Hem

Här publiceras viktig medlemsinformation från styrelsen, våra kommittéer och liknande. Andra nyheter, händelser och iakttagelser av lokal karaktär finns under fliken Aktuellt.


02 05 2024, 10 05 2024, 15 05 2924
Fullt i SMS-listan – avstå om du kan

Uppdatering:
Tre  (3) familjemedlemmar har nu avstått från egna SMS, men jag behöver fler ”lediga positioner” på SMS-listan. Vem blir nästa att avstå?

Vi har nått taket på antal deltagare i föreningens SMS-utskick vid akuta händelser. Nyinflyttade medlemmar får inte plats. KAN du avstå något konto så tackar jag för det. Ett hushåll behöver inte två konton, inte heller utflugna barn, avflyttade ex eller den som flyttat till annan ort.

Mejla mobilnummer så raderar jag!
Christer Söderbäck, SMS- och webbansvarig
christer.soderback@klockhammar.se


16 04 2024
Midsommarfirande i Klockhammar 2024

Vi vet att det hos er medlemmar finns önskemål om att vi även i år ska ha ett gemensamt midsommarfirande vid Klockhammarsdammen.  Helt avgörande är om vi kan finna några medlemmar som kan tänka sig att hjälpa till dels med förberedelser men även med själva arrangemanget på midsommarafton annars blir det tyvärr inget gemensamt midsommarfirande i år.  Nedan har vi listat några ansvarsområden:

  • ansvara för att ta fram inbjudan och sätta upp på anslagstavlorna
  • hämtning av midsommarstången i kvarnen
  • ansvara för bindning och uppsättning av midsommarstången på midsommarafton
  • dagen före fixa sly från anvisad plats (cirka tre släpkärror)
  • sång, musik och lekar på midsommarafton

/Styrelsen

Hör av er snarast till
Merit Israelsson
merit.israelsson@yahoo.se
070 668 33 42


15 04 2024, uppdaterad 16 04 2024
Att bränna kvistar, gräs och löv i ett hörn av trädgården…

Kommunen har den 16 april uppdaterat sin hemsida angående den nya lagen:
https://www.orebro.se/bygga-bo–trafik/avfall–atervinning/elda-inte-avfall.html

...är inte tillåtet efter 1 jan 2024. Jag kollade vad som gäller inom detaljplanerat område inom Örebro kommun (dit även Klockhammar räknas) med kommunens miljö- och hälsoskyddsinspektör som vänligt svarade följande:

”Hej Christer!
I dagsläget får man inte elda trädgårdsavfall på den egna tomten då kommunen inte har föreskrivit om undantag från kraven på behandling av det sorterade trädgårdsavfallet. Den enda möjlighet som finns att elda trädgårdsavfall är att ansöka om dispens vid offentliga tillställningar som avses i 2 kap. 3 § ordningslagen (1993:1617). 

Trädgårdsavfallet ska i första hand materialåtervinnas. Det innebär att det kan komposteras eller flisas på den egna tomten eller så kan det lämnas på en kommunal ristipp.  Kommunen ska se över den kommunala avfallsföreskriften, så detta kan komma att förändras längre fram. 

Du önskade webblänk, här är en länk till avfallsförordningen. Det är 3 kap. 1§ som säger att man är skyldig att separera trädgårdsavfall, 1c§ som reglerar att man ska prioritera materialåtervinning samt 19§ som förbjuder förbränning av avfallet. Dispens för offentlig tillställning regleras av 19a§.
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/avfallsforordning-2020614_sfs-2020-614/#K3

Här hittar du kommunens avfallsföreskrift. Enligt 3 kap. 13§ avfallsförordningen får kommunen meddela undantag från kraven i 1c§, men i dagsläget har vi ingen sådan bestämmelse.
https://www.orebro.se/download/18.48976c7718c8af0a6c517a9/1704191631152/Kommunalt%20avfall%20-%20f%C3%B6reskrifter%20om%20hantering%202024.pdf

Tyvärr har vi sett att uppgifterna på kommunens hemsida inte är uppdaterade men detta ska ske inom kort. 

