Kontakt

KLOCKHAMMARS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 2020

Föreningens adress:
Klockhammars Samfällighetsförening
c/o Hans Nilsson
Vargdalsvägen 14
705 92 ÖREBRO

Bankgiro: 735-9441
Organisationsnummer: 717909-4268
Swish: 123 277 6581

Hans Nilsson, ordförande
hans.nilsson@klockhammar.se
Tel 070 – 587 21 19

Kristina Sundell, kassör, medlemsmatrikel
kristina.sundell@klockhammar.se
Tel 0736 – 91 33 10

Gabrielle Peteri, sekreterare
gabrielle.peteri@klockhammar.se
073 – 343 41 41 (arb)
070 – 240 4137 (priv)