Hem

Här publiceras viktig medlemsinformation från styrelsen, våra kommittéer, akuta problem med vattnet och liknande. Andra händelser och iakttagelser av lokal karaktär finns under fliken Aktuellt.


10 07 2024
Säsongens andra badvattenprov

Badvattenprov vid vårt bad taget 3 juli har analyserats av Eurofins och befunnits ”Tjänligt enligt Vägledning kring EU-bad version 11. 2021-10-19. ”

I vägledningen kan man läsa att bedömningarna betecknas Tjänligt, Tjänligt med anmärkning eller Otjänligt.
/CS


01 07 2024
Hästhagarna och långt gräs

Vår entreprenör kommer inom kort att snygga till de hagar där det tidigare gått hästar. Förutom hästhagarna kommer ytterligare några ytor att bearbetas. En traktor med påhakad betesputs kommer att göra jobbet. Förutom gräs så kommer en del sly att gå hädan, dock med risk/möjlighet att återuppstå om de är för kraftiga för betesputsen.

/Hans Selin, Vägkommittén


16 06 2024
Att fylla vatten i egen pool

När du behöver fylla din pool så gör du som vår medlem på Jaktvägen: du rekvirerar vatten från en åkare som har denna tjänst. Föreningens vatten varken kan eller får användas för detta ändamål.
/Patrik, Vattenkommittén


14 06 2024
Vägkanterna ska klippas under vecka 26

Passa på att plocka alla vackra blommor i vägdikena nu före midsommar. Efter midsommar, vecka 26, planerar vår entreprenör att klippa våra vägdiken/kanter.
Mvh Vägkommitten

12 06 2024
Vägarbetet på Orienterarvägen


04 06 2024
Säsongens första badvattenprov

Badvattenprov vid vårt bad taget 29 maj har analyserats av Eurofins och befunnits ”Tjänligt enligt Vägledning kring EU-bad version 11. 2021-10-19. ”

I vägledningen kan man läsa att bedömningarna betecknas Tjänligt, Tjänligt med anmärkning eller Otjänligt
/CS


30 05 2024
Haveri i Avloppsverket – ditt fel!

Nu har det hänt igen! Det har hamnat trasor och våtservetter i avloppsledningarna. Då blir det stopp i våra pumpar vilket omedelbart måste åtgärdas.

Spola inte ned trasor och våtservetter i avloppet!

/Jonny Hagberg, Avloppskommittén


26 05 2024
Information vid akut vattenavbrott

Vid problem med vattenförsörjningen larmas Vattenkommittén oftast automatiskt men tar även tacksamt emot felrapporter från medlemmarna.

Stämman har valt fyra medlemmar till vattenfunktionärer. Den medlem som har ansvaret aktuell vecka gör sitt yttersta för att snabbt återställa tillgången till vatten. Det kan krävas åtgärder i verket, telefonkonsultation med övriga kommittémedlemmar eller med leverantör. Föreningens styrelse kan behöva konsulteras om det krävs akuta åtgärder, t ex om detta kostar pengar.

Var och en förstår säkert att ansvarig funktionär har häcken full med att återställa vattenflödet. Att i det läget försöka hinna svara på medlemmarnas berättigade frågor typ ”hur går det?” är inte möjligt.

Du får därför löpande information på följande sätt:

När ansvarig funktionär väl har fått larmet om störningar i vattenproduktionen – via automatlarm eller via observant medlem – så händer följande:

  1. Vattenfunktionären kontaktar omedelbart webbredaktören med den information som finns för stunden.
  2. Webbredaktören informerar omedelbart medlemmarna på hemsidans huvudsida (denna) direkt under www.klockhammar.se och skickar även ut relevant SMS.
  3. Vattenfunktionären informerar därefter webbredaktören löpande när det finns något nytt att berätta.
  4. Webbredaktören informerar i sin tur omedelbart medlemmarna på webbsidan som från och med nu är huvudplats för informationen.

Skulle ordinarie webbredaktör vara oanträffbar så finns redundans i form av en reservredaktör med alla befogenheter.
/CS , PGL


02 05 2024, 10 05 2024, 15 05 2924, 25 05 2024
Fullt i SMS-listan – avstå om du kan

Uppdatering:
Fyra (4) familjemedlemmar har nu avstått från egna SMS, men jag behöver fler ”lediga positioner” på SMS-listan. Vem blir nästa att avstå?