Med vänlig hälsning,
Louise Kransmo, Miljö– och hälsoskyddsinspektör
Örebro kommun, Miljö– och stadsbyggnadsförvaltningen, Miljöavdelningen, Miljöskydd”

Publicerat på hemsidan av webbredaktören Christer S, på uppdrag av styrelsen.


08 04 2024
Fel porto på föreningens vårbrev

Vårbrevet som nyligen skickats till alla medlemmar har kanske inte nått alla eftersom det tyvärr varit underfrankerat. Du kan ha fått ett sms från Postnord om att betala mer porto men brevet kan ändå ha delats ut utan inbetalning.

Brevet innehöll en vårhälsning från styrelsen, en faktura avseende medlemsavgiften, budget för 2024, debiteringslängd och funktionärsförteckning. Har du inte fått brevet så kontakta vår kassör Mikael Gustafsson, mikael.gustafsson@live.se, tel 070 657 55 10.

Vi beklagar så mycket det inträffade!
Hälsningar,
Anders Eriksson ordförande


25 03 2024
Angående vårbrevet till medlemmarna

Styrelsen skickar i dagarna ut ett vårbrev till medlemmarna. Vår nyvalde ordförande Anders Eriksson inleder med en personlig vårhälsning och med aktuell medlemsinformation. Kassören påpekar särskilt följande:

  1. Vårbrevet innehåller en faktura avseende halva medlemsavgiften. Stämman beslutade ju att man får dela upp årsavgiften på två tillfällen: 30 april och 31 oktober.
    Vill du betala hela årsavgiften den 30 april så går det naturligtvis bra! Hela årsavgiften finns i budgeten på sista sidan i den häftade bunten som inleds med ”Vårbrev…”
  2. I vårbrevet uppmanas du även att om möjligt komplettera dina uppgifter i VÄGFAS, föreningens nya administationsstöd. Vi kan spara pengar om så många som möjligt deltar då utskick kan ske som mejl i stället för som pappersbrev, du ansvarar själv för att dina kontaktuppgifter är korrekta osv.

Så här ser detta ut: På den faktura som du nu fått tillsammans med vårbrevet finns webbadressen till VÄGFAS och din personliga kod. Matar du in webbadressen vagfas.se/m/
så kommer du hit:

Din personliga kod finns på fakturan omedelbart ovanför rubriken ”Specifikation”.

Väl inloggad ser du följande (mitt exempel):

/CS


25 03 2024
Nytt på hemsidan: Köp & Sälj

Jag har skapat en särskild sida för den som vill köpa eller sälja något i Klockhammar. Sidan är avsedd för medlemmar i Klockhammars Samfällighetsförening.
/CS


13 03 2024
Styrelsen har konstituerat sig

Den nyvalda styrelsen ha nu konstituerat sig med följande resultat:
Ordförande: Anders Eriksson (vald av stämman)
Sekreterare: Björn Erlandsson
Kassör: Mikael Gustafsson
Vice ordförande: Merit Israelsson

Hälsningar Björn


11 03 2024
En bil kommer lastad…
…med ett hus till Semestervägen


Hej alla på Semestervägen!
Vi har precis lagt brev i aktuella brevlådor då vårt hus till Semestervägen 2C kommer på onsdag 13 mars. Vägen kommer blockeras mellan c:a 06.00 – 10.00 men sopbilen släpps fram!

Många hälsningar, Anna o Mattias Nilsson

08 03 2024
Inför deklarationen

Alla vi som i november 2023 betalat på investeringslånet för reningsverket får dra av räntekostnaden utslagen på respektive fastighet: 621 kr per fastighet vilket kassören har angivit i den ekonomiska redovisningen till stämman som vi hade för några veckor sedan.
/CS


05 03 2024
Märk din postlåda!

