Historik

Karl Lager berättar:

”Efter diverse letande i gamla dokument och kartor tror jag mig förstå varifrån namnet Klockhammar kommer.
När stångjärnshamrarna anlades med början 1640 kom dessa att kallas Klockarhytte hamrar vilket framgår av kartor bl a från 1690. Klockarhyttan är ett gammalt ortsnamn som fanns långt innan stångjärnshamrarna kom. Hytta fanns där redan på 1300-talet. Det fanns även ett bergslagshemman om 1 helt mantal före 1640 vid Klockarhyttan. Detta hemman hade skog som sträckte sig från Hästskoröse, alltså ovanför Slalomvägen, nästan till Blankhults gamla skola. Vidare till Nya dammen, Hästskomossen och till Svartberget, det som ligger närmast Rusakulan och tillbaka till Hästskoröse.  Rester av detta detta hemman finns uppströms bäcken från nuvarande Klockarhyttan och har på senare tid kallats Skaten. Detta hemman kom att ingå i Klockhammars bruk från 1670-talet.
När man så skulle benämna det bruk som ägde hamrarna hade man flera möjligheter varav ett var omöjligt att använda nämligen Klockarhytte bruk. Eftersom det redan fanns en masugn där kunde det bli en förväxling. Ett annat alternativ skulle kunnat vara Klockarhytte hammars bruk. Detta tror jag skulle bli för långt namn varför man fastnade för Klockhammars bruk. Orten där bruksherrgården låg kom senare att kallas Klockhammar.
Hälsningar,
Karl Lager

Vår medlem Karl Lager är född och uppvuxen i Klockhammar. Han har stor kunskap om traktens historia.

Nedan finner du intressant information om det forna Klockhammar. Det är främst vår medlem Karl Fredrik Lager som står för historiken. Du kan studera fotografier men också följa Lagers historiska rundvandringar i Klockhammar!

Historiska svartvita bilder

Historiska rundvandringar

Annat från det gamla Klockhammar