Kontakt

KLOCKHAMMARS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 2018

Skötsel och underhåll av föreningens gemensamma anläggningar och fastigheter. Medlemsavgifter, matrikel, arbetsdagar m.m. Vägar i området. Allmän information till intresserade som vill flytta till Klockhammar.

Klockhammars Samfällighetsförening
c/o Hans Nilsson
Vargdalsvägen 14
705 92 ÖREBRO

Bankgiro: 735-9441
Organisationsnummer: 717909-4268

Styrelsen består 2018 av följande personer:

Hans Nilsson ordförande
hans.nilsson@klockhammar.se
Tel 070 – 587 21 19

Kristina Sundell, kassör, medlemsmatrikel
kristina.sundell@klockhammar.se
Tel 0736 – 91 33 10

Christer Söderbäck, sekreterare, hemsida, SMS-utskick
christer.soderback@klockhammar.se
tel 0735 – 44 10 20

Göran Bergling, ledamot
goran.bergling@klockhammar.se
019 – 20 14 41

Mirelle Johansson, ledamot
mirelle.johansson@klockhammar.se
070 – 26 49 90

2 suppleanter vakanta


Revisorer
Tomas Bodin, Sara Andersson
Lennart Åberg, suppleant, Margareta Uske, suppleant


Övriga funktionärer
Avloppsnät, reningsverk
Jonny Hagberg
jonny.hagberg@klockhammar.se
tel 070 – 642 58 06

Bad och omkringliggande gräsytor, husvagnsförvaring vintertid
Kjell Wahlqvist
kjell.wahlqvist@klockhammar.se
tel 070 – 586 95 22

Bokning av logen, adventsfirande, lunch arbetsdagar
Monica Rumby
monica.rumby@klockhammar.se
tel 0760 – 26 05 53
Bokningskalender för logen

Bokning av Spåhagen
Marie Nordin
marie.nordin@klockhammar.se
tel 019 – 28 05 75
Bokningskalender för Spåhagen

Dricksvatten
Lars-Göran Åhrlin
lars-goran.ahrlin@klockhammar.se
tel 070 – 585 62 89

Evenemangskommitté, valberedning
Liselotte Sliwon
liselotte.sliwon@gmail.com
070 – 536 38 61

Hustomtekommitté
Kontaktperson vakant

Idrottskommitté
Oscar Nilsson
oscar.nilsson@klockhammar.se
tel 070 – 213 36 91

Skog
Sten-Ove Bodin
sten-ove.bodin@klockhammar.se
tel 019 – 28 01 97

Vägar
Kent Marberg
kent.marberg@klockhammar.se
070-325 53 30