Byggnader och anläggningar

I Klockhammar finns en mängd byggnader och två viktiga anläggningar.

Huvuddelen av de hus som en gång tillhörde gården Klockhammar ingår i samfälligheten. Det är

  • stall
  • ladugård
  • magasin
  • lider
  • smedja
  • kvarn
  • en torpstuga (Spåhagen)
  • ett fritidshus (Bränneridalen)
  • eget avloppsreningsverk
  • eget vattenverk

Allt detta äger och förvaltar Klockhammars samfällighetsförening.