Om Klockhammar

DET HÄR ÄR VÅRT KLOCKHAMMAR 2022!

Klockhammar är ett paradis året om. Sommartid finns härliga strövområden i sagolik natur. Vi har eget friluftsbad, boulebana, fotbollsplan och landbandyplan. Vintertid är Klockhammar bästa tänkbara utgångspunkt för skidturer i Kilsbergen. Flera vandringsleder och mountainbikeleder passerar oss.

Klockhammars bostadsområde består av 110 hektar varav 1/3 är tomtmark och 2/3 är grönområden. Huvuddelen av de hus som en gång tillhörde gården Klockhammar ingår i området. Det är stall, ladugård, magasin, lider, smedja, kvarn, en torpstuga och ett fritidshus. Allt detta äger och förvaltar Klockhammars samfällighetsförening gemensamt. Föreningen har också ett eget vattenverk och ett avloppsverk.

Driften av Klockhammar sköts av Klockhammars Samfällighetsförening. I föreningen finns flera kommittéer med olika ansvarsområden som sysselsätter cirka 40 olika funktionärer. Driften bygger på frivilliga insatser av medlemmarna. Vi kan på detta sätt hålla nere föreningens kostnader och alltså nå lägre medlemsavgifter.

Det finns 139 bebyggda och 11 obebyggda fastigheter i föreningen. 89 fastigheter är permanentboende och 50 fritidsboende. Dessutom är 4 fastigheter utanför föreningens område anslutna till vårt avlopp och 2 fastigheter till vattnet.

Vi har bussförbindelse med Örebro, 4 turer i vardera riktningen vardagar.

Fiber finns installerat i Klockhammar. Antingen har man anslutit sig eller så finns fiber förberett till tomtgräns. Kumbro är vår fiberinstallatörskontakt. Väl ansluten så väljer man själv internetleverantör och tjänster via Kumbros portal https://www.kumbro.se/stadsnat/privat/


ÅRLIGA AVGIFTER TILL SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN 2022
Årliga avgifter innebär 1) Medlemsavgift + 2) Amortering av investeringslån

1. Medlemsavgift, betalas senast 30 april 2022

2. Amortering av investeringslån, betalas senast 30 nov 2022
Amorteringen för 2022 är 1300 kr och betalas av alla fastigheter anslutna till vårt avloppsnät. Investeringslånet avser reningsverket och amorteras årligen i 20 år (år 1 = 2013).


Exempel (2022):
En åretruntboende med avlopp betalar sin medlemsavgift med 9288 kr senast 30 april och sin del av amorteringen med 1300 kr senast 30 nov. Det blir alltså totalt 10588 kr för år 2022. 

Medlemsavgiften och amorteringen bestäms varje år på föreningsstämman i februari.


Vi har fem gemensamhetsanläggningar:
GA1 Vägar inom Klockhammar
GA2 Genomfartsvägar inom Klockhammar
GA3 Vattenanläggning
GA4 Avloppsanläggning
GA5 Byggnader m.m.


Arbetsdagar 2022
lördag 23 april
lördag 17 sept


Samfällighetsföreningens adress:
Adress- och kontaktuppgifter finns under fliken Kontakt!