Kontakt

KLOCKHAMMARS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 2020

Föreningens adress:
Klockhammars Samfällighetsförening
c/o Hans Nilsson
Vargdalsvägen 14
705 92 ÖREBRO

Bankgiro: 735-9441
Organisationsnummer: 717909-4268
Swish: 123 277 6581

Hans Nilsson, ordförande
hans.nilsson@klockhammar.se
Tel 070 – 587 21 19

Kristina Sundell, kassör, medlemsmatrikel
kristina.sundell@klockhammar.se
Tel 0736 – 91 33 10

Gabrielle Peteri, sekreterare
gabrielle.peteri@klockhammar.se
073 – 343 41 41 (arb)
070 – 240 4137 (priv)

Övriga styrelsemedlemmar hittar du i funktionärsförteckningen.

Övriga funktionärer
I funktionärsförteckningen hittar du fler kontaktuppgifter till våra frivilliga funktionärer men här kommer de viktigaste!

Avlopp
Jonny Hagberg
jonny.hagberg@klockhammar.se
070 642 58 06

Bad, gräsmattor
Kjell Wahlqvist

kjell.wahlqvist@klockhammar.se
070 586 95 22

Hemsida, SMS-utskick
Christer Söderbäck
christer.soderback@klockhammar.se
073 544 10 20

Hustomte
Hans Molin

Idrott
Claes Adolfsson
claes.adolfsson@klockhammar.se
070-3023820

Logen, förråd
Alexander Larsson
alexander.larsson@klockhammar.se
073 971 77 55

Skog
Sten-Ove Bodin
sten-ove.bodin@klockhammar.se
073 839 34 97

Spåhagen
Marie Nordin
marie.nordin@klockhammar.se
073 800 87 26

Vatten
Hans Selin
hans.selin@klockhammar.se
073 932 62 37

Väg
Börje Lundén
borje.lunden@klockhammar.se
070 654 59 00