Annat från det gamla Klockhammar

Text och bild: Bengan Sundin, 2021

Kalle Lager, sensommaren 1977. Kalle och Karin var föräldrar till Karl Fredrik och Per-Olof Lager. Karl Fredrik och Per-Olof ser vi då och då vid sin stuga.


Karin Lager har stortvätt. Hon gjorde en stortvätt på våren och en på hösten. Karins pappa var rättare hos Klockhammars Gård.


Karin använder tvättmaskinen BLÄNDA modell 1897. Den tillverkades av industrifabriken Hällabäck och såldes av Åhlen & Holm på postorder 1900 – 1940.


BLÄNDA presenterades på Stockholmsutställningen 1897.

Kalle i grönsakslandet


Här ser du hur man använder Blända vid Odensjö Hembygdspark! Klicka på bilden!


Text och bild: Hans Nilsson


Karl och Karin Lager kupar potatis och tvättar.


Skriven till Klockhammars 50-årsjubileum 2018

Klockhammar i gången tid!                         

1640 Erik Andersson och Borgmästaren Hans Eriksson fick privilegium för stånghammare 1660 Barta von Gent anlade 3 stångjärnshammare och en masugn. Det flyttades under 1800-talet till Frösvidal o Aspa.
1700 Carl Fredrik Holmberg och Albreckt Molitor tar över.
1788 Kunglige sekreteraren Adolf Fredrik Falkenstedt tar över
1804 Gustav Geijerstam tar över
1811 Justitieministern Carl Petter Törneblad köper gården
1824 Huvudbyggnaden uppförs av Törneblad
1848 köper Carl Gustav Löwenhielm o planterar alla ekar, lindar o bokar bl a
1868 köper Baron Fredrik Campell
1899 köper Erik Jonsson i Lövsta o August Nordstrand i Nybble
1901 köper Friherre Fredrik von Gedda (bodd en tid hos prästfrun i kil fru Wahlfisk)
1907 köper Hilding Bruce. Trädgården utökas med 700 fruktträd, bygger 1911 mejeri, tre logar, nya ladugården två vagnshus och ett magasin.
Bruce dör 1914 men familjen behåller gården till 1936 då
Erik Nilsson köper den. Nilsson dör 1967 och sterbhuset säljer till Hans Hadenius. Fritidområdet började så smått byggas på 1930-talet. Nilsson upplät varje år några tomter mot arrendekontrakt.
1960 var det ett 50-tal ”arrendatorer”.
Då Nilsson gick ur tiden vaknade vi upp ur vår lugna tillvaro.
Vem skulle köpa gården? Får vi bo kvar? Så småningom blev det ännu värre!!! Betongbolaget H Hadenius har köpt gården.
Här ska bli grustag. Vi måste se oss om efter något annat.

Men H. Hadenius ändrade sig och kom tillsammans med stugägarna om att göra ett fritidsområde istället.
16.e sept 1968 bildas en interimsstyrelse och Klockhammars tomtägarförening bildas.
Exploateringen påbörjas den 3:e okt, vägar, vatten, avlopp mm kom till stånd med en väldig fart. När allt var klart överläts området till föreningen och föreningen fick lagfart för övertagandet  den 24 mars 1971 och lagfart för våra gemensamma områden 16:maj 1973.
Klockhammar var brukets namn och samlingsnamn för gårdarna i Ullavi men namnet har aldrig varit kopplat till någon fastighet. ”Gården” heter Ullavi 1:8