Bokning av logen

Logen kan användas för medlemmarnas egna arrangemang som bröllop, släktkalas och liknande. Ingen avgift. Det finns sommarvatten och 220V. Man kan lätt duka för 100 personer. Logen bokas hos Alexander Larsson, 073 – 971 77 55

Kostnad
Ingen kostnad för medlem som arrangerar egen privat tillställning, t ex 50-årskalas. Övriga betalar 1000 kr till föreningens bankgiro vid tillträde, gäller både om extern person hyr logen eller om medlem  hyr logen för eget arrangemang som väntas ge intäkter.

Nyckel
Utlämnas vid logen av föreningens funktionär Alexander samtidigt som ett hyresavtal signeras och eventuell avgift betalas via överlämnat inbetalningskort. Nyckel återlämnas vid logen i samband med kontroll av avstädning.

Regler
Du informeras av Alexander när du hämtar nyckel, men det kan vara bra att veta följande:
1. inga levande ljus då logen är ytterst brandfarlig
2. festen ska avslutas senast kl 01.00

Bokningar 2020
april
25 arbetsdag

maj

juni
13 medlem

juli

augusti

september
12 arbetsdag