Hej alla Klockhammarsbor!
Alla som har postlådor i området behöver se över uppmärkningen av dessa. Som det är nu finns det många lådor som inte är korrekt uppmärkta. Postnord påpekar att det är varje fastighetsägares ansvar att sätta upp brevlåda och att märka denna.
Lådan ska märkas tydligt med namn och adress och skylten ska vara minst 200 mm x 25 mm.
Även den som inte är folkbokförd i området men som har en brevlåda uppsatt behöver se till att den är tydligt uppmärkt, så att ingen sammanblandning uppstår.
//Styrelsen genom Björn Erlandsson, sekreterare

28 02 2024, uppdaterad 01 03 2024
Kort rapport från stämman

Stämmoprotokollet är nu justerat och publicerat på vår hemsida.
Tack till mötessekreteraren Caroline Karlsson som så snabbt fått protokollet justerat och klart!
/CS

Gårdagens stämma i församlingshemmet samlade ett femtiotal deltagare varav 45 röstberättigade. Gunhild Wallin ledde förhandlingarna med säker och erfaren hand medan Caroline Karlsson tog hand om protokollet. Till föreningens ordförande på ett år valdes Anders Eriksson. Den nya styrelsen kommer att presenteras här på hemsidan så fort som den har konstituerat sig vilket sker måndag 4 mars. Tidigare hade Skatteverket meddelat att samfällighetsföreningar skulle bli skyldiga att debitera moms på medlemsavgifterna men kontraorder kom i ett sent skede från Högsta förvaltningsdomstolen (läs gärna domen) som i beslut 20 feb 2024 meddelade att samfälligheters årsavgifter inte är momspliktiga. Nya reviderade dokument (debiteringslängd och budgetförslag) hann inte distribueras  i förväg till medlemmarna men ett reviderat budgetförslag för 2024 delades ut vid stämman och antogs. Det blir heller ingen moms på investeringslånet. Medlemsavgifterna för 2024 kommer att publiceras på hemsidan under veckan, stämmoprotokollet justeras inom två veckor och skickas ut till alla medlemmar inklusive en reviderad debiteringslängd och övriga sedvanliga handlingar.

/CS


14 02 2024, uppdaterad 16 02 2024
Turlista för buss 521 fram till 14 dec 2024

Här ser du den tillfälliga hållplatsen om du ska åka hem från Järnvägsgatan. Skattehuset i bakgrunden. Om du kommer från Närkes Kil så stannar bussen på Storgatan vid Polishuset, alldeles utanför hittegodsavdelningen. /CS

Det här är turlistan för vår buss 521 till och med 14 dec 2024.
/CS


05 02 2024
Vägarbete påbörjat

Idag har Trafikverket påbörjat reparationsarbetet i närheten av infarten till Stenängen. Vårt reningsverk har en ledning som går från verket ned till bäcken, det är fråga om rent vatten, och Trafikverket funderade på om denna ledning hade gått sönder och underminerat landsvägen. Idag har man skickat in en inspektionskamera i vår ledning 90 m motströms utan att hitta något fel , så det vattenflöde som orsakar vägbekymret måste ha annan orsak. Närmast kan bli att lägga ned ett par rör i vägen för dränering. Vi får se.

Tack Jonny Hagberg för information!
/CS


26 01 2024
Nytt hus byggs på Semestervägen

”Under vecka 6 – 7 kommer grunden påbörjas för vårt hus på Semestervägen 2 c.
Onsdag 13 mars kommer själva husleveransen vilket kommer medföra begränsad framkomlighet för er som bor längre in på Semestervägen. Detta gäller framförallt mellan 06.00 – 12.00. Fordon kommer ändra sin placering under dagen och det kommer finnas möjlighet att passera vid något tillfälle under denna tid. Men om du ska iväg snabbt under denna tid (på morgonen) är det säkraste kortet att parkera din bil på den stora parkeringen. Vi kommer även gå runt och knacka på hos berörda innan detta datum för att informera.

Vi ser mycket fram emot att bli Klockhammarsbor!
Bästa hälsningar,
Anna, Mattias och Ludvig Nilsson. Sonen Simon kommer också bo där ibland vid studieuppehåll. Och katten Lillan Catwoman Nilsson såklart.
Kontakt: simonludvig@hotmail.com

Webbredaktörens kommentar:
Familjen presenterade sig på hemsidan den 3 aug 2023 vilket du hittar längre ned om du scrollar. /CS


20 01 2024
Erbjudande om vattenprov

För några dagar sedan kom ett erbjudande i brevlådorna om att få lämna vattenprov till ett företag i vattenreningsbranschen genom att skicka in ett vattenprov i medföljande plastflaska.

