Kontakt

KLOCKHAMMARS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 2024

Föreningens adress:
Klockhammars Samfällighetsförening
c/o Anders Eriksson
Adolf Mörners Plan 3
702 28 Örebro

Bankgiro: 735-9441
Organisationsnummer: 717909-4268
Swish: 123 277 6581

Anders Eriksson, ordförande
anders.eriksson10@gmail.com
070 585 68 53

Mikael Gustafsson, kassör
mikael.gustafsson@live.se
070 657 55 10

Björn Erlandsson, sekreterare
bjorn.erlandsson@live.se
070 293 13 81

Övriga styrelsemedlemmar och funktionärer hittar du i medlemsmatrikeln för 2023 och snart i den nya förteckningen för 2024. Här kommer de viktigaste!

Avlopp
Jonny Hagberg
jonny.hagberg@klockhammar.se
070 642 58 06

Bad, gräsmattor
Martin Johansson
073 535 39 66

Hemsida, SMS-utskick
Christer Söderbäck
christer.soderback@klockhammar.se
073 544 10 20

Hustomte
Michael Otthén
m.otthen@gmail.com
070 429  38 27

Idrott
Claes Adolfsson
claes.adolfsson@klockhammar.se
070 302 38 20

Logen, förråd
Alexander Larsson
alexander.larsson@klockhammar.se
073 971 77 55

Skog
Sten Ove Bodin
sten.bodin@hotmail.com
073 839 34 97

Spåhagen
a) Marie Nordin
marie.nordin@klockhammar.se
073 800 87 26

Vatten
Patrik Gustafsson Lach
patrik@vedugnsverkstan.se
070 678 33 55

Väg
Per Bergman
070 585 66 84 (skicka SMS)