Hem

30 sept 2023

Bra jobbat av kassören

Lasse och Helene I på Vandrarvägen tycker som webbredaktören:  Fantastiskt fint jobbat av vår kassör som fixat elstödet om 54 000kr till samfällighetskassan!


23 sept 2023
Liten kolmila brinner några dagar


En liten kolmila lever några dagar utefter vägen mellan Klockhammar och Lockhyttan där det brukar ordnas med en traditionell kolmila vartannat år. 2024 blir det en stor kolmila nästa gång.

/Hans Selin


20 sept 2023
Utdrag från föreningens styrelseprotokoll

På stämman i våras fick styrelsen ett särskilt uppdrag att utreda frågan om medlems tillgång till styrelseprotokoll samt komma med förslag hur dessa i fortsättningen ska hanteras. Styrelsen har hanterat frågan och kommer i fortsättningen att på hemsidan publicera utdrag ur protokollen. De första utdragen finns här:
https://klockhammar.se/om-klockhammar/protokoll-och-dokument

I fortsättningen kommer nya utdrag att publiceras under denna flik allteftersom de finns tillgängliga.
/CS


18 sept 2023
Arbetsdagen behöver lite mer!

Vilken fin arbetsdag i Klockhammar vi hade i lördags. Mycket blev gjort när det gäller röjning av sly, sågarna gick varma hela dagen. Tyvärr var det endast en person som kom till mötesplatsen vägen ner mot reningsverket. Där skulle sly röjas för att vårt stora upplag av ris bättre ska torka. Med anledning av detta omfördelades arbetsuppgifterna dit så att vi till slut fick ner allt, en bra jobb av ett fåtal personer.

Detta innebär nu att sly som ligger på många ställen inte blev bortkört. Ett förslag är att vi tar ett par timmar lördagen 23 sept för att köra bort det.

Kan du vara med lördag 23 september kl 10.00?  Samling vid logen. 
Ta gärna med egen släpvagn men vi har också föreningens kärra.
Skicka ett svar till mig!
Berit Samuelsson

18 sept 2023
Elstöd till föreningen!

Elstöd har tidigare betalats ut till företag men inte till föreningar. Vår flitige kassör Mikael Gustafsson har ansökt om att bidrag ska betalas ut även till vår förening och efter en ändring i Skatteverkets rutiner har föreningen erhållit 54 000 kr avseende perioden 1 okt 2021 – 30 sept 2022.

Bra jobbat av kassören, eller hur!
/CS


18 sept 2023
Barnteater i Kil


18 sept 2023
Bilder från arbetsdagen

Här är Team Nedre Dammen igång med dagens uppgift!
/Birgitta Wall


16 sept 2023
Vildsvin nära oss!

Grisar på vägen häromdagen några hundra meter före Klockhammar!
/Frank Holmberg


 16 sept 2023
Höstens arbetsdag lördag 16 sept kl 9 – 15

Kommittéerna arbetar under dagen med det som ligger inom deras arbetsområde. Respektive sammankallande tar kontakt med övriga i gruppen och går igenom arbetsuppgifter för dagen samt bestämmer plats för samling på morgonen kl 9.00.

Tidigare påbörjade och tillkomna arbeten och reparationer 

  • Postlådestället på Slalomvägen kvarstår att renovera, målning samt byte av bräder
  • Taket på jordkällaren mitt emot Spåhagen ska tjäras (halva är klart)
  • Taket över stora anslagstavlan behöver bytas ut
  • Räcke vid nedre dammen behöver åtgärdas
  • Ytterligare arbetsuppgifter kan tillkomma

Hustomtekommittén, Michael Otthén och Patrik Broman finns vid logen kl 9.00 för att beskriva ovanstående arbetsuppgifter och ge ut material.
Som vanligt viktigt att ett antal personer vill ta sig an dessa uppgifter.

Bil med kärra kör runt under hela arbetsdagen för att hämta sly.

Sly ska röjas, röjsåg, bensin mm finns vid varje område, kontaktperson för varje område kommer att ge information.

Område 1. Boende på Ferievägen, Vandrarvägen, Utflyktsvägen (Utflyktsvägen alt område 2) samlas för att:
röja sly på vägen ner mot reningsverket, höger sida mellan vårt upplag av ris och gärdet. Detta för att få in mer luft och vind så att riset torkar bättre och fortare.
Kontaktperson möter upp (Samling kl 9.00 på vägen ner mot reningsverket)

Område 2. Boende på Slalomvägen, Störtloppsvägen, Pjäxvägen, Utflyktsvägen (Utflyktsvägen alt område 1) samlas för att:
röja sly på området väster om stigen som går från Utflyktsvägen och ner till Vandrarvägen. Kontaktperson: Anders Eriksson (Samling kl 9.00 på Utflyktsvägens vändplats)