Föreningens gemensamma mycket fina dricksvatten analyseras regelbundet hos ett ackrediterat analysföretag. Vi har krav på oss från kommunens miljökontor att göra sådana analyser. Resultaten kan du läsa löpande här och miljökontoret får också automatiskt kopior på analyserna. Kostnaderna för dessa analyser ingår i din medlemsavgift.

/Patrik Gustafsson Lach, Vattenkommittén


13 01 2024
Blinkande gatlykta vid logen

Reparation är beställd, man väntar på leverans av reservdelar.
/Björn Erlandsson, sekreterare


06 01 2024
Vildsvin vid logen kl 01.00

Foto: Patrik Gustafsson Lach
En grislig bild tagen strax efter midnatt natten till lördag vid Patrons väg. Ett  knorrande vildsvin klagade över det svinkalla vädret. ”Nu ska jag gå hem och tryna” sade ham.
Huttrande hälsningar från The Spriritual Duo Patrik GL (terrängobservatör) och Christer S (i stugvärmen)


01 01 2024
Nu är det ett nytt år!

Gott nytt år alla Klockhammarsbor!
/Christer Söderbäck, webbredaktör


27 12 2023
Nu har jag flyttat in!

Här kommer en vintrig hälsning från Semestervägen 2A. Jag flyttade in precis innan jul och börjar nu se ljuset i flyttunneln. Jag har blivit väl mottagen av såväl mina närmaste grannar som de andra bybor jag stött på under mina upptäcktsfärder. Det känns väldigt bra.
Alla som vill och kan är självklart varmt välkomna att komma förbi och säga hej och kanske komma med några bra ”klockhammarstips”.

God fortsättning!
Vänligen,
Erik Brodin


26 12 2023
Föreningens årsstämma 27 feb 2024

Klockhammars Samfällighetsförening håller årsstämma
tisdag 27 feb 2024 kl 18.30 i Närkes Kils Församlingshem.
Kallelse med sedvanliga handlingar skickas ut senast 2 veckor i förväg (stadgarna §14)
Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast sista december 2023 (stadgarna §15)
/Björn Erlandsson, sekreterare

23 12 2023
Kvällspromenad i Klockhammar

…endast tomten är vaken…  Foto:  CS


22 12 2023 kl 12:20
Plogning och sandning

Vår entreprenör har fullt upp med olika snöuppdrag och har tagit in extra personal. Klockhammar är delvis plogad men något återstår som kommer att åtgärdas så fort som möjligt. Vi kommer även att sanda vid logen så fort det finns ledig transport, en kontroll visade nyss att det är mycket halt där så sandning vid logen är befogat.
/Per Bergman, Vägkommittén


22 12 2023
En buss till!!!

Morgonturen fredag från Klockhammar blev ståendes på stallbacken och kom ingenstans. Ny bärgare fram!
/Marcus


22 12 2023
Buss bort, vildsvin fram

Under torsdagskvällen avlöstes bussen av 5-6 vildsvin som bökade runt ekarna vid Patrons väg. Letade de ekollon? När jag kom förbi med mina hundar så försvann grisarna upp mot Ferievägen.
/Marcus Wiktorsson

Kommentar:
Webbredaktören inspireras att citera Byggningabalkens 12-e kapitel ”Hur svin må i ollonskog släppas”, här i 1734 års version:
1 §. Ega flere ollonskog samman; då skola de i rättan tid sig förena, huru många swin der kunna födas, och släppe sedan hwar in efter ty, som han del i skog eger. Släpper någon flera in; hafwen de andre wåld att taga dem upp, och han böte en mark för hwart swin, och skadan åter. Eger han ej sjelf så många swin, som han på sin del föda kan; stånde honom fritt andras swin för lega intaga. Gör han det ej; då må de andre hans del saklöst nyttja. ”
/CS


21 12 2023
Buss 521 gled av vägen

Buss 521 som skulle anlända till Klockhammar idag torsdag kl 18.10 råkade glida av vägen precis mitt för Patrons väg som blockerades. Efter en timmes sand- och skottning gav man upp och inväntar bärgare. Bussen kunde återvända till sitt varma och sköna garage under kvällen.
/Marcus Wiktorsson, text och foto


19 12 2023
God jul Klockhammar

Styrelsen vill önska alla medlemmar en god jul och ett gott nytt år!
/Björn Erlandsson, sekreterare


19 12 2023
Inför nyårsaftonen: Klockhammar, fyrverkerier och våra husdjur

På årsstämman i februari 2023 beslutades att information angående smällare och fyrverkerier skulle läggas ut på vår hemsida. Här kommer en påminnelse inför nyårshelgen.

