Solceller

31 03 2022
Extrastämman återvisar solcellsprojekteringen till styrelsen

Extrastämman 31 mars 2022 beslutade att föreningen i dagsläget inte har råd med en större solcellsinvestering men gav samtidigt styrelsen i uppdrag att fortsätta att titta på alternativ för att minska elkostnaderna för föreningen.  Nedanstående information får stå kvar på hemsidan tillsvidare då den innehåller en hel del allmänna fakta.

/CS


06 02 2022
Medlemsinformation om föreslagen utbyggnad av solceller vid Reningsverket

I utsänt budgetförslag finns angivet en investering avseende solceller vid reningsverket i syfte att minska kostnaden för köpt el till verket. Installationen skulle bekostas av att vi använder vårt reservkapital.

Reningsverket förbrukar mycket elektrisk energi. Elräkningen kan reduceras genom installation av solceller nära reningsverket. Styrelsen har inhämtat offert som presenteras här i korthet.


Översikt av reningsverket. Du ser två biologiska dammar, reningsverkets anläggningar och den väg som åt vänster i bild leder mot Ugglebergsvägen.


Tänkt placering av 102 st solceller på mark. Fotografiet är orienterat nord-syd och du ser att solcellerna närapå exakt är orienterat mot söder.


Här ser du exakt nord-sydorientering! nord = uppåt i bild, syd = nedåt i bild.

Offerten är beräknad på 102 paneler, vilket är högsta antal  för den säkring som finns. Solcellerna placeras på mark efter röjningsarbete i terrängen.
58% av den el som produceras används direkt i Reningsverket. Resterade 42% säljs och föreningen får betalt vilket reducerar fakturorna.


Stativ för markmontage.

När detta skrivs (1 feb 2022) får inte företag (vår förening räknas i sammanhanget som företag) någon skattereduktion vid installation av solceller men det kan ändras innan installationsarbetet och i så fall reduceras investeringskostnaden.
Beräknad återbetalningstid räknat på 1 kr/kWh är 7,6 år.  Räknar vi på garantitiden för solpanelerna (25 år) så blir förräntningen på en investerad krona 15%. Ingen dålig ränta, eller hur!

Vad är reservkapital och hur kan detta användas?
I våra stadgar kan vi läsa följande:

§12 Underhålls- och förnyelsefond:
Till föreningens underhålls- och förnyelsefond skall årligen avsättas minst 10% av inflytande medlemsavgifter. Förnyelsefondens tak beslutas på årsmötet.

Stadgarna anger tydligt att fonden inte är en låst kassakista utan att fonden ska användas vid behov och till förbättringar som exempelvis leder till minskade kostnader på sikt.

Fondens tak är enligt senaste stämmobeslutet 1,5 Mkr.

Budgetförslaget innebär att hela reservkapitalet om 700 000 kr utnyttjas till detta men att vi samtidigt avsätter 500 000 kr till nytt reservkapital.

I budgeten avsätts även 50 000 kr i markberedning avsende placeringen av solcellerna.

Styrelsen erfar att den ökade efterfrågan på solceller innebär att priserna stiger varför det finns en ”fara i dröjsmål”.

Läs mer i följande pdf-filer:

Projektöversikt

Kassaflöde

Avkastning

Monteringssystem på mark

Solcell

Växelriktare

Veosol Energis Allmänna Försäljningsvillkor_Installationer Solel_Ver 2021-01

Från Miljödepartementet