Vatten

Vårt dricksvatten kommer från djupa brunnar i området och renas i vårt vattenverk. Vattnet analyseras regelbundet enligt de direktiv från Örebro Kommuns Miljökontor som vi har. De får också kopior på alla analysresultat.

Vattenprov_hos_användare_20220517

Vattenprov_hos_användare_20220211

Vattenprov_hos_användare_20211115

Vattenprov_hos_användare_20210816

Vattenprov_hos_användare_20210517

Vattenprov_hos_anvandare_20210215.pdf

Vattenprov hos_användare_20201111

Vattenprov hos användare 20200813

Vattenprov hos användare 20200525

Vattenanalys 20200219

Vattenanalys 20191104