Stämman vädjar till alla att visa hänsyn och följa de regler som finns med tanke på att en del djur, exempelvis hundar, påverkas starkt av impulsljud som smällare och andra explosioner. Förutom att djurets hörsel är mycket känslig så kan djuret uppleva fysisk smärta av en explosion. Hunden blir alltså inte bara rädd utan det kan också göra ont.

Klockhammar är ett detaljplanelagt område inom Örebro kommun. Således gäller ”Allmänna lokala föreskrifter för Örebro kommun” även hos oss:

9 § Fyrverkeri och andra pyrotekniska varor
Tillstånd av Polismyndigheten krävs för användning av pyrotekniska varor inom detaljplanelagt område i Örebro kommun…

Vi vill alla trivas och må bra i Klockhammar. Låt oss göra vårt bästa genom att visa omsorg och hänsyn mot varandra och tänka oss för innan vi åstadkommer störningar som kan innebära oro och kanske till och med någon form av skada hos våra grannar.

Enligt uppdrag,
/CS


15 dec 2023
Ny mobilmast vid Tomasboda på plats.
Är den i drift ännu?

Bilden tagen från Tomasboda med kameran riktad österut. Klockhammar kan tänkas döljas ett par kilometer bakom grenverket i vänster bildkant.
Foto: Elisabet Wennhager, NSF-scouterna Örebro

”Jag har idag torsdag 14 dec varit till Tomasboda på skidor från Blankhults parkering för att fylla på lagret inför söndagarnas kaffestugor – NSF-scouterna håller som bekant öppet för besökare kl 10 – 15 varje söndag t o m 28 april 2024. dock ej på kommande julafton!
När jag kom på ängen innan stugan såg jag att mobilmasten nu är på plats.
Jag var senast till Tomasboda 12 nov och då fanns den inte. När den kommit upp vet jag inte, men vägen var inte plogad så det bör ha skett innan snön.”
Elisabet, NSF-scouterna Örebro
Kommentar:
Masten bör ha kommit på plats i skiftet november – december. Bilden visar att antenner är på plats i toppen. Däremot syns ingen länkantenn ( liten vit parabol) på bilden men den kan ju vara placerad ”bakom” masten – eller så försörjs masten signalmässigt via fiber. Tele2 och Telenor lär sambygga denna mast. Är masten i drift ännu? Har du märkt något på ditt abonnemang om du fått bättre signal på sista tiden, om du vistas i närheten av Tomasboda – Blankhult – utefter Bergslagsleden mot Ånnaboda – kanske även ned mot Klockhammar? Tacksam för rapporter!  /CS

11 dec 2023
Vi vill flytta till Klockhammar!

Vi är ett par på 55+ som letar hus i Klockhammar.
Gärna ett litet mindre hus men allt är av intresse.

Hör av dig!
Susanne och Mikael Norelius
070 272 13 81
susannenorelius@live.se


8 dec 2023
Buss 521 ny turlista från 11 dec 2023

Smärre justeringar men inga indragna turer. Nytt är att vi har fått en sjätte tur Klockhammar – Örebro på eftermiddagarna, avgång från Klockhammar kl 15.40!

Den som brukar stiga på vid Kulturkvarteren för att åka hem ska veta att fr o m måndag 11 dec 2023 så gäller hållplatsläge C vilket är hållplatsen på Fabriksgatan nära Rudbecksgatan. Hållplatsen har varit avstängd pga gatuarbeten men avstängningen tas bort 10 dec 2023.

Den nya turlistan kan laddas ned som pdf här!
Tack Katja Nyman för tipset!
/CS


Äldre inlägg har flyttats till fliken Arkiv!
/CS