Bredband

Fiber
Fiber finns installerat i många fastigheter i Klockhammar. De som avstått har i alla fall “slang” framdraget till tomtgräns för senare anslutning. Det finns alltså slang till samtliga fastigheter varav en del redan installerat fiber till sina hus.


Slang för kanalisation av fiber


Anslutningsdosa på fasad. Detta hus har alltså fiber installerat.
Inuti dosan finns ett hål borrat in i huset.


Kartan från 2016 visar var man kan få fiber i vår närhet.
2018 har Stenängen tillkommit, andra fastigheter utanför markerat område kan också ha fått fiber då kompletteringsinstallationer utförts under hösten 2018.

“Stadsnät i Örebro och Kumla” www.stadsnat.se ansvarar för fibern medan valet av internetleverantör är fritt inom det utbud som Stadsnät visar på sin hemsida. En populär leverantör i Klockhammar är Bahnhof men det finns fler.