Protokoll och dokument

Utdrag från styrelsens protokoll

Här finner du utdrag från styrelsens protokoll från verksamhetsåret. Detta är kortfattade utdrag för att du som medlem ska kunna följa vad som händer i föreningen, men eftersom sidan är öppen för alla är all information som kan bedömas som känslig borttagen, liksom alla personuppgifter. 
Föreningens revisorer har naturligtvis tillgång till de fullständiga protokollen.
Nytt utdrag publiceras när det nya protokollet är justerat och lämnat till revisorerna.
Har du frågor eller synpunkter kontaktar du styrelsen!

/Björn Erlandsson, sekreterare

Utdragen publiceras i pdf-format.

Verksamhetsåret 2024

Utdrag protokoll 1 2024
4 mars 2024