Kontakt

KLOCKHAMMARS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 2023

Föreningens adress:
Klockhammars Samfällighetsförening
c/o Jonny Jonsson
Patrons väg 3
705 92 ÖREBRO

Bankgiro: 735-9441
Organisationsnummer: 717909-4268
Swish: 123 277 6581

Jonny Jonsson, ordförande
jonny.m.jonsson@hotmail.se
073 526 15 70

Mikael Gustafsson, kassör
mikael.gustafsson@live.se
070 657 55 10

Björn Erlandsson, sekreterare
bjorn.erlandsson@live.se
070 293 13 81

Övriga styrelsemedlemmar hittar du i funktionärsförteckningen för 2023 som du fick i början av april. Där hittar du också fler kontaktuppgifter men här kommer de viktigaste!

Avlopp
Jonny Hagberg
jonny.hagberg@klockhammar.se
070 642 58 06

Bad, gräsmattor
Lars Carlsson
Viktoriagatan13@gmail.com
070 549 76 28

Hemsida, SMS-utskick
Christer Söderbäck
christer.soderback@klockhammar.se
073 544 10 20

Hustomte
Michael Otthén
m.otthen@gmail.com
070 429  38 27

Idrott
Claes Adolfsson
claes.adolfsson@klockhammar.se
070-3023820

Logen, förråd
Alexander Larsson
alexander.larsson@klockhammar.se
073 971 77 55

Skog
Sten Ove Bodin
sten.bodin@hotmail.com
073 839 34 97

Spåhagen
a) Marie Nordin
marie.nordin@klockhammar.se
073 800 87 26
b) Marianne Henriksson
marianne.henriksson11@gmail.com
070 291 04 15

Vatten
Patrik Gustafsson Lach
patrik@vedugnsverkstan.se
070 678 33 55

Väg
Per Bergman
070 585 66 84 (skicka SMS)