Om Klockhammar

DET HÄR ÄR VÅRT KLOCKHAMMAR 2023!

Klockhammar är ett paradis året om. Sommartid finns härliga strövområden i sagolik natur. Vi har eget friluftsbad, boulebana, fotbollsplan och landbandyplan. Vintertid är Klockhammar bästa tänkbara utgångspunkt för skidturer i Kilsbergen. Flera vandringsleder och mountainbikeleder passerar oss.

Klockhammars bostadsområde består av 110 hektar varav 1/3 är tomtmark och 2/3 är grönområden. Huvuddelen av de hus som en gång tillhörde gården Klockhammar ingår i området. Det är stall, ladugård, magasin, lider, smedja, kvarn, en torpstuga och ett fritidshus. Allt detta äger och förvaltar Klockhammars samfällighetsförening gemensamt. Föreningen har också ett eget vattenverk och ett avloppsverk.

Driften av Klockhammar sköts av Klockhammars Samfällighetsförening. I föreningen finns flera kommittéer med olika ansvarsområden som sysselsätter cirka 40 olika funktionärer. Driften bygger på frivilliga insatser av medlemmarna. Vi kan på detta sätt hålla nere föreningens kostnader och alltså nå lägre medlemsavgifter.

Det finns 144 bebyggda och 9 obebyggda fastigheter i föreningen. 90 fastigheter är permanentboende och 54 fritidsboende. Dessutom är 4 fastigheter utanför föreningens område anslutna till vårt avlopp och 2 fastigheter till vattnet.

Vi har bussförbindelse med Örebro, 5 turer i vardera riktningen vardagar.

Fiber finns installerat i Klockhammar. Antingen har man anslutit sig eller så finns fiber i de flesta fall förberett till tomtgräns (dock ej Bärplockarvägen på Smedstorpssidan). Kumbro är vår fiberinstallatörskontakt. Väl ansluten så väljer man själv internetleverantör och tjänster via Kumbros portal https://www.kumbro.se/stadsnat/privat/


ÅRLIGA AVGIFTER TILL SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN 2023
Årliga avgifter innebär 1) Medlemsavgift + 2) Amortering av investeringslån

1. Medlemsavgift, betalas senast 30 april 2023

2. Amortering av investeringslån, betalas senast 30 nov 2023
Amorteringen för 2023 är 1500 kr och betalas av alla fastigheter anslutna till vårt avloppsnät. Investeringslånet avser reningsverket och amorteras årligen i 20 år (år 1 = 2013).


Exempel (2023):
En åretruntboende med avlopp betalar sin medlemsavgift med 9410 kr senast 30 april och sin del av amorteringen med 1500 kr senast 30 nov. Det blir alltså totalt 10910 kr för år 2023. 

Medlemsavgiften och amorteringen bestäms varje år på föreningsstämman i februari.


Vi har fem gemensamhetsanläggningar:
GA1 Vägar inom Klockhammar
GA2 Genomfartsvägar inom Klockhammar
GA3 Vattenanläggning
GA4 Avloppsanläggning
GA5 Byggnader m.m.


Arbetsdagar 2023
lördag 22 april
lördag 16 sept


Samfällighetsföreningens adress:
Adress- och kontaktuppgifter finns under fliken Kontakt!