Ändra adress

Meddela sekreteraren och ange

  • ditt namn/alla lagfarna ägares namn
  • din gamla adress
  • din nya adress
  • aktuellt telefonnummer
  • …och från vilket datum den nya adressen gäller.

Sekreteraren:
birgitta.ludwigsson@klockhammar.se
073 942 31 00