 
sm4cgr@gmail.com
0708-280281