Område 3. Boende på Vargdalsvägen, Portörvägen, Bärplockarvägen, Jaktvägen, Gubbhagsvägen samlas för att:
röja sly vid badet och runt gärdsgården och kvarnen
Kontaktperson möter kl 9.00 vid badet

 Område 4. Boende på Orienterarvägen, RänseIvägen, Kompassvägen, Mjölnarvägen, Fritidsvägen, Semestervägen, Tältvägen, Patrons väg samlas för att:
röja sly nere vid nedre dammen
Kontaktperson: Göran Börjel (Samling kl 9.00 vid Nedre dammen )

Har du som medlem förslag till åtgärder som kunde utföras på arbetsdagen? Kontakta styrelsen! Namnuppgifter finns i matrikeln som du fick i våras!

Ärtsoppa (även vegetarisk) serveras vid logen mellan kl 12.00-13.00.
Korv finns till barnen. Kaffe serveras.

Hjärtligt välkomna till en givande arbetsdag!

Vid frågor hör av dig till:
Berit Samuelsson
070 386 64 00
besam23@gmail.com


29 aug 2023
Höstgymnastik i Kil


28 aug 2023
Vildsvin nära Äggboden


22 augusti kl 06.30
3 kultingar och 1 sugga strax söder om Äggboden!
/Frank Holmberg


16 aug 2023
Ny mobilmast vid Tomasboda.
Uppdatering

Den mobilmast vid Tomasboda strax väster Klockhammar som skulle tagits i drift i augusti tror man ska gå igång i november enligt samtal med Tele2 idag. Masten byggs gemensamt med Telenor och får tre sändningsriktningar: Mot Bocksboda, mot Klockhammar och mot Ånnaboda. Varje lob är cirka 70-80 grader vilket innebär att masten inte täcker runtom utan kraftigast i de avsedda tre sektorerna.
/CS


13 aug 2023
Efter nattens regn…

Bäcken som kommer från Kilsbergen och som utgör påfyllning till vår kvarndamm svämmar över! Om du jämför bilder från mitt tidigare inslag om bäverdamm så ser du tydligt skillnaden i vattenflöde. Vi befinner oss på Bärplockarvägens lägsta parti.

Hela vägen har varit översvämmad under förmiddagen, det står vatten upp i vägnivå på båda sidor.

Vid stämman i våras tillsattes en ”Kommitté för reglering av vattennivå” bestående av Börje Lundén, Kjell Wahlqvist och Thomas Nordin. Kommittén har öppnat dammluckorna både vid Kvarndammen och vid Nedre Dammen för att kunna sänka nivån vid Bärplockarvägen.

Som om inte detta skulle vara nog så nås vi av beskedet att Orienterarvägen närapå blivit avskuren av en flödande bäck uppifrån Kilsbergsbranten. Fredrik Göthberg kom till undsättning med sin grävare innan skadan hann bli alltför stor.

Och vid ladan som ligger allra först på vänster hand när man kommer till Klockhammar från Kilshållet hade ett träd rasat och NÄSTAN knäckt taket på ladan! Nu blev det smärre skador på takkanten men ändå nog så arbetsamt för vår medlem Anders Åkerblom som fick jobba hårt med sin motorsåg!

/CS3 aug 2023
Kommande hus på Semestervägen

Här kommer en hälsning från nybyggare i Klockhammar!
Vi har köpt tomten Ullavi 5:59, Semestervägen 2 C och sökt bygglov för ett hus med carport. Bygglovet har precis skickats ut på remiss till alla grannar. Planen är att bygga med A-hus, en klassisk villa i enplan med en farstukvist (är inte med på bilden annars är färgerna korrekta).
Här ser du vår familj! Från vänster Simon, Mattias, Anna och Ludvig. Simon kommer inte att bo i huset då han ska studera i Umeå från augusti. Ludvig tar studenten våren 2024.
Anna pendlar till Enköping där hon jobbar som strateg och Mattias är skiftledare på Alligo (ett lager nära Örebro). Vi älskar att springa i naturen och allra helst i Kilsbergen.
Vi har länge velat bo i Klockhammar och ser fram emot att snart kunna göra det. Vi vill också gärna vara med och bidra till samfällighetens aktiviteter samt gemenskap.
Våra kontaktuppgifter är: simonludvig@hotmail.com
Varma hälsningar,

Familjen Nilsson


29 juni 2023
Vildsvin i området

Grannen har en utebelysning som tänds vid rörelse. Den lyste hela natten. På min tomt fanns imorse spillning från vildsvin. Min tomt gränsar till föreningens mark mellan Ferie- och Vandrarvägen.
Maria Pettersson
Ferievägen 12

25 juli 2023
Bäver dämmer upp bäcken

Bäcken från Kilsbergen som passerar söderut under Bärplockarvägen och mynnar i dammen vid badet har återigen börjat att dämmas upp ”på det vanliga stället” samtidigt som vattnet stiger i vägtrumman. Håller herr bäver på så finns det risk för översvämnning varvid Bärplockarvägen inte blir farbar, olyckligt för eventuella utryckningsfordon och för de boende på insidan av Bärplockarvägen. Webbredaktör´n uppskattar nivåskillnaden i eftermiddags vid bäverdammen till drygt 2 dm, vattnet strömmar från höger i bild.

