Ändra adress

Meddela kassören omgående om du har ändrad adress så att vår medlemsförteckning alltid är aktuell för medlemsutskick eller om  vi måste få kontakt med dig så fort som möjligt om det läcker vatten i ditt hus, exempelvis!

Mejla till kristina.sundell@klockhammar.se

och ange namn, adress, telefon och mejl!