Kontakt

KLOCKHAMMARS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 2022

Föreningens adress:
Klockhammars Samfällighetsförening
c/o Caroline Karlsson
Slalomvägen 12
705 92 ÖREBRO

Bankgiro: 735-9441
Organisationsnummer: 717909-4268
Swish: 123 277 6581

Caroline Karlsson, tf ordförande
karlsson.caroline@outlook.com
073 – 154 78 61

Mikael Gustafsson, kassör
mikael.gustafsson@live.se
070 657 55 10

Birgitta Ludwigsson, sekreterare
birgitta.ludwigsson@klockhammar.se
073 942 31 00

Övriga styrelsemedlemmar hittar du i den utskickade funktionärsförteckningen för 2022. Där hittar du också fler kontaktuppgifter men här kommer de viktigaste!

Avlopp
Jonny Hagberg
jonny.hagberg@klockhammar.se
070 642 58 06

Bad, gräsmattor
Lars Carlsson
Viktoriagatan13@gmail.com
070 549 76 28

Hemsida, SMS-utskick
Christer Söderbäck
christer.soderback@klockhammar.se
073 544 10 20

Hustomte
Michael Otthén
m.otthen@gmail.com
070 429  38 27

Idrott
Claes Adolfsson
claes.adolfsson@klockhammar.se
070-3023820

Logen, förråd
Alexander Larsson
alexander.larsson@klockhammar.se
073 971 77 55

Skog
Sten Ove Bodin
sten.bodin@hotmail.com
073 839 34 97

Spåhagen
a) Marie Nordin
marie.nordin@klockhammar.se
073 800 87 26
b) Marianne Henriksson
marianne.henriksson11@gmail.com
070 291 04 15

Vatten
Patrik Gustafsson
patrik@vedugnsverkstan.se
070 678 33 55

Väg
Per Bergman
070 585 66 84 (skicka SMS)