Kvarnen

Det är svårt att med några fotografier ge rättvisa åt det magnifika byggnadsminne som finns i föreningens ägo. Praktiskt taget hela maskineriet från den vattendrivna kvarnen finns kvar och genomgår sakta en pietetsfull renovering med hjälp av intresserade medlemmar.

I en överfallskvarn drivs vattenhjulet runt genom att vattnet strömmar över det, i en underfallskvarn forsar vattnet nedtill som på bilden här intill. En skvalta eller skvaltkvarn hade ett liggande vattenhjul på samma vertikala axel som den roterande kvarnstenen, vilket krävde liten fallhöjd.