Ändra adress

Meddela kassören och ange

  • ditt namn/alla lagfarna ägares namn
  • din gamla adress
  • din nya adress
  • aktuellt telefonnummer
  • …och från vilket datum den nya adressen gäller

Kassören:
mikael.gustafsson@live.se
070 657 55 10