Bärplockarvägens lägsta punkt, bäcken rinner från höger i bild under vägen där hustrun poserar, genom vägtrumman och  vidare åt vänster. Bäverdammen återfinns cirka 50 m nedströms vägen.

Nära bäverdammen i en meander med knappt strömmande vatten har bävern byggt en fördämning (mörkt band i den blå rutan), kanske för att bättre kunna reglera vattennivån vid dammen. Klicka på bilden så blir den större!

Vår kommitté för reglering av dammarna har under Börje Lundéns ledning börjat att sänka vattennivån vid badet två gånger per dygn för att det ska bli större och friskare fallhöjd förbi bäverbygget.

Förslag till styrelsen
För att stämma i bäcken (vitsigt, eller hur!) vore det nog klokt om styrelsen kontaktade Länsstyrelsen för att höra vilka lagliga möjligheter föreningen har för att få stopp på dammbygget. Detta hastar nog och en vägöversvämning  vill ingen ha.

Bäverbygget på samma plats 2014

Nattlig kamera. Bäcken är på platsen knappt en halvmeter djup.
/CS

25 juli 2023
Dagens rensning vid Kvarnens dammbord


Dammens vatten rinner över dammordet, under den skyddande brädan och ned i stupet framför kvarnen. Brädan har under flera års tid belamrats med pinnar, kvistar, nån liten stock, en massa gräs och alger med åtföljande allt större vattentryck på brädan. Idag har Börje Lundén rensat bort allt som fångats vid brädan, återstår som du ser en liten stock.

Tack Börje!
/CS21 juli 2023
Kommunens vattentjänstsplan

Kommunen utreder hur vatten och avlopp ska ordnas inom kommunen. Ett antal bostadsområden föreslås anslutas till kommunens VA-anläggningar. Tre områden undantas i planen: Klockhammar, Hjälmarbaden och Katrinelund då dessa bedöms uppfylla gällande krav genom de enskilda anläggningar som finns på respektive plats.

Planen planeras beslutas i kommunfullmäktige 23 dec 2023.  För de tre undantagen händer inget före år 2035 men planen ska revideras löpande vart fjärde år.

CS kommenterar: Vi har tidigare hört kommunen säga att en VA-anslutning av t ex Klockhammar skulle innebära en kostnad på ett par hundra tusen kronor per fastighet att betalas av fastighetsägaren, så det var ju skönt att höra att en eventuell anslutning ligger långt bort i tid. Samtidigt får vi sträcka på oss för det idoga arbete som lagts ned och läggs ned på våra anläggningar för att ge bästa möjliga avloppsrening och vattentillförsel.

Här kan du hämta planen och läsa själv:
Vattentjänstplan Örebro kommun (pdf)

Tack Vattenkommittén som fångade upp planen!
/CS


1 juli 2023 kl 17.00
BADET OK!

Analysen av det badvatten prov som togs i fredags 7 juli visade på godkända värden som till och med var mycket låga. Förbudskyltarna kommer att tas ned under kvällen. Bada på nu! Snart är sommaren slut!

/CS

—–

Bevattningsförbud i Klockhammar från tisdag 6 juni 2023 och tills vidare

Bevattningsförbud med föreningens vatten råder tills annat meddelas. Vårt vattnet får endast användas till mat och hygien. Behöver du vattna din trädgård och saknar egen brunn så får du hämta vatten ur bäcken eller vid de båda dammarna.
Mvh Patrik, Vattenkommittén


11 juli 2023
Nu flyttar vi in!

Nu står fritidshuset på Störtloppsvägen 8 klart! I midsommartid fick vi slutbesked och nu flyttar vi in. Vi ser fram emot en hel sommar i Klockhammar men tänker oss att använda huset så ofta som möjligt, året runt. Det återstår mycket arbete med trädgård och små projekt som vi tar oss an allt eftersom. Kom gärna förbi på en kopp kaffe!
Mvh
Lina och Micke Nestor
Linda och Tobias Axelsson

6 juli 2023
Dikesarbeten på Utflyktsvägen

Rensning av diken vid Utflyktsvägen.
/Hans Selin


Äldre inlägg har flyttats till fliken Arkiv!
/CS