Vi har nått taket på antal deltagare i föreningens SMS-utskick vid akuta händelser. Nyinflyttade medlemmar får inte plats. KAN du avstå något konto så tackar jag för det. Ett hushåll behöver inte två konton, inte heller utflugna barn, avflyttade ex eller den som flyttat till annan ort.

Mejla mobilnummer så raderar jag!
Christer Söderbäck, SMS- och webbansvarig
christer.soderback@klockhammar.se


15 04 2024, uppdaterad 16 04 2024
Att bränna kvistar, gräs och löv i ett hörn av trädgården…

Kommunen har den 16 april uppdaterat sin hemsida angående den nya lagen:
https://www.orebro.se/bygga-bo–trafik/avfall–atervinning/elda-inte-avfall.html

...är inte tillåtet efter 1 jan 2024. Jag kollade vad som gäller inom detaljplanerat område inom Örebro kommun (dit även Klockhammar räknas) med kommunens miljö- och hälsoskyddsinspektör som vänligt svarade följande:

”Hej Christer!
I dagsläget får man inte elda trädgårdsavfall på den egna tomten då kommunen inte har föreskrivit om undantag från kraven på behandling av det sorterade trädgårdsavfallet. Den enda möjlighet som finns att elda trädgårdsavfall är att ansöka om dispens vid offentliga tillställningar som avses i 2 kap. 3 § ordningslagen (1993:1617). 

Trädgårdsavfallet ska i första hand materialåtervinnas. Det innebär att det kan komposteras eller flisas på den egna tomten eller så kan det lämnas på en kommunal ristipp.  Kommunen ska se över den kommunala avfallsföreskriften, så detta kan komma att förändras längre fram. 

Du önskade webblänk, här är en länk till avfallsförordningen. Det är 3 kap. 1§ som säger att man är skyldig att separera trädgårdsavfall, 1c§ som reglerar att man ska prioritera materialåtervinning samt 19§ som förbjuder förbränning av avfallet. Dispens för offentlig tillställning regleras av 19a§.
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/avfallsforordning-2020614_sfs-2020-614/#K3

Här hittar du kommunens avfallsföreskrift. Enligt 3 kap. 13§ avfallsförordningen får kommunen meddela undantag från kraven i 1c§, men i dagsläget har vi ingen sådan bestämmelse.
https://www.orebro.se/download/18.48976c7718c8af0a6c517a9/1704191631152/Kommunalt%20avfall%20-%20f%C3%B6reskrifter%20om%20hantering%202024.pdf

Tyvärr har vi sett att uppgifterna på kommunens hemsida inte är uppdaterade men detta ska ske inom kort. 

Med vänlig hälsning,
Louise Kransmo, Miljö– och hälsoskyddsinspektör
Örebro kommun, Miljö– och stadsbyggnadsförvaltningen, Miljöavdelningen, Miljöskydd”

Publicerat på hemsidan av webbredaktören Christer S, på uppdrag av styrelsen.


25 03 2024
Angående vårbrevet till medlemmarna

Styrelsen skickar i dagarna ut ett vårbrev till medlemmarna. Vår nyvalde ordförande Anders Eriksson inleder med en personlig vårhälsning och med aktuell medlemsinformation. Kassören påpekar särskilt följande:

  1. Vårbrevet innehåller en faktura avseende halva medlemsavgiften. Stämman beslutade ju att man får dela upp årsavgiften på två tillfällen: 30 april och 31 oktober.
    Vill du betala hela årsavgiften den 30 april så går det naturligtvis bra! Hela årsavgiften finns i budgeten på sista sidan i den häftade bunten som inleds med ”Vårbrev…”
  2. I vårbrevet uppmanas du även att om möjligt komplettera dina uppgifter i VÄGFAS, föreningens nya administationsstöd. Vi kan spara pengar om så många som möjligt deltar då utskick kan ske som mejl i stället för som pappersbrev, du ansvarar själv för att dina kontaktuppgifter är korrekta osv.

Så här ser detta ut: På den faktura som du nu fått tillsammans med vårbrevet finns webbadressen till VÄGFAS och din personliga kod. Matar du in webbadressen vagfas.se/m/
så kommer du hit:

Din personliga kod finns på fakturan omedelbart ovanför rubriken ”Specifikation”.

