Smedjan

Vår smedja är intakt med bälg, ässja och en mängd gamla verktyg. Smedjan är av och till i drift av entusiaster.