Kontakt

KLOCKHAMMARS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 2021

Föreningens adress:
Klockhammars Samfällighetsförening
c/o Frank Holmberg
Vargdalsvägen 20
705 92 ÖREBRO

Bankgiro: 735-9441
Organisationsnummer: 717909-4268
Swish: 123 277 6581

Frank Holmberg, ordförande
frank.holmberg@yahoo.com
070 – 284 57 69

Maria Pettersson, kassör
maria.pettersson@klockhammar.se
070 – 296 51 96

Gabrielle Peteri, sekreterare
gabrielle.peteri@klockhammar.se
073 – 343 41 41 (arb)
070 – 240 4137 (priv)

Kristina Sundell, medlemsmatrikel
kristina.sundell@klockhammar.se
Tel 0736 – 91 33 10

Övriga styrelsemedlemmar hittar du i funktionärsförteckningen för 2021. Där hittar du också fler kontaktuppgifter men här kommer de viktigaste!

Avlopp
Jonny Hagberg
jonny.hagberg@klockhammar.se
070 642 58 06

Bad, gräsmattor
Kjell Wahlqvist

kjell.wahlqvist@klockhammar.se
070 586 95 22

Hemsida, SMS-utskick
Christer Söderbäck
christer.soderback@klockhammar.se
073 544 10 20

Hustomte
Hans Molin
072 150 04 11

Idrott
Claes Adolfsson
claes.adolfsson@klockhammar.se
070-3023820

Logen, förråd
Alexander Larsson
alexander.larsson@klockhammar.se
073 971 77 55

Skog
Sten-Ove Bodin
sten-ove.bodin@klockhammar.se
073 839 34 97

Spåhagen
Marie Nordin
marie.nordin@klockhammar.se
073 800 87 26

Vatten
Bo Lundblad
bo.lundblad@klockhammar.se
070 811 07 20

Väg
Börje Lundén
borje.lunden@klockhammar.se
070 654 59 00

Valberedning
Merit Israelsson, kontaktperson
0706683342
Sara Andersson
Elisabet Ronquist