Väl inloggad ser du följande (mitt exempel):

/CS


13 03 2024
Styrelsen har konstituerat sig

Den nyvalda styrelsen ha nu konstituerat sig med följande resultat:
Ordförande: Anders Eriksson (vald av stämman)
Sekreterare: Björn Erlandsson
Kassör: Mikael Gustafsson
Vice ordförande: Merit Israelsson

Hälsningar Björn


05 03 2024
Märk din postlåda!

Hej alla Klockhammarsbor!
Alla som har postlådor i området behöver se över uppmärkningen av dessa. Som det är nu finns det många lådor som inte är korrekt uppmärkta. Postnord påpekar att det är varje fastighetsägares ansvar att sätta upp brevlåda och att märka denna.
Lådan ska märkas tydligt med namn och adress och skylten ska vara minst 200 mm x 25 mm.
Även den som inte är folkbokförd i området men som har en brevlåda uppsatt behöver se till att den är tydligt uppmärkt, så att ingen sammanblandning uppstår.
//Styrelsen genom Björn Erlandsson, sekreterare

28 02 2024, uppdaterad 01 03 2024
Kort rapport från stämman

Stämmoprotokollet är nu justerat och publicerat på vår hemsida.
Tack till mötessekreteraren Caroline Karlsson som så snabbt fått protokollet justerat och klart!
/CS

Gårdagens stämma i församlingshemmet samlade ett femtiotal deltagare varav 45 röstberättigade. Gunhild Wallin ledde förhandlingarna med säker och erfaren hand medan Caroline Karlsson tog hand om protokollet. Till föreningens ordförande på ett år valdes Anders Eriksson. Den nya styrelsen kommer att presenteras här på hemsidan så fort som den har konstituerat sig vilket sker måndag 4 mars. Tidigare hade Skatteverket meddelat att samfällighetsföreningar skulle bli skyldiga att debitera moms på medlemsavgifterna men kontraorder kom i ett sent skede från Högsta förvaltningsdomstolen (läs gärna domen) som i beslut 20 feb 2024 meddelade att samfälligheters årsavgifter inte är momspliktiga. Nya reviderade dokument (debiteringslängd och budgetförslag) hann inte distribueras  i förväg till medlemmarna men ett reviderat budgetförslag för 2024 delades ut vid stämman och antogs. Det blir heller ingen moms på investeringslånet. Medlemsavgifterna för 2024 kommer att publiceras på hemsidan under veckan, stämmoprotokollet justeras inom två veckor och skickas ut till alla medlemmar inklusive en reviderad debiteringslängd och övriga sedvanliga handlingar.

/CS


26 01 2024
Nytt hus byggs på Semestervägen

”Under vecka 6 – 7 kommer grunden påbörjas för vårt hus på Semestervägen 2 c.
Onsdag 13 mars kommer själva husleveransen vilket kommer medföra begränsad framkomlighet för er som bor längre in på Semestervägen. Detta gäller framförallt mellan 06.00 – 12.00. Fordon kommer ändra sin placering under dagen och det kommer finnas möjlighet att passera vid något tillfälle under denna tid. Men om du ska iväg snabbt under denna tid (på morgonen) är det säkraste kortet att parkera din bil på den stora parkeringen. Vi kommer även gå runt och knacka på hos berörda innan detta datum för att informera.

Vi ser mycket fram emot att bli Klockhammarsbor!
Bästa hälsningar,
Anna, Mattias och Ludvig Nilsson. Sonen Simon kommer också bo där ibland vid studieuppehåll. Och katten Lillan Catwoman Nilsson såklart.
Kontakt: simonludvig@hotmail.com


27 12 2023
Nu har jag flyttat in!

Här kommer en vintrig hälsning från Semestervägen 2A. Jag flyttade in precis innan jul och börjar nu se ljuset i flyttunneln. Jag har blivit väl mottagen av såväl mina närmaste grannar som de andra bybor jag stött på under mina upptäcktsfärder. Det känns väldigt bra.
Alla som vill och kan är självklart varmt välkomna att komma förbi och säga hej och kanske komma med några bra ”klockhammarstips”.

God fortsättning!
Vänligen,
Erik Brodin


Äldre inlägg har flyttats till fliken Arkiv!
/CS