Avlopp


Vår avloppsanläggning med två biologiska dammar

Avloppskommittén 2023 består av  Jonny Hagberg (sammankallande), Håkan Johansson, Peder Eriksson och Michael Holm.

Vårt dricksvatten och vår reningsanläggning för avloppsvatten står under tillsyn av Örebro kommun. Både dricksvatten och avloppsvatten analyseras regelbundet och redovisas till Miljökontoret.

Reningsprocessen kontrolleras dels före rening, dels efter, för att vi ska kunna se effektiviteten i reningsprocessen och att vi håller oss inom angivna riktvärden och gränser.

Analysresultat 25 juni 2024
INKOMMANDE STOR_20240625
UTGÅENDE STOR_20240625

Analysresultat 14 maj 2024
INKOMMANDE LITEN_20240514
UTGÅENDE LITEN_20240514

Analysresultat 2 april 2024
INKOMMANDE STOR 20240403
UTGÅENDE STOR 20240403

Analysresultat 21 feb 2024
INKOMMANDE LITEN_20240221
UTGÅENDE LITEN_20240221

Analysresultat 9 jan 2024
INKOMMANDE_STOR_20240109
INKOMMANDE-STOR_20240109  ersätts av ovanstående
UTGÅENDE-STOR_20240109

Analysresultat 13 nov 2023
INKOMMANDE-LITEN_20231115
UTGÅENDE-LITEN_20231115

Analysresultat 26 sept 2023
INKOMMANDE-STOR_2023-09_26.pdf
UTGAENDE-STOR_2023-09_26.pdf

Analysresultat 1 aug 2023
INKOMMANDE_LITEN_20230801
UTGÅENDE_LITEN_20230801

Analysresultat 16 maj 2023
INKOMMANDE_20230516
UTGÅENDE_20230516

Analysresultat 4 april 2023
INKOMMANDE_STOR_20230404
UTGÅENDE_STOR_20230404

Analysresultat 21 feb 2023
INKOMMANDE_20230221
UTGÅENDE_20230221

Analysresultat 10 jan 2023
INKOMMANDE_20230110
UTGÅENDE_20230110

Analysresultat 15 nov 2022
INKOMMANDE_20221115
UTGÅENDE_20221115

Analysresultat 27 sept 2022
INKOMMANDE_20220927
UTGÅENDE_20220927

Analysresultat 2 aug 2022
INGÅENDE_20220802
UTGÅENDE_20220802

Analysresultat 28 juni 2022
INKOMMANDE_20220628
UTGÅENDE_20220628

Analysresultat 17 maj 2022
Inkommande_20220517
Utgående_20220517

Analysresultat 5 april 2022
Inkommande_20220405
Utgående_20220405

Analysresultat 22 feb 2022
Inkommande_20220222
Utgående_20220222

Analysresultat 11 jan 2022
Inkommande_20220111
Utgående_20220111

Analysresultat 16 nov 2021
Inkommande _2021-11-16
Utgående_2021-11-16

Analysresultat 28 sept 2021
INKOMMANDE_20210928
UTGÅENDE_20210928

Analysresultat 03 aug 2021
Inkommande_2021-08-03
Utgående_2021-08-03

Analysresultat 26 juni 2021
Inkommande_20210629.pdf
Utgående_20210629

Analysresultat 18 maj 2021
Inkommande_20210518
Utgående_20210518

Analysresultat 23 feb 2021
INKOMMANDE_20210223.pdf
UTGAENDE_20210223.pdf

Analysresultat 12 jan 2021
Inkommande_20210112
Utgående_20210112

Analysresultat 12 nov 2020
Inkommande_20201112
Utgående _20201112

Analysresultat 22 sept 2020
Inkommande_20200922
Utgående_20200922

Analysresultat 29 juli 2020
Inkommande_20200729
Utgående_20200729

Analysresultat 24 juni 2020
INKOMMANDE_20200624
UTGÅENDE_20200624

Analysresultat 15 maj 2020
INKOMMANDE_20200515
UTGÅENDE_20200515

Analysresultat 8 april 2020
INKOMMANDE_20200408_0772
INKOMMANDE_20200408_0771
UTGÅENDE_20200408_0777
UTGÅENDE_20200408_0776

Analysresultat 17 feb 2020
INKOMMANDE_200218
UTGÅENDE_200218

Analysresultat 9 januari 2020
INKOMMANDE_20200109_1.pdf
INKOMMANDE_20200109_2.pdf
UTGÅENDE_20200109_1.pdf
UTGÅENDE_20200109_2.pdf

Analysresultat 13 november 2019
INKOMMANDE_20191113
UTGÅENDE_20191113

Analysresultat 1 oktober 2019
INKOMMANDE_20191001
UTGÅENDE_20191001

Analysresultat 31 juli 2019
Inkommande_2019-07-31
Utgående_2019-07-31


Förklaringar till reningsparametrar
BOD: Ett indirekt mått på avloppsvattnet innehåll av ORGANISKA FÖRORENINGAR. BOD-värdet anger hur mycket syre det åtgår för att med hjälp av bakterier bryta ner föroreningen. Reningen görs i stora höga gröna burken nedanför reningsverket. Reningskrav: Bäst möjliga.

BOD 7: Samma som ovan men mätt efter det att bakterierna fått verka under 7 dygn.  Reningen görs också i gröna burken. Reningskrav: Bäst möjliga.

COD-CR: Ett indirekt mått på avloppsvattnets innehåll av organiska föroreningar. Analysen görs med kaliumdikromat och mäter värdet på andra sorters organiska föroreningar än BOD. Reningen görs i gröna burken. Reningskrav: Bäst möjliga.

FOSFOR (Miljökontoret kallar mätpunkten för TOTALFOSFOR eller P-TOT): Fosfor är ett fast grundämne med kemisk beteckning P.  Fosfor förekommer i olika former i avloppsslammet och det totala värdet mäts. Fosfor är livsnödvändigt för biologisk tillväxt. Det är därför bönderna sprider avföring från ko och svin på sina åkrar. Men om vi inte tar bort det ur vårt avloppsvatten bidrar det till att bland annat sjön Tysslingen växer igen. Reningen görs inne i verket. ”Lorten” blir till slam som skickas ut i en tank i kullen före reningsverket. Slammet hämtas 4 gånger om året av Örebro slamsug med sin stora gula bil med släp. Utsläppskrav: max 0,6 mg / l.

pH: Ett mått på hur mycket vi bidrar till försurning av våra vattendrag.  Reningskrav: inga gränser uppsatta.


Vad människan lämnar ifrån sig före rening på ett dygn i genomsnitt i Sverige:

70 gram BOD
125 gram andra partiklar
1 gram fosfor från urin
0,5 gram fosfor via avföring
0,8 gram fosfor från tvätt, disk m.m.

Du förbrukar cirka 200 liter vatten per person och dygn.